Attesten en ETA’s

Bouwproducten en bouwsystemen moeten voldoen aan bindende regelgeving. Attesten en ETA’s zijn kwaliteitsverklaringen en technische beoordelingen gebaseerd op éénmalig uitgebreid onderzoek. Ze geven klanten het vertrouwen dat de producten en bouwsystemen geschikt zijn om toe te passen in de bouw. De attesten en ETA’s die SKG-IKOB afgeeft zijn vaak gebaseerd op beproevingen die uitgevoerd zijn in ons geaccrediteerde laboratorium.

Goed bouwen begint bij SKG-KOB

Gevelelementen en aanverwante producten

De kwaliteit van bouwproducten en bouwsystemen kunnen aantonen wordt met de Wet kwaliteitsborging steeds belangrijker. Attestering voor gevelelementen zoals ramen, deuren, kozijnen, luiken, daklichten en lichtstraten laat zien onder welke voorwaarden de bouwproducten en bouwsystemen de vermelde prestaties kunnen halen en vereenvoudigt de aantoonbaarheid daarvan.

Welke gevelelementen en aanverwante producten attesteren wij?

Balustraden
Cladding kits
EAD 090062-00-0404 |
Structural sealant glazing kits
ETAG 002 |
Brand- en/of rookwerende puien, ramen en deuren
Kits for external wall claddings mechanical fixed
EAD 090062-00-1104 |
Roof, floor, wall and ceiling hatches
EAD 02-0011-00-0405 |
Daklichten en lichtstraten
Daklichten en lichtstraten (inbraakwerend)
Kunststof gevelelementen
Kunststof gevelelementen (inbraakwerend)
Metalen gevelelementen
Metalen gevelelementen (inbraakwerend)
Metalen luikconstructies
Metalen vliesgevels
Metalen vliesgevels (inbraakwerend)
Ventilatieroosters
HR zonwering
Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen

Mijn product(groep) staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) of European Assessment Document (EAD) voor uw product(groep) beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Wij kunnen dan gezamenlijk met u bekijken of en op welke manier wij in uw behoefte kunnen voorzien.

Wat is een attest?

Een attest is een bewijs dat het bouwproduct of -systeem in zijn toepassing kan voldoen aan de Nederlandse bouwregelgeving. De voorwaarden in het attest beschrijven de manier waarop het bouwproduct of bouwsysteem verwerkt en/of gemonteerd moet worden.

Met een attesteringsonderzoek beoordeelt SKG-IKOB de prestaties van het bouwproduct of bouwsysteem. Indien nodig voeren we daarbij berekeningen en/of beproevingen uit. Met dit onderzoek stellen we de prestaties van het product of systeem vast en onder welke voorwaarden het de prestaties kan leveren. Minimaal iedere vijf jaar beoordelen we of de uitspraken in het attest nog correct zijn.

Wat is een ETA?

De Europese Commissie heeft voor een groot aantal bouwproducten bepaald dat deze, gebaseerd op een geharmoniseerde productnorm (hEN), met CE-markering op de markt gebracht moeten worden. Is er geen geharmoniseerde productnorm (hEN) voor uw product beschikbaar? Dan kunt u met een European Assessment Document (EAD) en de bijbehorende European Technical Assessment (ETA) de belangrijkste eigenschappen van het product door SKG-IKOB vast laten leggen in een ETA. Is op uw product een ETA afgegeven, dan mag u uw product voorzien van CE-markering. Het opstellen van een ETA is niet wettelijk verplicht, maar kan bijdragen aan de acceptatie van uw product.

De procedure voor het verkrijgen van een ETA (European Technical Assessment) loopt via EOTA (European Organisation for Technical Assessment), SKG-IKOB is er lid van. Wij geven ETA’s af op een aantal productgebieden en producten.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Kunststof gevelelementen, ook inbraakwerend - Guido Soontiëns - g.soontiens@skgikob.nl
ETA's en niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen (BRL 1001) - Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl
Voor de overige regelingen - Marcel Peters - m.peters@skgikob.nl

Bouwdelen, bouwsystemen en constructies

Bouwdelen, bouwsystemen en bouwconstructies met een attest of ETA leveren bewijs dat de productie, montage en verwerking voldoen aan strikte normen. Ze laten zien onder welke voorwaarden de vermelde prestaties behaald kunnen worden en dat vereenvoudigt de aantoonbaarheid.

Welke bouwdelen, bouwsystemen en constructies attesteren wij?

Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen
Niet-dragende binnenwanden
Internal partition kits
EAD 210005-00-0505 |
Dragende binnen- en buitenwanden
Bouwsystemen
Non load-bearing kits based on hollow blocks
EAD 340309-00-0305 |
Vloerconstructies met staal(frame) combinatievloeren
Thermisch isoleren bestaande spouwmuren
Sprayen met spraysysteem van polyurethaan schuim
Buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde afwerking
Fire protective products
EAD 350142-00-1106 |
Fire stopping and sealing - joint and gap seals
EAD 350141-00-1106 |
Fire stopping and sealing - penetration seals
EAD 350454-00-1104 |
Systemen voor brandwerend bekleden
Thermisch isoleren van vloeren, gevels en hellende daken

Mijn product(groep) staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) of European Assessment Document (EAD) voor uw product(groep) beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Wij kunnen dan gezamenlijk met u bekijken of en op welke manier wij in uw behoefte kunnen voorzien.

Wat is een attest?

Een attest is een bewijs dat het bouwproduct of -systeem in zijn toepassing kan voldoen aan de Nederlandse bouwregelgeving. De voorwaarden in het attest beschrijven de manier waarop het bouwproduct of bouwsysteem verwerkt en/of gemonteerd moet worden.

Met een attesteringsonderzoek beoordeelt SKG-IKOB de prestaties van het bouwproduct of bouwsysteem. Indien nodig voeren we daarbij berekeningen en/of beproevingen uit. Met dit onderzoek stellen we de prestaties van het product of systeem vast en onder welke voorwaarden het de prestaties kan leveren. Minimaal iedere vijf jaar beoordelen we of de uitspraken in het attest nog correct zijn.

Wat is een ETA? Uw complete gids bij SKG IKOB

De Europese Commissie heeft voor diverse bouwproducten vastgesteld dat deze, op basis van een geharmoniseerde productnorm (hEN), met een CE-markering op de markt moeten worden gebracht. Maar wat als er geen geharmoniseerde productnorm (hEN) voor uw product beschikbaar is? In dergelijke gevallen biedt SKG-IKOB de mogelijkheid om met een European Assessment Document (EAD) en de bijbehorende European Technical Assessment (ETA) de essentiële kenmerken van het product vast te leggen.

Wat is een ETA en waarom is het essentieel?

Definitie: Een ETA, oftewel European Technical Assessment, is een document dat de prestaties van een bouwproduct in relatie tot zijn essentiële kenmerken beoordeelt.
Belang: Met een ETA kan een fabrikant de prestaties van zijn product aantonen en het product voorzien van een CE-markering. Hoewel het opstellen van een ETA niet wettelijk verplicht is, kan het bijdragen aan de acceptatie van uw product op de markt.

Hoe verkrijg je een ETA bij SKG IKOB?

Het traject om een ETA (European Technical Assessment) te verkrijgen verloopt via EOTA (European Organisation for Technical Assessment). SKG-IKOB is een trotse lid van EOTA en wij verstrekken ETA’s voor diverse productcategorieën en specifieke producten.

Veelgestelde vragen over ETA:

Wat betekent ETA?

European Technical Assessment, een evaluatie van de prestaties van een bouwproduct.

Wat is het verschil tussen een ETA en een hEN?

Een hEN is een geharmoniseerde productnorm, terwijl een ETA een beoordeling is van de prestaties van een product waarvoor geen hEN beschikbaar is.

Hoe kan ik een ETA voor mijn product verkrijgen bij SKG IKOB?

Neem contact op met SKG IKOB voor een uitgebreide beoordeling en certificering van uw product.

Niet gevonden wat u zocht? Probeer onze geavanceerde zoekfilter. Hiermee kunt u op elk gewenst onderwerp binnen onze website zoeken en ontdekken wat SKG-IKOB op dat gebied te bieden heeft.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
Thermisch isoleren bestaande spouwmuren, Sprayen met spraysysteem van polyurethaan schuim en Buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde afwerking - Erik Kampman - e.kampman@skgikob.nl
Voor alle andere producten - Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Probeer onze slimme filter eens. Hier zoekt u in de website op elk gewenst onderwerp en komt u te weten wat SKG-IKOB hierbinnen doet en weet.

OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Laatste nieuws

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche

Nieuws

Ter kritiek gepubliceerde BRL 2111-01 en BRL 2111-55

1 februari 2021

De concepten van de beoordelingsrichtlijnen (BRL) 2111-01 voor het KOMO® procescertificaat Bodembedekking in de kruipruimte en BRL 2111-55 voor het KOMO® attest Bodembedekking in de kruipruimte van SKG-IKOB Certificatie BV zijn ter kritiek gepubliceerd (ter visie gelegd). 

Video's en Vlogs

In de media: Test Geveldeel Brede School Diemen Noord

12 februari 2015

Bekijk hier video's van SKG-IKOB in de media.

Onze collega’s helpen u graag verder

Guido Soontiëns

Sector Coördinator