Managementsysteemcertificatie

Met certificatie van de bedrijfsvoering toont u aan dat de ontwikkeling van uw werkwijze hoog op uw agenda staat. managementsysteemcertificatie houdt in dat wij uw organisatie ten aanzien van kwaliteitsmanagement beoordelen op basis van ISO, VCA, MVO. Dat helpt klanttevredenheid te bewaken en te optimaliseren.

Goed bouwen begint bij SKG-IKOB

Kwaliteit

Kwaliteit krijgt waarde op basis van vastgelegde kenmerken en eigenschappen en dat bekronen wij graag met een certificaat. SKG-IKOB certificeert managementsystemen op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

Welke systemen certificeren wij?

NEN-EN-ISO 9001
ISO 9001 |

Wat is NEN-EN-ISO 9001?

NEN-EN-ISO 9001 is de wereldwijde standaard voor kwaliteitsmanagement. Met het certificaat laat u uw klanten zien dat wat en hoe u produceert en levert, onafgebroken in ontwikkeling is. Dit verstevigt uw kansen op de markt en verbetert tegelijk de processen in uw organisatie.

Wat zijn de voordelen van het certificaat?

Het verkrijgen én behouden van het ISO 9001-certificaat heeft veel voordelen, zoals:

 • Meer klanttevredenheid
 • Betere aanbestedingspositie
 • Beheersing van de productkwaliteit
 • Efficiënter en effectiever werken
 • Minder faalkosten

Hoe gaat ISO-certificering in zijn werk?

Managementsysteemcertificatie kent een driejaarlijkse certificatiecyclus. Afhankelijk van het certificatiejaar is voor u een initiële, periodieke of hercertificatie audit relevant.
Bent u nog niet gecertificeerd, dan starten we met de initiële audit in twee fasen. We onderzoeken of uw gedocumenteerde kwaliteitsmanagement voldoet aan de ISO 9001-norm.
Daarna bepalen we of uw managementsysteem voldoende geïmplementeerd en effectief is.

Maximaal één jaar na de initiële audit voeren we de eerste periodieke audit uit en ongeveer een jaar daarna de tweede. Wij beoordelen of uw managementsysteem bij voortduring functioneert en verbetert.
Minimaal drie maanden voor de geldigheid van uw certificaat verloopt, beoordelen we alle onderdelen van de regeling in een hercertificatie audit. Mogelijk in twee fasen als er ondertussen veel veranderd is. Vervolgens voeren wij weer twee jaar op rij een periodieke audit uit.

Hier leest u meer over de werkwijze. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

- Monique van Moppes - m.vanmoppes@skgikob.nl

Veiligheid

Een bouwplaats zonder arbeidsrisico’s staat al tientallen jaren op de agenda van bouwpartijen. Permanente aandacht blijft essentieel want ongevallen blijven zich voordoen. SKG-IKOB ondersteunt aannemers met VCA-certificatie en de Veiligheidsladder om de veiligheid op de bouw te vergroten.

Welke systemen certificeren wij?

VCA
VCA |
Veiligheidsladder
Veiligheidsladder |

Wat is VCA?

Voorlichting, bewustwording, interne checks, controles van LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) en keuring van gereedschap; ze dragen alle bij aan beheersing van risico’s. De VCA: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers bevordert veilig en gezond werken in de bouw. Dat is in het belang van uw werknemers én van uw opdrachtgevers die dit VCA-certificaat daarom steeds vaker verplicht stellen bij het werk dat u voor hen uitvoert.

SKG-IKOB biedt twee certificaten aan:

 • VCA*-certificaat:
  1. Voor bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden.
  2. Gericht op de directe beheersing van veiligheids- gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer, dus op uitvoerend niveau.
 • VCA**-certificaat:
  1. Voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer en werken met onderaannemers.
  2. Houden zich, naast het uitvoerende niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming over veiligheid, gezondheid en milieu.
%MCEPASTEBIN%

Hoe gaat VCA-certificering in zijn werk?

Managementsysteemcertificatie kent een driejaarlijkse certificatiecyclus. Afhankelijk van het certificatiejaar is voor u een initiële, periodieke of hercertificatie audit relevant.
Bent u nog niet gecertificeerd, dan starten we met de initiële audit in twee fasen. We onderzoeken of uw gedocumenteerde kwaliteitsmanagement voldoet aan de VCA-norm.
Daarna bepalen we of uw managementsysteem voldoende geïmplementeerd en effectief is.

Maximaal één jaar na de initiële audit voeren we de eerste periodieke audit uit en ongeveer een jaar daarna de tweede. Wij beoordelen of uw managementsysteem bij voortduring functioneert en verbetert.
Minimaal drie maanden voor de geldigheid van uw certificaat verloopt, beoordelen we alle onderdelen van de regeling in een hercertificatie audit. Mogelijk in twee fasen als er ondertussen veel veranderd is. Vervolgens voeren wij weer twee jaar op rij een periodieke audit uit.

Hier leest u meer over de werkwijze. 

Wat is de Veiligheidsladder?

Staat de veiligheid op en rond bouwplaatsen hoog op uw agenda? Verschaft u alleen de technische middelen, of maakt u werknemers ook bewust van de risico’s? Met de Veiligheidsladder wordt het veiligheidsbewustzijn onder personeel inzichtelijk en verbetert het. Dat verlaagt de kans op ongevallen.

Veiligheidsbewustzijn is een verplicht onderdeel in veel aanbestedingen en contracten in de bouw- en infrasector. De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) is een certificatieschema om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Het wordt beheerd door de NEN. Samen met SKG-IKOB kunt u de Veiligheidsladder op een goede manier in uw bedrijf introduceren.

In deze leaflet vindt u meer informatie over de veiligheidsladder.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

- Monique van Moppes - m.vanmoppes@skgikob.nl

Milieu

Bouwactiviteiten hebben groot effect op milieu en maatschappij; materiaalgebruik, bouw- en sloopafval, schadelijke stoffen, CO2-uitstoot. SKG-IKOB is uw partner om de verduurzaming van uw milieubeleid met certificatie te borgen.

Welke systemen certificeren wij?

ISO 14001
ISO 14001 |

Wat is ISO 14001?

Met het certificaat van de internationale norm voor milieumanagement ISO 14001 laat u aan uw klanten zien dat u de milieuprestaties van uw organisatie continu verbetert. In het certificatieschema zijn de spelregels voor certificering vastgelegd.

Werkwijze ISO-certificering

In de huidige concurrerende markt is het streven naar kwaliteit en efficiëntie van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Een ISO certificering, zoals ISO 9001 certificering, is een erkenning die een bedrijf onderscheidt op het gebied van kwaliteitsmanagement. In dit artikel zullen we de vele voordelen van ISO certificering verkennen, waaronder:

 • Verhoogde operationele efficiëntie
 • Verbeterde klanttevredenheid
 • Voldoen aan wettelijke en regelgevingsvereisten
 • Toegang tot nieuwe markten

We zullen ook het proces van het verkrijgen van een ISO certificaat toelichten en vergelijken met andere certificaten in de sector, zoals ISO 14001 voor milieubeheer en ISO 45001 voor gezondheids- en veiligheidsbeheer.

Waarom ISO Certificering

Het behalen van een ISO certificering is een strategische stap die een sterke basis legt voor een duurzaam bedrijfsbeheer. Hier zijn enkele redenen waarom ISO certificering belangrijk is:

 • Kwaliteitsverbetering: Het helpt bij het identificeren en verbeteren van de kernprocessen van de organisatie.
 • Klanttevredenheid: Klanten hebben meer vertrouwen in bedrijven die gecertificeerd zijn, wat leidt tot verbeterde klanttevredenheid.
 • Concurrentievoordeel: Het biedt een voorsprong in aanbestedingen en andere zakelijke kansen.
 • Regelgevingsconformiteit: Het zorgt ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke en regelgevingsvereisten van de industrie.
 • Efficiëntie en Productiviteit: Door de processen te stroomlijnen, verhoogt het de efficiëntie en productiviteit van de organisatie.

ISO certificering is niet alleen een kwaliteitsindicator maar ook een reflectie van de toewijding van een organisatie aan continue verbetering en klanttevredenheid.

Het Proces van ISO Certificering en Audit Voorbereiding 

Het pad naar ISO certificering begint met een grondig begrip van de vereiste normen. Hier zijn de stappen die betrokken zijn bij het verkrijgen van een ISO certificering:

 • Voorbereiding: Kies de relevante ISO-norm en bereid uw organisatie voor op de certificering.
 • Interne Audit: Beoordeel de huidige processen en identificeer gebieden voor verbetering.
 • Implementatie: Voer de nodige verbeteringen door om aan de normen te voldoen.
 • Externe Audit: Een onafhankelijke audit door een erkende certificeringsinstantie.
 • Certificering: Bij succesvolle afronding van de audit ontvangt u de ISO certificering.

Deze stappen zorgen voor een gestructureerde aanpak om de kwaliteit en efficiëntie binnen uw organisatie te verbeteren en de ISO certificering te behalen.

Vergelijking met Andere Certificaten

Terwijl ISO certificering een algemene kwaliteitsstandaard biedt, zijn er andere certificaten die zich richten op specifieke aspecten of sectoren. Branche-specifieke certificaten zijn vaak gericht op specifieke uitdagingen of regelgeving binnen een bepaalde sector.

Het is essentieel om de juiste certificering te kiezen die past bij de behoeften en doelstellingen van uw organisatie. Het vergelijken van ISO certificering met andere certificaten geeft inzicht in de unieke voordelen die het biedt, en helpt bij het nemen van een geïnformeerde beslissing voor het verbeteren van uw bedrijfsprocessen en het voldoen aan de industrienormen.

Hoe te Beginnen met ISO Certificatie

Het pad naar ISO certificatie is een gestructureerde reis die vereist dat uw organisatie aan bepaalde normen voldoet. Hier zijn meer gedetailleerde stappen om u op weg te helpen:

 • Selecteer de Juiste Norm: Kies de ISO-norm die relevant is voor uw bedrijfssector en -doelstellingen, zoals ISO 27001 voor informatiebeveiliging.
 • Voorbereiding: Bereid uw organisatie voor door de benodigde documentatie te verzamelen en een auditteam samen te stellen.
 • Interne Audit: Voer een interne audit uit om te beoordelen waar uw organisatie staat in termen van compliance.
 • Gap Analyse: Identificeer de lacunes en gebieden voor verbetering om aan de kwaliteitsmanagementsysteem normen te voldoen.
 • Implementatie: Werk aan de verbeterpunten, pas de processen aan en train uw team om te voldoen aan de gestelde normen.
 • Externe Audit: Plan een externe audit met een erkende certificeringsinstantie om uw voorbereiding te toetsen.
 • Certificatie: Bij een succesvolle audit ontvangt uw organisatie de ISO certificatie, een belangrijke mijlpaal op weg naar bedrijfsexcellentie. Het ISO certificaat is een essentieel hulpmiddel voor het aantonen van uw inzet voor kwaliteit aan klanten en leveranciers.

Door deze stappen te volgen, zorgt u voor een grondige voorbereiding en benadert u het ISO certificatieproces op een gestructureerde en goed geïnformeerde manier.

Conclusie

Het behalen van een ISO certificering is een mijlpaal die de toewijding van uw organisatie aan kwaliteit en continue verbetering onderstreept. Het biedt tal van voordelen die bijdragen aan het succes en de groei van uw bedrijf op lange termijn.

Hier leest u meer over de werkwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

- Monique van Moppes - m.vanmoppes@skgikob.nl

MVO

De bouwsector en toeleverende industrie hebben een eigen erkenningsregeling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: ‘Bouwen aan MVO’. De regeling is door SKG-IKOB ontwikkeld met brancheverenigingen en is een groeimodel: bedrijven kunnen hun eigen maatschappelijke ambities bepalen.

Wat houdt de regeling Bouwen aan MVO in?

De regeling Bouwen aan MVO kent vijf thema’s: Bestuur en Management, Mens en Werk, Klant, Milieu, Maatschappij. Elk onderwerp kent vijf ontwikkelingsfasen. Een bedrijf kiest zelf welke fase voor elk van de thema’s en welke groeidoelstellingen het wil bereiken. De vijf fasen zijn: Bewust worden, Toepassen, Beheersen, Verbreden en Uitblinken.

Waar sluit de regeling op aan?

‘Bouwen aan MVO' moet vooral het MKB in de bouwsector en de toeleverende industrie aanspreken. Veel bedrijven zoeken naar methoden om hun bedrijfsvoering langs de maatlat van maatschappelijk verantwoord ondernemen te leggen. Dit keurmerk belicht alle aspecten, als ondernemer kiest u zelf de speerpunten. De inhoud is aangesloten op bestaande regelingen zoals ISO 14001, OHSAS 18001 en de CO2 Prestatieladder.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

- Monique van Moppes - m.vanmoppes@skgikob.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Probeer onze slimme filter eens. Hier zoekt u in de website op elk gewenst onderwerp en komt u te weten wat SKG-IKOB hierbinnen doet en weet.

OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Laatste nieuws

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche

Nieuws

Nadere informatie inzake de eisen van de Safety Culture Ladder

19 november 2021

In aanvulling op en ter nuancering van ons eerdere bericht, willen wij u graag iets nader informeren inzake de eisen van de safety culture ladder (SCL). Mocht u verdere informatie willen, dan kunt u hier bekijken of de Safety Culture Ladder voor uw bedrijf wellicht van toepassing is.

Nieuws

Vanaf 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht

2 november 2021

Helaas vinden er jaarlijks nog veel bedrijfsongevallen plaats door onveilig handelen. Belangrijk om binnen uw bedrijf aan te sturen op bewust veilig handelen. Certificeer uw bedrijf met behulp van de safety culture ladder (SCL). Dit is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in uw bedrijf te meten. Vanaf 1 januari 2022 is de SCL voor veel organisaties binnen de bouw verplicht. Nu zijn er vernieuwde afspraken gemaakt als een bedrijf op 1 januari niet over het vereiste SCL bewijsmiddel beschikt. SKG-IKOB helpt u om de Safety Culture Ladder op een goede manier in uw bedrijf te introduceren.

Onze collega’s helpen u graag verder

Monique van Moppes

Coördinator Management Systeem Certificatie