OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Erkenningsregelingen

Erkenningsregeling voor oppervlaktebepalingen

Versiedatum: 22-02-2023

Reglement Erkenning Kluskeur

Versiedatum: 26-06-2012

Erkenningsrichtlijn anderhalve meter kantoren en horeca

Versiedatum: 19-05-2020

Erkenningsregeling PPI-keur

Versiedatum: 18-02-2020

SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen

BRL 9905

Verhuren van onzelfstandige woonruimte Versiedatum: 01-01-2013

KLB normen - procedures - gedragscode

Versiedatum: 04-11-2019

BRL 7010

Hernieuwbare -, dan wel gerecylede content van het KOMO gecertificeerde product Versiedatum: 14-01-2022

BRL 5021

Algemene woning keuring Versiedatum: 11-06-2010

BRL 1330-3

In situ aanbrengen van strips d.m.v. verlijming Versiedatum: 21-11-2023

BRL 1330-1

Lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips Versiedatum: 15-05-2023

BRL 1513-0 (nieuwe BRL)

Aanbrengen van schubvormige dakbedekkingen Versiedatum: 20-07-2022

BRL 1513 Wijzigingsblad (oude BRL)

Dakdekken Hellende Daken Versiedatum: 02-01-2013

BRL 5016

Beheerders van Verenigingen van Eigenaars Versiedatum: 01-12-2023

BRL 1513-1

Versiedatum: 20-07-2022

BRL 5013

Procescertificaat voor de Vereniging van Eigenaars Versiedatum: 01-04-2009

BRL 1513-2

Keramische pannen incl dakbedekkingsconstructie Versiedatum: 20-07-2022

BRL 1513-3

Leien van vezelcement incl dakbedekkingsconstructie Versiedatum: 20-07-2022

BRL 1513-4

Leien van natuursteen in maasdekking incl dakbedekkingsconstructie Versiedatum: 20-07-2022

BRL 1513-5

Leipannen incl dakbedekkingsconstructie Versiedatum: 20-07-22

BRL 1518

Het in-situ storten, verdichten, nabehandelen en/of afwerken van betonmortel Versiedatum: 11-06-2021

BRL 2111

BRL 1317

BRL 9334 Collegebesluit

Collegebesluit BRL 9334 voor Straatwerk Versiedatum: 03-06-2014

BRL 9334 - deel 01: Uw Weg naar Hoogwaardig Straatwerk Certificering

Straatwerk (Hoofdaannemersdeel) Versiedatum: 21-04-2022

BRL 9334 - deel 02

Straatwerk (Onderaannemersdeel) Versiedatum: 21-04-2022

BRL 9933

Monteren van zonne-elementen op en aan gebouwen Versiedatum: 07-04-2014

URL 0735

Vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking Versiedatum: 09-07-2013

URL 0709

Montage van systeemwanden en -plafonds Versiedatum: 09-07-2013

URL 0708

Vervaardiging van spackspuitwerk Versiedatum: 09-07-2013

BRL 9600

Afbouwwerkzaamheden Versiedatum: 01-03-2004

BRL 9600 Wijzigingsblad

Afbouwwerkzaamheden Versiedatum: 09-07-2013

URL 0707

Vervaardiging van stukadoorwerk Versiedatum: 09-07-2013

BRL 9501

Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische/financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen Versiedatum: 06-12-2006

BRL 9501 Wijzigingsblad

Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische/financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen Versiedatum: 04-12-2014

BRL 9338

De milieu-hygiënische kwaliteit van cementgebonden mortels Versiedatum: 17-06-2016

BRL 9324 Wijzigingsblad

Groevesteen in ongebonden toepassing Versiedatum: 27-05-2019

BRL 9324

Groevesteen in ongebonden toepassing Versiedatum: 13-05-2015

BRL 9321

Industriezand en (gebroken) industriegrind Versiedatum: 04-11-2014

BRL 9321 Wijzigingsblad

Industriezand en (gebroken) industriegrind Versiedatum: 27-05-2019

BRL 9321 Sanctiebeleid

Industriezand en (gebroken) industriegrind Versiedatum: 2021

BRL 9041 - Blootstellingsindex methodiek

Aanvullend bij BRL 9041: Blootstellingsindex methodiek Versiedatum: 08-04-2005

BRL 9041

Vulstof voor Asfalt Versiedatum: 03-02-2023

BRL 7500

Richtlijn aansluiting bouwbesluit voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor de toepassing van niet-dragende binnenwanden Versiedatum: 01-12-2015

BRL 7500 Wijzigingsblad

Niet-dragende binnenwanden Versiedatum: 22-03-2018

BRL 7513

Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor afgifte van erkende BB-Aansluitdocumenten voor de toepassing van combinatie-bouwsystemen Versiedatum: 16-06-2016

BRL 7503

Richtlijn aansluiting bouwbesluit voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor de toepassing van dragende binnen- en buitenwanden Versiedatum: 18-04-2016

URL 0705

Vervaardiging van calciumsulfaatgebonden gietvloeren Versiedatum: 09-07-2013

BRL 5701

Ventilatieroosters Versiedatum: 29-06-2022

BRL 52230

NL-BSB productcertificaat voor keramische producten Versiedatum: 22-04-2015

BRL 5212-00

Aanbrengen zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies Versiedatum: 12-11-2020

BRL 5212-01

Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijn voor het aanbrengen zinken en/of koperen dak-, gevel- en gootconstructies Versiedatum: 17-12-2018

BRL 5212-02

Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijn voor loden dak-, gevel- en gootconstructies Versiedatum: 18-12-2018

BRL 5212-03

Beoordelingsrichtlijn voor het aanbrengen van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies op monumenten Versiedatum: 12-11-2020

BRL 5068

Cellenbeton voor toepassing in buitenwanden (type B-wanden) in bouwwerken Versiedatum: 05-07-1999

BRL 5068 Wijzigingsblad

Cellenbeton voor toepassing in buitenwanden (type B-wanden) in bouwwerken Versiedatum: 09-06-2016

BRL 5027-1

Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen Versiedatum: 12-04-2023

BRL 5025-01

Deel 01 - Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen: Onderzoek, beoordeling en advies Versiedatum: 09-04-2015

BRL 5025-00

Deel 00 - Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen: Algemeen Versiedatum: 09-04-2015

BRL 5025-02

Deel 02 - Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen: Ontwerp en engineering Versiedatum: 09-04-2015

BRL 5025-03

Deel 03 - Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen: Procesbegeleiding Versiedatum: 09-04-2015

BRL 5023

Het proces van het meten van trillingen Versiedatum: 02-01-2013

BRL 5023 Wijzigingsblad

Het proces van het meten van trillingen Versiedatum: 20-11-2015

BRL 5024

Bouwkundige vooropnamen van bouwwerken (incl. lijst gebreken) Versiedatum: 03-10-2013

BRL 5019 Certificaat: Kwaliteitsborging voor het Bouwen & Kwaliteitshandboek

Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Versiedatum: 14-03-2023

BRL 4710

Omgekeerd daksysteem met XPS isolatieplaten Versiedatum: 27-04-2021

BRL 4710 Wijzigingsblad

Omgekeerd daksysteem met XPS isolatieplaten Versiedatum: 01-01-2024

BRL 4107

Balustraden Versiedatum: 15-07-2021

BRL 4107 Wijzigingsblad (met aansluiting Bbl)

Balustraden Versiedatum: 05-12-2023

BRL 4101-07

Lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen Versiedatum: 01-11-2003

BRL 4101-07 Wijzigingsblad

Lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen Versiedatum: 07-09-2011

BRL 4108

Hekwerksystemen en poorten Versiedatum: 18-11-2013

BRL 4109

Montage van hekwerksystemen en poorten Versiedatum: 18-11-2013

RABB 7509

Richtlijn aansluiting bouwbesluit voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies Versiedatum: 09-05-2016

BRL 3241

Brandwerende puien, ramen en deuren Versiedatum: 18-06-2021

BRL 3301

Metalen luikconstructies Versiedatum: 03-09-2021

BRL 3241 Notitie

Notitie Brandwerende puien, ramen en deuren Versiedatum: 13-03-2019

BRL 3201 Overzicht collegebesluiten

Overzicht collegebesluiten BRL 3201 Versiedatum: 09-11-2020

BRL 3201-01

Deel 1: Het technisch repareren en beschermen van beton Versiedatum: 01-01-2017

BRL 3201-02

Deel 2: Het constructief repareren en versterken van beton Versiedatum: 01-01-2017

BRL 3104 English

Building Hardware For Roof And Façade Elements Versiedatum: 22-12-2022

BRL 3104

Hang- en sluitwerk voor dak- en gevelelementen Versiedatum: 22-12-2022

AE 3104 English

Additional Requirements Versiedatum: 17-04-2024

AE 3104

Additionele eisen Versiedatum: 17-04-2024

BRL 2804-01

Afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen Versiedatum: 15-11-2016

BRL 2804-01 Wijzigingsblad

Afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen Versiedatum: 27-06-2018

BRL 2804-02

Het aanbrengen van afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen Versiedatum: 18-10-2023

BRL 2880

Brandwerende bekleding voor lijnvormige staalconstructies Versiedatum: 15-03-2004

BRL 2880 Wijzigingsblad

Brandwerende bekleding voor lijnvormige staalconstructies Versiedatum: 01-09-2016

BRL 2826-00

De realisatie en instandhouding van stapelbouwconstructies Versiedatum: 08-09-2023

BRL 2826-01

Het realiseren van metselwerkconstructies met baksteen, bouwblokken en - stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen Versiedatum: 13-04-2021

BRL 2826-02

Het realiseren van lijmwerkconstructies met kalkzandsteen, betonsteen en cellenbeton Versiedatum: 15-04-2021

BRL 2826-03

Uitvoeringsrichtlijn Voegen van metselwerk Versiedatum: 05-01-2009

BRL 2826-04

Uitvoeringsrichtlijn Verlijmen van gevelstenen Versiedatum: 01-12-2001

BRL 2826-04 Wijzigingsblad

Wijzigingsblad uitvoeringsrichtlijn Verlijmen van gevelstenen Versiedatum: 08-12-2003

BRL 2826-05

Uitvoeringsrichtlijn Keramische lijmwerkconstructies Versiedatum: 23-08-2007

BRL 2826-06

Aanbrengen van renovatiespouwankers voor het verankeren van bestaande gemetselde buitenspouwbladen Versiedatum: 18-11-2013

BRL 2826-07

Het hydrofoberen van gevels Versiedatum: 03-10-2017

BRL 2826-08

Reiniging van gevels van steenachtige materialen Versiedatum: 16-04-2021

BRL 2701

Metalen gevelelementen Versiedatum: 11-05-2021

BRL 2701 Wijzigingsblad (met aansluiting Bbl)

Metalen gevelelementen Versiedatum: 01-01-2024

BRL 2601

Cement Versiedatum: 01-09-2022

BRL 2705

Metalen vliesgevelsystemen Versiedatum: 18-11-2021

BRL 2705 Wijzigingsblad (met aansluiting Bbl)

Metalen vliesgevelsystemen Versiedatum: 05-12-2023

BRL 2506-1 en -2 Interpretatiedocument

Interpretatie document Versiedatum: 07-11-2022

BRL 2506-1

Recyclinggranulaten (KOMO) Versiedatum: 01-04-2020

BRL 2506-2

Recyclinggranulaten (NL-BSB) Versiedatum: 15-07-2019

BRL 2502

Korrelvormige materialen van natuurlijke oorsprong met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m3 Versiedatum: 12-03-2018

BRL 2502 Sanctiebeleid

Sanctiebeleid

BRL 2120-00

Algemeen deel - Geprefabriceerde metselwerkwapening en renovatiespouwankers o.b.v. staal Versiedatum: 10-02-2023

BRL 2120-01

Geprefabriceerde metselwerkwapening o.b.v. staal Versiedatum: 10-02-2023

BRL 2110

Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren Versiedatum: 12-04-2010

BRL 2110 Wijzigingsblad

Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren Versiedatum: 29-07-2015

BRL 2110 Collegebesluit d.d. 31-08-2023

Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren - CvD Besluit d.d. 31-08-2023 Versiedatum: 31-08-2023

BRL 2110 Collegebesluit d.d. 25-10-2018

BRL 2110 Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren - CvD Besluit d.d. 25-10-2018 Bij-isoleren en Her-isoleren Versiedatum: 25-10-2018

BRL 2101

Woonwagens Versiedatum: 17-10-2022

BRL 1905 Notitie

Notitie Besluit GCvD Mortels voor Metselwerk Versiedatum: 06-05-2022

BRL 1905

Mortels voor metselwerk Versiedatum: 08-08-2017

BRL 1905 Sanctiebeleid

Sanctiebeleid Versiedatum: 26-03-2018

BRL 1801

Betonmortel Versiedatum: 16-03-2016

BRL 1801 - Interpretatiedocument

Betonmortel Versiedatum: 01-11-2023

BRL 1804

Vulstof voor toepassing in beton en mortel Versiedatum: 07-06-2019

BRL 1804 Wijzigingsblad

Vulstof voor toepassing in beton en mortel Versiedatum: 25-02-2022

BRL 1804 - Sanctiebeleid

Sanctiebeleid Versiedatum: 2021

BRL 1513 (oude BRL)

Dakdekken Hellende Daken Versiedatum: 03-11-2008

BRL 1510

Keramische dakpannen en hulpstukken Versiedatum: 03-02-2017

BRL 1511-01

Deel 1: Baanvormige dakbedekkingsystemen - Algemeen Versiedatum: 25-10-2012

BRL 1511-04

Deel 4: Baanvormige dakbedekkingsystemen - Specifieke systemen voor kunststof en rubber dakbanen Versiedatum: 02-01-2013

BRL 1328-00

In-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen en gepleisterde binnenafwerkingen (Algemeen deel) Versiedatum: 05-12-2023

BRL 1328-01

In-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde buitenafwerking (Procescertificaat) Versiedatum: 05-12-2023

BRL 1328-03

Pleistersystemen (NL-BSB) Versiedatum: 30-06-2016

BRL 1328-55

In-situ vervaardigde buitengevelisolatiesystemen (Attest-met-productcertificaat) Versiedatum: 05-12-2023

BRL 1332

Sprayen van de onderkant van begane grondvloeren en de onderkant van daken met spraysysteem van polyurethaan schuim Versiedatum: 02-01-2013

BRL 1332 Wijzigingsblad

Sprayen van de onderkant van begane grondvloeren en de onderkant van daken met spraysysteem van polyurethaan schuim Versiedatum: 29-07-2015

URL 28-104

Aanbrengen spouwmuurisolatie met PUR-schuim Versiedatum: 17-04-2013

BRL 1301

Vloer- en perimeterisolatie met XPS-isolatieplaten Versiedatum: 11-06-2019

BRL 1301 Wijzigingsblad

Vloer- en perimeterisolatie met XPS-isolatieplaten Versiedatum: 01-01-2024

URL 28-103

Aanbrengen spouwmuurisolatie met UF-schuim Versiedatum: 17-04-2013

BRL 1154

Hydrofobeermiddelen Versiedatum: 12-12-2014

BRL 1154 Wijzigingsblad

Hydrofobeermiddelen Versiedatum: 15-11-2021

BRL 1105 Wijzigingsblad

Cementgebonden houtspaanplaat Versiedatum: 31-12-2014

BRL 1105

Cementgebonden houtspaanplaat Versiedatum: 01-02-2006

BRL 1007

Metselbaksteen Versiedatum: 24-07-2017

BRL 1007 Notitie

Notitie Besluit CvD Stapelbouw Versiedatum: 09-10-2019

BRL 1008

Dragende binnen- en buitenwanden Versiedatum: 01-04-2022

BRL 1009

Gipskartonplaat Versiedatum: 10-01-2017

BRL 1010

Drooggeperste keramische wand- en vloertegels Versiedatum: 24-08-2016

BRL 1011

Lijmen voor keramische tegels, natuur- en kunststeen Versiedatum: 29-10-2015

URL 28-102

Aanbrengen spouwmuurisolatie met minerale wol vlokken Versiedatum: 20-01-2017

BRL 1001

Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen Versiedatum: 24-02-2022

URL 28-101

Aanbrengen spouwmuurisolatie met PS-schuim parels Versiedatum: 17-04-2013

BRL 1003

Niet-dragende binnenwandsystemen Versiedatum: 10-09-2021

BRL 1003 Wijzigingsblad

Niet-dragende binnenwandsystemen Versiedatum: 01-01-2024

BRL 1004

Kalkzandsteen Versiedatum: 06-09-2016

BRL 1004-01

Kalkzandsteen Versiedatum: 25-05-2016

BRL 0901

Combinatie bouwsystemen Versiedatum: 18-12-2012

BRL 1017

Het aanbrengen van tegelwerk Versiedatum: 24-08-2016

BRL 0901 Wijzigingsblad

Combinatie bouwsystemen Versiedatum: 22-06-2016

BRL 0703

Kunststof gevelelementen Versiedatum: 01-06-2022

BRL 0824

Hout-kunststof-composiet profielen toegepast als vloer- en/of gevelbekleding Versiedatum: 21-05-2014

BRL 0709

Montage kunststof gevelelementen Versiedatum: 01-06-2022

BRL 0208

Vloerconstructies met staal(frame)-combinatievloeren Versiedatum: 09-04-2024

BRL 0702

Profielen van ongeplastificeerd PVC Versiedatum: 01-06-2007

BRL 0702 Wijzigingsblad

Profielen van ongeplastificeerd PVC Versiedatum: 16-11-2011

BRL 0202

Vloerconstructies met gewapende cellenbeton vloerplaten Versiedatum: 15-07-2022

BRL 0202 Wijzigingsblad

Gewapende cellenbetonplaten voor toepassing in vloerconstructies Versiedatum: 11-10-2022

BRL 0102

Dakconstructies met gewapende cellenbeton dakplaten Versiedatum: 15-07-2022

BRL 0102 Wijzigingsblad

 Dakconstructies met gewapende cellenbeton dakplaten Versiedatum: 11-10-2022

AE 0102

Additionele eisen voor het verlenen van een KOMO attest-met-productcertificaat voor cellenbetonproducten (interpretatiedocument) Versiedatum: 25-03-2019

BRL 0105

Daklichten en lichtstraten Versiedatum: 22-10-2021

BRL 0105 Wijzigingsblad (met aansluiting Bbl)

Daklichten en lichtstraten Versiedatum: 01-12-2023

URL 0442

Uitvoeringsrichtlijn voor de montage van prefab daksegmenten Versiedatum: 24-08-2007

URL 27-101

Sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met polyurethaan schuim Versiedatum: 02-09-2013

URL 35-101

Aanbrengen van wand- en vloertegelwerk in reguliere binnentoepassing Versiedatum: 13-04-2018

SKG-IKOB Protocollen

Protocol circulair bouwen kanaalplaatvloeren - Versie 1

Versiedatum: 12-03-2020

Protocol constructieonderdelen celdeuren - Versie 4

Versiedatum: 05-12-2018

Protocol celdeurslot - versie 1

Versiedatum: 26-11-2018

SKG-IKOB BRLen in ontwikkeling

BRL 5029 Pilot

Kwaliteitscontrole door de bouwer (in het kader van de WKB) Versiedatum: 01-11-2020

BRL PCVB

Versiedatum: 28-11-2014

MVO

Artikel over MVO - DG27 IKOBBKB 01

Bouwen aan MVO: MVO standaard voor de bouw - Deel D Overig

Versiedatum: 01-09-2014

Bouwen aan MVO: MVO standaard voor de bouw - Deel C Toetsingsregeling

Versiedatum: 01-09-2014

Bouwen aan MVO: MVO standaard voor de bouw - Deel B De Regeling

Bouwen aan MVO: MVO standaard voor de bouw - Deel A Introductie

SKG-IKOB Kwaliteitseisen

SKG-IKOB Richtlijn CPR-CE Markering

Richtlijn voor afgifte verklaring CPR of SKG-IKOB Approval of conformity Versiedatum: 09-05-2022

KE-3103 English

Safety and/or burglar resistant section fillings Versiedatum: 01-06-2023

KE-3103

Letselwerende en inbraakwerende vakvullingen Versiedatum: 01-06-2023

KE-700

HR-zonwering Versiedatum: 05-07-2012

KE-574 English

Security products that offer assistence and/or for the prevention of personal injury Versiedatum: 02-01-2017

KE-574

Veiligheidsproducten als hulpmiddel en/of voorkoming van persoonlijk letsel Versiedatum: 02-01-2017

KE-573 English

Supplementary safety & security products summary Versiedatum: 04-04-2018

KE-573

Aanvullende veiligheidsproducten Versiedatum: 04-04-2018

KE-572

Slagvaste en/of vandaalbestendige spiegels Versiedatum: 01-01-2004

KE-571 English

Impact- and/or vandalism resistant lightning fixtures Versiedatum: 01-01-2004

KE-571

Slagvaste en/of vandaalbestendige armaturen Versiedatum: 01-01-2004

KE-470 English

Anti-theft products Versiedatum: 31-08-2016

KE-470

Meeneembeperkende producten Versiedatum: 31-08-2016