Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2024 van kracht

 

Gecertificeerd kwaliteitsborger zijn voor deelname aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen! Laat u certificeren door SKG-IKOB!

Per 1 januari 2024 gaat de WKB in, ook wel kortweg de Wet kwaliteitsborging genoemd. Deze wet verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger.

Om als een erkende kwaliteitsborger aan de slag te gaan is het nodig om gecertificeerd te zijn. De kwaliteitsborger moet hiervoor ook gebruik maken van een erkend instrument, zoals bijvoorbeeld het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK). Met het certificaat brl 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen van SKG-IKOB kunnen personen en bedrijven zich registreren als een erkende kwaliteitsborger.

Als u gecertificeerd bent op basis van de BRL 5019 (voor één of meerdere scopes) kunt u dus deelnemen aan het stelsel van de WKB. Erkend instrumentaanbieder KIK (Komo Instrument voor Kwaliteitsborging) accepteert een certificaat van SKG-IKOB op basis van de BRL 5019.

Wilt u ook een voorstel ontvangen om als gecertificeerd borger aan de slag te gaan? Klik op "offerte aanvragen"!

Rol SKG-IKOB Certificatie

SKG-IKOB kan personen en organisaties kwalificeren om een rol te spelen in de WKB. Wij doen dit via de brl 5019, de BRL die aan de basis heeft gestaan voor de WKB. Indien gecertificeerd voor de BRL 5019, voor alle dan wel voor de één of meerdere scopes, kunt u deel gaan nemen aan het stelsel van de WKB. Bent U gecertificeerd voor de scopes op basis waarvan u als Kwaliteitsborger mag optreden, dan dient u via een erkende Instrument Aanbieder toegelaten te worden tot het stelsel van de WKB. De Instrument Aanbieder KIK (Komo Instrument voor Kwaliteitsborging) accepteert een certificaat op basis van de BRL 5019.

Wij helpen u graag op weg!

Het proces tot uw certificering

5 december 2023

Het certificeringproces start zodra de aanvrager aan SKG-IKOB Certificatie opdracht geeft tot certificering. Zodra u ons voorstel ondertekend heeft en aan ons retour heeft gezonden zullen wij contact met u opnemen om de certificering verder in gang te zetten. De offerte wordt na een positieve afronding van het toelatingsonderzoek automatisch omgezet in de certificatieovereenkomst.

Het certificeringproces bestaat uit een onderzoek (audit) ten aanzien van het kwaliteitssysteem van de aanvrager, op het gebied van het proces van de BRL 5019 “Kwaliteitsborging voor het Bouwen”.
Klik hier voor meer informatie over het proces van certificatie

KIK-tool, het borgingsinstrument voor de WKB

5 december 2023

KIK, het instrument voor u als kwaliteitsborger!

Vanaf 1 januari is het met de Wkb verplicht om voor gevolgklasse 1 in jouw bouwprojecten gebruik te maken van een toegestaan instrument, zoals KiK.
De KiK- tool helpt je aantoonbaar te voldoen aan alle kwaliteitseisen rond ieder bouwwerk. Vanuit wetgeving, private eisen en projectspecifieke eisen.

SKG-IKOB heeft de BRL5019 ontworpen en werkt samen met Stichting KIK om het instrument, de KIK-tool, kwaliteitsborging aantoonbaar waardevol te maken. Gemakkelijk, transparant en doelgericht.

De rol van de kwaliteitsborger binnen de WKB

5 december 2023

Belangrijk voor de kwaliteitsborger binnen de WKB

Een kwaliteitsborger beoordeelt volstrekt onafhankelijk of een bouwplan kan gaan voldoen en uiteindelijk bij oplevering ook voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), voorheen het Bouwbesluit. De kwaliteitsborger mag niet anders bij de realisatie van het desbetreffende nieuwbouwproject zijn betrokken dan in de rol van kwaliteitsborger. Een kwaliteitsborger mag dus niet de opdrachtgever, de architect, de aannemer etc. zijn van het bouwwerk waarvoor de kwaliteitsborger is ingehuurd.

Goed bouwen begint bij SKG-IKOB

Goed bouwen begint bij SKG-IKOB

Onderscheidt u zich met wat u produceert en levert, of hoe u werkt? Maak het aantoonbaar met een certificaat, keurmerk of kwaliteitslabel. Dat geeft klanten en eindgebruikers meer zekerheid en vertrouwen over de duurzaamheid en veiligheid in de bouw en van de gebouwde omgeving.

Goed bouwen begint al meer dan 50 jaar bij SKG-IKOB.

Offerte aanvragen