Productcertificatie

Een gecertificeerd product bewijst kwaliteit en dat maakt certificeren een investering die altijd rendeert. Een productcertificaat betekent steekproefsgewijs controle op uw product, het productieproces, het kwaliteitssysteem en de seriële productie. Dat SKG-IKOB er onafhankelijk en extern op toeziet dat uw product aan de afgesproken eisen voldoet, geeft uw klant vertrouwen. Nu én in de toekomst. Daar kun je op bouwen!

Goed bouwen begint bij SKG-IKOB

Beton, cement, mortels en lijmen

Een productcertificaat voor beton, cement, mortels en lijmen geeft zekerheid over de kwaliteit van het product. SKG-IKOB certificeert een groot aantal bouwmaterialen en -producten.

Welke producten certificeren wij?

Betonmortel
Cementgebonden mortels - NL-BSB
Cement
NEN-EN 197-1 |
|
Cement
|
Mortels voor metselwerk
NEN-EN 998-2 |
|
Mortels voor metselwerk
|
Lijmen voor tegels
Lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen
Preventie Koolmonoxide
BRL 6000-25 (Preventie koolmonoxide) |

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Wist u dat wij ook beton, cement, mortels en lijmen testen?

Bekijk ook onze mogelijkheden om uw producten te testen.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Mortels voor metselwerk en lijmen voor tegels - Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl
Betonmortel - Jos van Schijndel - j.vanschijndel@skgikob.nl
Lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen - Marcel Peters - m.peters@skgikob.nl
Cement - Ton van Beek - t.vanbeek@skgikob.nl

Toeslagmaterialen

Met productcertificering bewijst u dat u consequente aandacht geeft aan de fabricage van toeslagmaterialen voor onder andere mortel, beton, asfalt en recyclinggranulaten.

Welke producten certificeren wij?

Korrelvormige materialen
Korrelvormige materialen - NL-BSB
Groevesteen in ongebonden toepassing
Industriezand en (gebroken) industriegrind
Toeslagmateriaal voor asfalt
NEN-EN 12620, NEN-EN 13043 |
|
Toeslagmateriaal voor beton
NEN-EN 12620 |
|
Toeslagmateriaal voor mortels
NEN-EN 12620, NEN-EN 13139 |
|
Vulstof voor toepassing in beton en mortel
Recyclinggranulaten
Recyclinggranulaten - NL-BSB
Toeslagmateriaal voor civieltechnische- en wegenbouw
NEN-EN 13242 |
Padverhardingsmateriaal
Prorail SPC00173 |
Toeslagmateriaal
Prorail SPC00033 |

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Vulstof voor asfalt en toeslagmateriaal voor asfalt - Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl
Recyclinggranulaten en toeslagmateriaal voor civieltechnische- en wegenbouw - Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl
Voor alle andere toeslagmaterialen - Jos van Schijndel - j.vanschijndel@skgikob.nl

Keramische producten en toebehoren

Zonder metselbakstenen, dakpannen, wand- en vloertegels en andere keramische producten is de bouw in ons land niet voor te stellen. Laat SKG-IKOB de kwaliteit van uw producten beproeven en het goede testresultaat bevestigen met een productcertificaat!

Welke producten certificeren wij?

Metselbaksteen
Metselbaksteen (Metselsteen)
NEN-EN 771-1 |
|
Dakpannen en hulpstukken
Wand- en vloertegels
Keramische producten - NL-BSB
Geprefabriceerde metselwerkwapening op basis van staal
Hydrofobeermiddelen

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Geprefabriceerde metselwerkwapening op basis van staal - Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl
Voor alle andere producten - Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl

Kalkzandsteen en cellenbeton

Kalkzandsteen en cellenbeton zijn een belangrijk fundament van de woning- en utiliteitsbouw. SKG-IKOB test materialen in het eigen laboratorium in Geldermalsen en op projectlocaties. Met een productcertificaat bewijst u dat uw product aan de afgesproken eisen voldoet.

Welke producten certificeren wij?

Cellenbeton (Categorie I - Metselsteen)
NEN-EN 771-4 |
|
Cellenbeton (Prefab gewapende elementen)
NEN-EN 12602 |
|
Cellenbeton voor buitenwanden (type B-wanden) - NL-BSB
Kalkzandsteen
Kalkzandsteen - NL-BSB
Kalkzandsteen (Categorie I - Metselsteen)
NEN-EN 771-2 |
|

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Voor alle vragen - Ton van Beek - t.vanbeek@skgikob.nl

Bouwdelen, bouwsystemen en constructies

Dragende en niet-dragende binnenwanden, dak- of vloerconstructies met gewapende cellenbeton dakplaten, gipskartonplaten, PVC hout-composietprofielen. Wie bouwt moet kunnen vertrouwen op producten en materialen die bijdragen aan de kwaliteit van gebouwen. Met een productcertificaat is dat geborgd.

Welke producten certificeren wij?

Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen
Niet-dragende binnenwanden
Dragende binnen- en buitenwanden
Dakconstructies met gewapende cellenbeton dakplaten
Vloerconstructies met gewapende cellenbeton vloerplaten
Bouwsystemen
Verplaatsbare woonunits en woonwagens
Vloerconstructies met staal(frame)combinatievloeren
Gipskartonplaten
Het vervaardigen van staal- en aluminium constructies
NEN-EN 1090-1 |
|
PVC Hout-composietprofielen

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Niet-dragende binnenspouwbladen, gevelvullende elementen en binnenwanden en dragende binnen- en buitenwanden - Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl
Vloer- en dakconstructies met gewapende cellenbeton dakplaten - Ton van Beek - t.vanbeek@skgikob.nl
Bouwsystemen, verplaatsbare woonunits en woonwagens en vloerconstructies met staal(frame)combinatievloeren - Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl
Gipskartonplaten - Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl
Het vervaardigen van staal- en aluminium constructies en PVC Hout-composietprofielen - Guido Soontiëns - g.soontiens@skgikob.nl

Isolatiematerialen

SKG-IKOB certificeert isolatiematerialen die bijdragen aan de energieprestaties van gebouwen. Met de grote aandacht voor energiezuinig bouwen geeft een productcertificaat leveranciers, producenten en hun klanten meer zekerheid over de kwaliteit van systemen met isolatieplaten en buitengevelisolatiesystemen.

Welke producten certificeren wij?

Omgekeerd daksysteem met XPS isolatieplaten
Vloer- en perimeterisolatie met XPS-isolatieplaten
Pleisters voor buitengevelisolatiesystemen - NL-BSB

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Omgekeerde daksystemen met XPS isolatieplaten en vloer- en perimeterisolatie met XPS-isolatieplaten - Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl
Pleisters voor buitengevelisolatiesystemen - Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl

Gevelelementen

U wilt de kwaliteit van bouwproducten zwart op wit bewijzen? De productcertificering van gevelelementen zoals ramen, deuren, kozijnen, luiken, daklichten en lichtstraten onderbouwt de waarde van uw producten.

Welke producten certificeren wij?

Hout-kunststof-composiet profielen toegepast als vloer- en/of gevelbekleding
Afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen
Metalen luikconstructies
Balustraden
Daklichten en lichtstraten
Brand- en/of rookwerende puien, ramen en deuren
NEN-EN 16034 |
|
Brand- en/of rookwerende puien, ramen en deuren
|
Vluchtdeuren, nooddeuren en paniekdeuren
NEN-EN 14351-1 |
|
Kunststof gevelelementen
Profielen van ongeplasticeerd PVC voor kunststof gevelelementen
Metalen gevelelementen

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Metalen gevelelementen - Marcel Peters - m.peters@skgikob.nl
Kunststof gevelelementen - Guido Soontiëns - g.soontiens@skgikob.nl

Hang- en sluitwerk producten

U geeft uw klanten en afnemers extra zekerheid over de kwaliteit van uw hang- en sluitwerkproducten met een productcertificaat van SKG-IKOB. Laat ons uw product beproeven en certificeren, u bewijst dat uw product aan de afgesproken eisen voldoet.

Welke producten certificeren wij?

Hang- en sluitwerk voor dak- en gevelelementen
Elektrische openstandhouders voor draaideuren
NEN-EN 1155 |
Deurdrangers
NEN-EN 1154 |
Elektromagnetisch bediende sloten en sluitplaten
NEN-EN 14846 |
|
Panieksluitingen voor vluchtdeuren
NEN-EN 1125 |
|
Scharnieren
NEN-EN 1935 |
Sluitingen voor nooduitgangen
NEN-EN 179 |
|
Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten
NEN-EN 12209 |
|
Deurklinken en -knoppen
NEN-EN 1906 |
|
Cilinders
EN 1303 |
|
Mechatronische cilinders
NEN-EN 15684 |
Mechatronisch beslag
NEN-EN 16867 |
Hangsloten
NEN-EN 16864 |
|

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Voor alle vragen - Charles Wallert - c.wallert@skgikob.nl

Brandvertragende en -detecterende producten

Om veilige gebouwen voor bewoners, gebruikers en werknemers te borgen stelt de wet strenge eisen aan weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Het productcertificaat voor brandwerende en branddetecterende producten, voeg- en kierafdichtingen en vlamdetectoren bewijst dat uw klant ze verantwoord kan toepassen.

Welke producten certificeren wij?

Fire protective products
EAD 350142-00-1106 |
Fire stopping and sealing - joint and gap seals
EAD 350141-00-1106 |
Fire stopping and sealing - penetration seals
EAD 350454-00-1104 |
Vlamdetectoren
NEN-EN 54-10 |
|
Systemen voor brandwerend bekleden van lijnvormige staalconstructies

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Vlamdetectoren - Charles Wallert - c.wallert@skgikob.nl
Voor de andere producten - Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl

Luchtdicht bouwen

Door de BENG-eisen krijgt de luchtdichtheid van de constructie een prominente rol. De juiste keuze van materialen is essentieel om garanties over luchtdichtheid van het gebouw te kunnen afgeven. Een productcertificaat is een onmisbaar bewijs van die kwaliteit.

Welke producten certificeren wij?

Afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Voor alle vragen - Guido Soontiëns - g.soontiens@skgikob.nl

Zonwering

Met het productcertificaat voor zonwering geeft u uw klanten en afnemers meer zekerheid dat uw product van hoge kwaliteit is. Het certificaat is gekoppeld aan de SKG-IKOB Kwaliteitsrichtlijn voor zonwering die wij hebben opgesteld samen met de branche.

Producten

HR-zonwering

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Voor alle vragen - Marcel Peters - m.peters@skgikob.nl

Veilige en inbraakwerende producten

Samen met diverse brancheverenigingen hebben wij Kwaliteitseisen opgesteld voor veilige en inbraakwerende producten. Zoals letselveilige en inbraakwerende vakvullingen, meeneembeperkende producten en slagvaste en vandaalbestendige armaturen. Het productcertificaat geeft uw klanten vertrouwen dat het voldoet aan de hoogste eisen van veiligheid en/of inbraakwerendheid.

Welke producten certificeren wij?

Aanvullende veiligheidsproducten
Letselveilige en/of inbraakwerende vakvullingen
Meeneembeperkende producten
Slagvaste en vandaalbestendige armaturen
Slagvaste en vandaalbestendige spiegels
KE-572 |
Veiligheidsproducten als hulpmiddel en ter voorkoming van letsel

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring hiervan door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Meeneembeperkende producten en Aanvullende veiliigheidsproducten - Charles Wallert - c.wallert@skgikob.nl
Voor alle andere producten - Frits Koldenhof - f.koldenhof@skgikob.nl

Duurzaamheid

Bouwen nu is bouwen met oog op duurzaamheid en het milieu. Hoe wordt gebouwd, met welke materialen en in welke samenstelling tijdens de gehele levensduur, is leidend geworden in het bouw- en renovatieproces. SKG-IKOB volgt ontwikkelingen nauwgezet en sluit haar dienstverlening er naadloos op aan.

Welke systemen certificeren wij?

CSC

Wat houdt het CSC-certificaat in?

De Concrete Sustainability Council (CSC) is een certificatiesysteem voor het verantwoord produceren van beton en de grondstoffen voor beton. Houders van het CSC-certificaat (niveau brons, zilver, goud of platina) voldoen aan strenge eisen van duurzaamheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en arbeidsveiligheid.
Zij bewijzen dat zij grondstoffen voor beton, cement en toeslagmaterialen verantwoord produceren. Dit stimuleert verantwoorde productie in de keten en verduurzaming van de industrie. Als certificaathouder onderstreept u er uw maatschappelijke verantwoordelijkheid mee.

Hoe vraag ik het CSC-certificaat aan

Het certificatieproces omvat een aantal stappen. Bent u beton-, cement- of grondstofleverancier? Dan meldt u zich online aan bij de Concrete Sustainable Council en upload diverse gegevens ter onderbouwing. Selecteert u daarbij SKG-IKOB als de certificatie-instelling (certification body), dan valideren wij de ingevoerde gegevens op afstand en komen langs bij de fabriek.
Na de beoordeling ontvangt u het certificaat met het niveau brons, zilver, goud of platina, afhankelijk van de score die u heeft behaald.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Voor alle vragen - Ton van Beek - t.vanbeek@skgikob.nl

Steenstrips

SKG-IKOB certificeert het verlijmen van steenstrips op bouwdelen. Bij het verlijmen is het van belang dat er een uitspraak gedaan kan worden over de duurzame bevestiging van de strips. Binnen de certificering wordt een uitspraak gedaan over de kwaliteit van de verlijming bij een combinatie van ondergrond, lijm en soort strip.

Welke producten certificeren wij?

Attest-met-productcertificaat: gelijmde strips
|
Procescertificaat voor het insitu aanbrengen van strips d.m.v. verlijming
BRL 1330-3 |

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
- René Hagenouw - r.hagenouw@skgikob.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Probeer onze slimme filter eens. Hier zoekt u in de website op elk gewenst onderwerp en komt u te weten wat SKG-IKOB hierbinnen doet en weet.

OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Laatste nieuws

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche

Nieuws

SKG-IKOB beschikt over nieuwe proefopstelling voor het testen van lateien voor metselwerk

1 december 2022

Sinds kort beschikt SKG-IKOB Certificatie over een nieuwe opstelling in het laboratorium voor het beproeven van lateien. Met deze opstelling kunnen lateien met een lengte tot 4,5 meter overspanning worden beproefd op buigsterkte en de afschuifkracht.

Nieuws

BRL 9041 "Vulstof voor asfalt" ter visie

5 augustus 2021

De conceptversie van BRL 9041 “Vulstof voor asfalt” is ter kritiek gepubliceerd.

Onze collega’s helpen u graag verder

Charles Wallert

Sector coördinator

Ton van Beek

Technisch Manager