Nieuws

Kwaliteitscertificaat: ook voor kleine VvE kantoren binnen handbereik.

4 januari 2024

Per 1 december zijn de eisen aan het VvE beheerderscertificaat in navolging van het Modelreglement voor VvE’s van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verder toegespitst op kleine beheerkantoren. Daardoor komt een onafhankelijk oordeel over de door geleverde kwaliteit voor alle VvE-beheerders binnen handbereik. Zo kunnen Verenigingen van Eigenaars het onderhoud en beheer van hun wooncomplex nóg veiliger uitbesteden, zonder zich zorgen te hoeven maken of ze wel in zee gaan met een bona fide partij. Op die datum is de nieuwe versie van de Beoordelingsrichtlijn Dienstencertificaat beheerders van verenigingen van eigenaren (BRL-5016) gepubliceerd. Het certificaat garandeert dat het bedrijf aan een hoge standaard van professionaliteit voldoet, die jaarlijks getoetst wordt door SKG-IKOB. 

Nieuws

Gecertificeerd kwaliteitsborger zijn voor deelname aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen! Laat u certificeren door SKG-IKOB!

6 november 2023

Per 1 januari 2024 gaat de WKB in, ook wel kortweg de Wet kwaliteitsborging genoemd. Deze wet verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger.

Om als een erkende kwaliteitsborger aan de slag te gaan is het nodig om gecertificeerd te zijn. De kwaliteitsborger moet hiervoor ook gebruik maken van een erkend instrument, zoals bijvoorbeeld het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK). Met het certificaat brl 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen van SKG-IKOB kunnen personen en bedrijven zich registreren als een erkende kwaliteitsborger.

Nieuws

Certificaathouders BRL 9500 : Gebruik maken van innovatieve opname- en/of verwerkingsmethodieken

5 oktober 2023

Vanuit de markt bereiken ons diverse signalen dat er gebruik gemaakt wordt van innovatieve opname technieken en dat de uitwerking van de opgenomen gegevens wordt uitbesteed aan bedrijven/personen, die de uitwerking vervolgens laten uitvoeren door niet EP-gediplomeerde personen. Deze niet EP-gediplomeerde personen zitten in sommige gevallen ook nog in het buitenland.
De bedrijven die deze diensten aanbieden, leveren vervolgens complete tekeningen en een geheel ingevuld VABI/Uniec3 bestand, of een XML/excel bestand wat rechtstreeks geïmporteerd kan worden in VABI/Uniec3.

Nieuws

Testen van steenstrips

28 augustus 2023

De BRL 1330-1 “Lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips” is gereed. SKG-IKOB heeft al jaren ervaring met het testen van dit soort systemen. Tijdens de testen op proefpanelen en zelfs hele wanden wordt het lijmsysteem bestaand uit strip, lijm en ondergrond blootgesteld aan extreme klimaatwisselingen. Denk hierbij aan verwarmen tot 80 °C en vriezen tot -20 °C waarbij de gevel ook nog eens regelmatig beregent wordt. Ook aansluitingen aan kozijnen en hoekstenen worden in de testen meegenomen. Deze onderzoeken zijn de input voor het KOMO-attest-met-productcertificaat “lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips”, dat het vertrouwen waarborgt dat de geteste systemen voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.

Nieuws

Betrouwbare VvE beheerders, ze bestaan!

20 juli 2023

Uit een onderzoek van Vereniging Eigenhuis zou blijken dat 76% van de respondenten ontevreden is over haar VvE Beheerder. Al in 2006 was dit aanleiding voor diverse partijen om certificatie als maatstaf te stellen voor VvE Beheerders. In dat jaar al is de eerste beoordelingsrichtlijn voor VvE Beheerders opgesteld, het instrument waarbij de beheerder wordt getoetst op onderdelen als deskundigheid en ervaring, aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie, de financiële administratie en bereikbaarheid. Met inmiddels ruim 17.000 VvE’s die de weg naar een gecertificeerd beheerder hebben gevonden is dit een succesvol instrument dat het kaf van het koren scheidt.

Nieuws

Nieuwe capaciteit en testfaciliteiten voor rookwerendheidsbeproevingen EN 1634-3

7 juli 2023

SKG-IKOB laboratorium geaccrediteerd en Notified Body

Het complete brandveiligheidsconcept van een gebouw reikt veel verder dan alleen de brandwerendheid van de draag- en scheidingsconstructie. Voorheen werd aangenomen dat de rookwerendheid van een constructie vastgesteld door het bepalen van de brandwerendheid op het criterium vlamdichtheid (E) van een scheidingsconstructie. Voor het vaststellen van de rookwerendheid moet nu een aparte test conform EN 1634-3 uitgevoerd worden. SKG-IKOB beschikt over deze testopstelling waardoor deze beproevingen nu ook in Geldermalsen uitgevoerd kunnen worden.

Nieuws

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2024 van kracht

16 maart 2023

Op dinsdag 14 maart 2023 is de 1e Kamer der Staten Generaal akkoord gegaan met de invoering van de Omgevingswet - waarin opgenomen de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) – per 1 januari 2024. Hierdoor gaat het systeem van het toezicht op de nieuwbouw verschuiven van gemeenten naar onafhankelijke, gekwalificeerde, kwaliteitsborgers. Kwaliteitborger in de betekenis van de WKB kan men alleen zijn als men gekwalificeerd is door een daartoe door de overheid toegelaten Instrument Aanbieder voor Kwaliteitsborging.

Nieuws

SKW Certificatie wordt SKG-IKOB Certificatie

15 februari 2023

In 2023 verdwijnt de merknaam SKW Certificatie volledig en gaat het merk verder onder de naam SKG-IKOB Certificatie. Al in 2013 zijn IKOB-BKB en SKG gefuseerd en sindsdien is SKW Certificatie al onderdeel van SKG-IKOB Certificatie, maar altijd als losse merknaam.

Nieuws

Ter visie: Wijzigingsblad BRL 5019

1 februari 2023

Het concept wijzigingsblad voor beoordelingsrichtlijn (BRL) 5019 voor het KOMO® dienstencertificaat voor Kwaliteitsborging voor het bouwen is ter kritiek gepubliceerd (ter visie gelegd).