Onafhankelijkheidscommissie

Als geaccrediteerde certificatie-instelling staat onpartijdigheid bij ons hoog in het vaandel. De Raad voor Accreditatie ziet erop toe dat dit goed functioneert. Wij maken zelf een inventarisatie van de mogelijke bedreigingen van de onpartijdigheid en houden deze actueel. Een onafhankelijkheidscommissie beoordeelt ons hier minimaal jaarlijks op. 

Taken Onafhankelijkheidscommissie

De Committee Safeguarding Impartiality (CSI) is de onafhankelijkheidscommissie die onze inventarisatie van mogelijke bedreigingen van onpartijdigheid tenminste eenmaal per jaar beoordeelt. De commissie stelt vast of er situaties waren waarin de onpartijdigheid in het geding is geweest. Als dat zo is oordeelt de CSI ook over de wijze waarop wij gehandeld hebben en of dat in lijn is met de vereisten van de accreditatie. 

Deelnemers Onafhankelijkheidscommissie

De onafhankelijkheidscommissie is samengesteld uit leden van verschillende organisaties en SKG-IKOB en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

 • Johan Remkes (voorzitter) - onafhankelijk
 • Bert Lieverse – namens/ uit de kring van de gevelbranche (Unit Gebouwschil)
 • Vacature – (Unit Constructie)
 • Danny Wilting - KNAUF Insulation (Unit Uitvoering)
 • Ben Pluijmers – namens/ uit de kring van woning-corporaties
 • Rob de Groot - Bouwgarant (Aannemerij)
 • Kees Oomen - VvE Belang (Woning-eigenaren)
 • Henk Visscher - TU Delft (Unit Gebouwde Omgeving)
 • Vacature - (Gebouwbeheerders)
 • Bastiaan Benz - SKG-IKOB, directie
 • Olaf van Panhuys - SKG-IKOB, directie
 • Harm van Dartel – SKG-IKOB, secretaris

Verklaring Onafhankelijkheid en Onpartijdigheid

Download hier onze pdfverklaring van Onafhankelijkheid en Onpartijdigheid.