Nieuws

Trede 3 van de Safety Culture Ladder vanaf 1 juli 2026 vereist bij ViA

3 april 2024

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hanteren vanaf 1 januari 2022 trede 2 op de safety culture ladder. Het doel hiervan is om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de bouw te verhogen. De overgang van trede 2 naar trede 3 stond gepland voor 1 januari 2025, echter heeft de GCVB besloten deze overgang met 1,5 jaar uit te stellen. Dit houdt in dat per 1 juli 2026 trede 3 van de Safety Culture Ladder de eis is bij Veiligheid in Aanbesteding.

De reden voor dit uitstel is dat ViA op dit moment het Approved Self Assessment (ASA) accepteert als SCL bewijsmiddel. Aangezien er geen trede is gekoppeld aan ASA kan bij een overgang naar T3 dit bewijsmiddel niet meer worden geaccepteerd.

Omdat er nog geen goed alternatief is voor het lichtste bewijsmiddel, de Approved Self Assessment (ASA), komt de proportionaliteit van ViA in het geding als er strengere eisen gesteld gaan worden.

www.gc-veiligheid.nl

Nieuws

De Safety Culture Ladder 2.0 is vanaf 1 januari 2024 van kracht

3 april 2024

Het toepassingsgebied van de safety culture ladder is de laatste jaren sterk verruimd. Door deze verruiming kwamen er ook meer opmerkingen over het Handboek / Certificatieschema. Dit heeft nu geresulteerd in een volledige herziening van de Safety Culture Ladder en het ontstaan van de nieuwe versie: Safety Culture Ladder 2.0 (SCL 2.0).

Wat verandert er?

De Safety Culture Ladder 2.0 vervangt in de komende jaren de huidige versie. Dit brengt de volgende wijzigingen met zich mee:

In de nieuwe versie wordt de bedrijfscultuur bekeken aan de hand van vijf thema’s, dit waren er zes;
De beschrijving van de thema’s is meer op de bedrijfscultuur gericht;
De beschrijving van trede 1 is toegevoegd. Trede 1 was in de vorige norm al aangegeven, maar nog niet beschreven. Dit is noodzakelijk om een logische opbouw van beschrijvingen mogelijk te maken;
De methode van wegen is aangepast.
De eisen aan de verslaglegging zijn aangepast. De rapportages mogen niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Het certificatieschema

De bedrijfscultuur wordt bekeken aan de hand van thema’s. In de vorige versie waren dit er 6, in de nieuwe versie worden 5 thema’s gehanteerd. Deze zijn:

Thema 1: Beleid en leiderschap;
Thema 2: Kennis en vaardigheden;
Thema 3: Primaire en secundaire processen;
Thema 4: Samenwerken met externen;
Thema 5: Leren en verbeteren.

Overgangstermijn

Vanaf 1 januari 2024 is SCL 2.0 toepasbaar;
Vanaf 1 januari 2025 is (her)certificatie uitsluitend mogelijk op SCL 2.0. Vervolgaudits kunnen nog wel tegen de oude versie worden uitgevoerd.
Vanaf 1 januari 2028 dienen alle uitgegeven, geldige certificaten gebaseerd te zijn op SCL 2.0.

Vragen?

Op de website www.safetycultureladder.com vindt u verdere informatie. En u kunt ons natuurlijk bereiken op 088 244 01 00 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Nieuws

Amendementen op ISO-managementsysteemnormen

6 maart 2024

Op 23 februari 2024 heeft ISO (International Organization for Standardization) amendementen gepubliceerd die van toepassing zijn op o.a. onze managementsysteemnormen iso 9001 en ISO 14001. Organisaties met ISO 9001- of -14001-certificering moeten nagaan of klimaatverandering hun managementsysteemdoelen beïnvloedt en of actie nodig is. ISO verbindt zich zo aan het bestrijden en aanpassen aan de effecten van klimaatverandering.

Wat betekent dit concreet?
Per 23 februari 2024 is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt:

4.1 De organisatie moet bepalen of klimaatverandering een relevant onderwerp is.
4.2 Indien er relevante belanghebbenden zijn, kunnen deze eisen hebben die verband houden met klimaatverandering.

De amendementen treden onmiddellijk in werking en kennen geen overgangsperiode.

Certificerende instellingen controleren de eerstvolgende audit of gecertificeerde bedrijven klimaatverandering hebben overwogen en verifiëren het besluitvormingsproces.

Hierbij de link naar de amendementen

ISO 9001
ISO 14001

Deze amendementen zullen binnenkort ook naar het Nederlands worden vertaald en zullen later beschikbaar worden gesteld op onze website.

Heeft u nog vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op 088 - 2440100

Nieuws

Kwaliteitscertificaat: ook voor kleine VvE kantoren binnen handbereik.

4 januari 2024

Per 1 december zijn de eisen aan het VvE beheerderscertificaat in navolging van het Modelreglement voor VvE’s van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verder toegespitst op kleine beheerkantoren. Daardoor komt een onafhankelijk oordeel over de door geleverde kwaliteit voor alle VvE-beheerders binnen handbereik. Zo kunnen Verenigingen van Eigenaars het onderhoud en beheer van hun wooncomplex nóg veiliger uitbesteden, zonder zich zorgen te hoeven maken of ze wel in zee gaan met een bona fide partij. Op die datum is de nieuwe versie van de Beoordelingsrichtlijn Dienstencertificaat beheerders van verenigingen van eigenaren (BRL-5016) gepubliceerd. Het certificaat garandeert dat het bedrijf aan een hoge standaard van professionaliteit voldoet, die jaarlijks getoetst wordt door SKG-IKOB. 

Nieuws

Gecertificeerd kwaliteitsborger zijn voor deelname aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen! Laat u certificeren door SKG-IKOB!

6 november 2023

Per 1 januari 2024 gaat de WKB in, ook wel kortweg de Wet kwaliteitsborging genoemd. Deze wet verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger.

Om als een erkende kwaliteitsborger aan de slag te gaan is het nodig om gecertificeerd te zijn. De kwaliteitsborger moet hiervoor ook gebruik maken van een erkend instrument, zoals bijvoorbeeld het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK). Met het certificaat brl 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen van SKG-IKOB kunnen personen en bedrijven zich registreren als een erkende kwaliteitsborger.

Nieuws

Certificaathouders BRL 9500 : Gebruik maken van innovatieve opname- en/of verwerkingsmethodieken

5 oktober 2023

Vanuit de markt bereiken ons diverse signalen dat er gebruik gemaakt wordt van innovatieve opname technieken en dat de uitwerking van de opgenomen gegevens wordt uitbesteed aan bedrijven/personen, die de uitwerking vervolgens laten uitvoeren door niet EP-gediplomeerde personen. Deze niet EP-gediplomeerde personen zitten in sommige gevallen ook nog in het buitenland.
De bedrijven die deze diensten aanbieden, leveren vervolgens complete tekeningen en een geheel ingevuld VABI/Uniec3 bestand, of een XML/excel bestand wat rechtstreeks geïmporteerd kan worden in VABI/Uniec3.

Nieuws

Testen van steenstrips

28 augustus 2023

De BRL 1330-1 “Lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips” is gereed. SKG-IKOB heeft al jaren ervaring met het testen van dit soort systemen. Tijdens de testen op proefpanelen en zelfs hele wanden wordt het lijmsysteem bestaand uit strip, lijm en ondergrond blootgesteld aan extreme klimaatwisselingen. Denk hierbij aan verwarmen tot 80 °C en vriezen tot -20 °C waarbij de gevel ook nog eens regelmatig beregent wordt. Ook aansluitingen aan kozijnen en hoekstenen worden in de testen meegenomen. Deze onderzoeken zijn de input voor het KOMO-attest-met-productcertificaat “lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips”, dat het vertrouwen waarborgt dat de geteste systemen voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.

Nieuws

Betrouwbare VvE beheerders, ze bestaan!

20 juli 2023

Uit een onderzoek van Vereniging Eigenhuis zou blijken dat 76% van de respondenten ontevreden is over haar VvE Beheerder. Al in 2006 was dit aanleiding voor diverse partijen om certificatie als maatstaf te stellen voor VvE Beheerders. In dat jaar al is de eerste beoordelingsrichtlijn voor VvE Beheerders opgesteld, het instrument waarbij de beheerder wordt getoetst op onderdelen als deskundigheid en ervaring, aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie, de financiële administratie en bereikbaarheid. Met inmiddels ruim 17.000 VvE’s die de weg naar een gecertificeerd beheerder hebben gevonden is dit een succesvol instrument dat het kaf van het koren scheidt.

Nieuws

Nieuwe capaciteit en testfaciliteiten voor rookwerendheidsbeproevingen EN 1634-3

7 juli 2023

SKG-IKOB laboratorium geaccrediteerd en Notified Body

Het complete brandveiligheidsconcept van een gebouw reikt veel verder dan alleen de brandwerendheid van de draag- en scheidingsconstructie. Voorheen werd aangenomen dat de rookwerendheid van een constructie vastgesteld door het bepalen van de brandwerendheid op het criterium vlamdichtheid (E) van een scheidingsconstructie. Voor het vaststellen van de rookwerendheid moet nu een aparte test conform EN 1634-3 uitgevoerd worden. SKG-IKOB beschikt over deze testopstelling waardoor deze beproevingen nu ook in Geldermalsen uitgevoerd kunnen worden.