Branchekeurmerken en erkenningsregelingen

Een branchekeurmerk stimuleert leden van een brancheorganisatie hun kwaliteit te tonen. Het kan de sector bovendien een kwaliteitsimpuls geven. Als onafhankelijke organisatie voor testen en certificatie in de bouw zijn wij uw onafhankelijke partner bij het ontwikkelen en controleren van branchekeurmerken. Met een branchekeurmerk laat een lidbedrijf zien dat opdrachtgevers topkwaliteit mogen verwachten. Het zorgt voor onderscheid in de markt.

Goed bouwen begint bij SKG-IKOB

VMRG-keurmerk

De VMRG heeft al jaren bijzondere aandacht voor kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsbevordering. Alle leden van de VMRG zijn in het bezit van het VMRG-keurmerk, deze bedrijven leveren gegarandeerde kwaliteit. Zij worden er op gecontroleerd door SKG-IKOB als onafhankelijk keuringsinstituut.

Wie is VMRG?

De Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) is de brancheorganisatie voor gevels en gevelelementen. Voor de leden staat optimaal comfort voor de eindgebruiker centraal. Door continue product- en procesverbetering, innovatie, opleiding en service werken zij aan waarde van gebouwen, voor de lange termijn. Kijk voor meer informatie op https://vmrg.nl/.

Wat is het VMRG-keurmerk?

Een goedgekeurd bedrijf is herkenbaar aan het logo met het VMRG-keurmerk. Het geeft aan dat het deskundig is op het gebied van de metalen gevelbouw. Een VMRG-lid levert kwaliteit en is in staat om te voldoen aan alle wettelijke en bovenwettelijke geldende normen en voorschriften. Die staan beschreven in de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen. De doelgroep bestaat uit onder andere opdrachtgevers, architecten, aannemers, onderwijsinstellingen, toeleveranciers, applicateurs en VMRG-gevelbouwers. Op https://vmrg.nl/ vindt u meer informatie.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Bastiaan Benz - b.benz@skgikob.nl
- Olaf van Panhuys - o.vanpanhuys@skgikob.nl

FAC-keurmerk

FAC-constructeurs staan garant voor kwaliteit in aluminium schrijnwerk. Wanneer ze voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen krijgen ze het FAC-kwaliteitskeurmerk als officiële erkenning.

Wie is FAC?

De Federatie van Aluminium Constructeurs (FAC) heeft als eerste Belgische organisatie haar klanten in de aluminiumsector een kwaliteitswaarborg gegeven. Architecten, aannemers, opdrachtgevers, de overheid en toeleveranciers kunnen daardoor rekenen op gegarandeerde kwaliteit. Kijk op https://www.fac-belgium.eu/ voor meer informatie.

Wat is het FAC-keurmerk?

De FAC lanceerde het FAC-kwaliteitskeurmerk begin 2016 voor de Belgische markt. Na onderzoek in de fabriek en op de bouwplaats door een onafhankelijke keuringsinstantie zoals SKG-IKOB, wordt het kwaliteitslabel toegekend aan aluminium verwerkende bedrijven.
Het kwaliteitshandboek 'Kwaliteitseisen en Adviezen' is de basis van het FAC-kwaliteitskeurmerk. Dit boek bevat duidelijke productieregels en -criteria en wordt regelmatig aangepast aan de huidige regelgeving en eisen van de markt. Het leidt de aluminium constructeur naar kwalitatieve productie, plaatsing, oplevering enzovoort, van aluminium schrijnwerk (fijn timmerwerk). Zo wordt het kwaliteitsniveau van de sector gestandaardiseerd en stelselmatig verhoogd.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Bastiaan Benz - b.benz@skgikob.nl
- Olaf van Panhuys - o.vanpanhuys@skgikob.nl

ART-keurmerk

De meeste verzekeringsmaatschappijen eisen bij het afsluiten van een diefstalverzekering voor een tweewieler een ART MBT-04 goedgekeurd slot. SKG-IKOB test tweewielersloten conform het ART-keurmerk. Het is ontwikkeld om de betere preventiemiddelen te onderscheiden.

Wie is ART?

De Stichting ART zet zich in om diefstal van tweewielers te voorkomen door meer en betere preventie. In de stichting ART zijn de ANWB, BOVAG, RAI en verzekeraars vertegenwoordigd. Op www.stichtingart.nl vindt u meer informatie over het ART-keurmerk.

Wat testen wij?

SKG-IKOB test tweewielersloten conform het ART-keurmerk. Ook testen wij mechanische beveiligingsmiddelen van voertuigen conform het keuringsvoorschrift MP03 van de VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit). Dit zijn bijvoorbeeld caravan- en aanhangersloten, wielklemmen, versnellingsbaksloten, maar ook buitenboordmotoren en (zee)containersloten.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Charles Wallert - c.wallert@skgikob.nl

Mechanische beveiliging voer- en vaartuigen

Wanneer je als bedrijf of organisatie investeert in preventiemaatregelen, dan wil je graag zekerheid over de kwaliteit ervan. Na onderzoek door een onafhankelijke keuringsinstantie zoals SKG-IKOB staan de keurmerken van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid garant voor die kwaliteit.

Wie is CCV?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die veiligheidsproblemen in kaart brengt en helpt op te lossen. Preventie is altijd het uitgangspunt. Meer informatie op https://hetccv.nl/.

Wat is het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging?

Het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging van het CCV staat voor kwaliteit van de ingebouwde beveiliging, zoals alarmsystemen of voertuigvolgsystemen. Het illustreert ook de vakkundigheid van het personeel en de wijze waarop zij hun werkzaamheden uitvoeren. Ieder inbouwbedrijf dat voldoet aan de kwaliteitseisen mag zich een ‘inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging’ noemen.

Wat is het CCV Keuringsvoorschrift Mechanische Beveiliging?

De slotenlijst Vaartuigbeveiliging was onderdeel van het keurmerk Vaartuigbeveiliging. Momenteel is het niet mogelijk om goede certificatie-eisen voor vaartuigbeveiliging op te stellen, waardoor het keurmerk is vervallen. De slotenlijst is gebleven, maar wordt niet meer onderhouden, er worden geen nieuwe sloten voor vaartuigbeveiliging gekeurd.
Een deel van de slotenlijst bestaat uit sloten gekeurd volgens het tot april 2019 geldende VbV-keuringsvoorschrift voor mechanische beveiliging (MP03). Dit voorschrift heet nu CCV Keuringsvoorschrift Mechanische Beveiliging en geldt voor buitenboordmotorsloten. Mechanische beveiligingssystemen voor boten zijn niet voertuiggebonden en kunnen daarom niet geregistreerd worden op een bepaald voertuig. Bij dit soort systemen wordt geen certificaat afgegeven. Goedgekeurde mechanische beveiligingssystemen worden voorzien van een label met daarop de vermelding 'SCM goedgekeurd'.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Charles Wallert - c.wallert@skgikob.nl

VG-Glas Keurmerk

VG-Glas Keurmerk is een keurmerk, speciaal bedoeld voor de gehele glasbranche. Alle glasbedrijven (zowel leden als niet-leden van de Vakgroep GLAS) kunnen het keurmerk halen. Met het keurmerk maakt Vakgroep GLAS de aansluiting met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het keurmerk gaat verder dan alleen de Bouwbesluit-eisen, de NEN 3569 bijvoorbeeld wordt door de houders van het keurmerk standaard toegepast. De houders van het keurmerk worden gekeurd door SKG-IKOB als onafhankelijk keuringsinstituut.

Wie is Vakgroep GLAS?

Vakgroep GLAS is de brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn in de vlakglasbranche. Vakgroep GLAS maakt zich sterk voor de collectieve belangen van haar leden op sociaal en technisch gebied. Daarnaast voorziet zij hen van een verscheidenheid aan informatie. Vakgroep GLAS is het eerste aanspreekpunt voor werkgevers die actief zijn in de vlakglasbranche. Kijk voor meer informatie op Vakgroep Glas - Bouwend Nederland.

Wat is het VG-GLAS Keurmerk?

De basis voor het keurmerk wordt gelegd in de Kwaliteitseisen VG-Glas. Deze kwaliteitseisen zijn het resultaat van het initiatief van de Vakgroep GLAS voor het opzetten van een keurmerk voor het plaatsen van glas voor bedrijven zoals glaszetters, glasproducenten en glashandelaren. Onderdelen van dit keurmerk zijn onder andere vakbekwaamheid, veiligheid, kwaliteit en milieu. Deze kwaliteitseisen worden door de Technische Commissie van Vakgroep GLAS periodiek herzien en (indien nodig) aangepast aan de geldende normen en richtlijnen. Een goedgekeurd bedrijf is herkenbaar aan het logo met Glaskeur. Op Vakgroep Glas - Bouwend Nederland vindt u meer informatie.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
- Willem de Bruin - w.debruin@skgikob.nl

Keurmerk Dak- en Gevelborg

Het Keurmerk Dak- en Gevelborg is een keurmerk, speciaal bedoeld voor leden van branchevereniging Dumebo DWS. Alle leden dienen het keurmerk te halen. Met het keurmerk maakt Dumebo DWS de aansluiting met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het keurmerk maakt o.a. aantoonbaar dat voldaan wordt aan de technische eisen van het Bouwbesluit. De houders van het keurmerk worden gekeurd door SKG-IKOB als onafhankelijk keuringsinstituut.

Wie is Dumebo DWS?

Dumebo DWS is de branchevereniging voor specialistische aannemers voor metalen dak-  en gevelsystemen en het startpunt voor het ontwerpen en bouwen met metalen gevel- en daksystemen. Kijk voor meer informatie op https://dumebo-dws.nl/.

Wat is het Keurmerk Dak- en Gevelborg?

De basis voor het keurmerk wordt gelegd in de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken. De Kwaliteitsrichtlijn is ontwikkeld door producenten en specialistische aannemers van metalen dak- en wandsystemen en wordt doorlopend geactualiseerd. In de Kwaliteitsrichtlijn staan de eisen aan dak- en wandsystemen beschreven en staat opgenomen op welke wijze deze opgebouwd dienen te worden. Onderdelen van dit keurmerk zijn onder andere vakbekwaamheid, veiligheid, kwaliteit en milieu. Een goedgekeurd bedrijf is herkenbaar aan het logo Dak- en Gevelborg. Op https://dumebo-dws.nl/ vindt u meer informatie.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
- Willem de Bruin - w.debruin@skgikob.nl

ERM - Onderhoud en restauratie monumenten

Als uw bedrijf actief is in de restauratiebranche is het zeer de moeite waard om de stap te zetten naar certificatie. Als erkend ERM-gecertificeerd bedrijf biedt u opdrachtgevers namelijk de zekerheid dat u staat voor het afleveren van vakwerk en uniforme kwaliteit.

Wat wij certificeren

ERM - Onderhoud en restauratie monumenten
BRL 4000 |
Historisch leidak
URL 4010 |
Metalen dakbedekking bij monumenten
URL 4011 |
Historisch metselwerk
URL 4003 |
Betonrestauratie
URL 4005 |
Historisch voegwerk
URL 4006 |

Wie is ERM?

ERM staat voor stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Met een certificaat toont u zwart-op-wit dat uw bedrijf werkt volgens de algemeen erkende richtlijnen voor restauratiekwaliteit in de monumentenzorg. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Kijk voor meer informatie op www.stichtingerm.nl.

Wat is het ERM-logo Restauratiekwaliteit?

Erkende bedrijven mogen het ERM-logo Restauratiekwaliteit voeren. Onafhankelijk en objectief getoetst door deskundigen van SKG-IKOB. Hiermee laten deze bedrijven zien dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Berry Blaak - b.blaak@skgikob.nl
- Erik Kampman - e.kampman@skgikob.nl
- Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl

Oppervlaktemeting NEN 2580 en NTA 2581

In de NEN 2580 is vastgelegd hoe oppervlakten van onroerende zaken moeten worden bepaald. De NTA 2581 geeft aan hoe men meetrapporten en meetcertificaten opstelt en wat het onderscheid is tussen een ‘Type A’ en ‘Type B’ meting. Omdat meetverschillen van grote invloed kunnen zijn op waardebepalingen of huuropbrengsten is zorgvuldige bepaling en vastlegging zeer relevant. De erkenningsregeling 'Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581' van de branchevereniging Vm2 geeft opdrachtgevers zekerheid dat een meting correct is uitgevoerd en voorkomt discussie achteraf. Wij geven de certificering uit en doen de controles.

Wat wij certificeren

Oppervlaktemeting NEN 2580 en NTA 2581
Reglement Erkenning voor oppervlaktebepalingen |

Wie is Vm2?

Branchevereniging Vm2 zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van vloeroppervlaktemetingen in Nederland. De leden stellen gecertificeerde meetrapporten op conform de NEN 2580 en de NTA 2581. De NTA 2581 is een initiatief van de vereniging en bevat eisen waaraan een meetrapport en meetcertificaat moet voldoen. Kijk voor meer informatie op www.verenigingdevierkantemeter.nl/.

Wat is de erkenningsregeling Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581?

De erkenningsregeling ‘Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581’ is tot stand gekomen in samenwerking met de branchevereniging Vm2. Hij is de basis voor de onafhankelijke controle die SKG-IKOB uitvoert in de vorm van kantooraudits en controles op meetlocaties. Deze vorm van certificering is een kwaliteitsgarantie waarmee wij tezamen de kwaliteit in de branche van oppervlaktebepalingen naar een hoger niveau brengen. Leden van de vereniging moeten gecertificeerd zijn op basis van de erkenningsregeling.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vloer- en raambekledingsbedrijven

Projectinrichters en -stoffeerders kunnen zich laten erkennen volgens de PPI-Erkenningsregeling. Het keurmerk is de standaard voor kwaliteitsborging en initiatief van het Branche Vereniging Projectinrichting BVP. Bedrijven die aan het keurmerk voldoen tonen hun vakmanschap door te werken volgens richtlijnen die de kwaliteit waarborgen.

Wie is BVP?

Branche Vereniging Projectinrichting (BVP) is de Nederlandse brancheorganisatie voor projectinrichting en projectstoffering. Met het PPI-keurmerk besteedt de vereniging veel aandacht aan duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op https://www.bvprojectinrichting.nl/

Wat is het PPI-keurmerk?

Het PPI-keurmerk wordt toegekend aan bedrijven die werken volgens strenge eisen en normen. De erkenning richt zich vooral op de kwaliteit en het vakmanschap van de aangesloten bedrijven. De meeste PPI-bedrijven zijn ook ISO 9001-gecertificeerd. Met het keurmerk bieden ze opdrachtgevers en klanten extra zekerheid en garanties.
SKG-IKOB stelde in samenwerking met het Platform Projectinrichting het PPI-reglement en de uitvoeringsrichtlijn (URL) op en ziet toe op de bewaking van de kwaliteit. Wij voeren onaangekondigd en steekproefsgewijs inspecties uit, waarmee de erkende bedrijven hun kwaliteit kunnen bewaken. Meer informatie: https://www.bvprojectinrichting.nl/ppi-keurmerk/.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

- Ard van de Meeberg - a.vandemeeberg@skgikob.nl

Proef protocol circulair bouwen kanaalplaatvloerdelen

In het kader van circulair bouwen en hergebruik van grondstoffen heeft SKG-IKOB Certificatie in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een protocol opgesteld voor het hergebruik van kanaalplaatvloerdelen afkomstig uit de sloop van bestaande bouwwerken.

Overige links

Wat is het proef protocol circulair bouwen kanaalplaatvloerdelen?

Het doel van dit protocol is om na levenseinde van gebouwen de geschiktheid van de kanaalplaatvloerdelen in hergebruik voor toekomstige toepassing of groep van toepassingen te laten verifiëren. Het protocol zal op bruikbaarheid getoetst gaan worden bij toekomstige sloopprojecten.

Circulair bouwen mockup

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Het gebruik van het protocol door derden wordt door het Rijksvastgoedbedrijf aangemoedigd, wel wordt hierbij verzocht om hiervoor vooraf contact op te nemen met:

- Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl

Protocol monitoring Proeftuinprojecten – BouwCirculair

In het kader van circulair bouwen en hergebruik van grondstoffen heeft BouwCirculair B.V. aan SKG-IKOB certificatie de opdracht gegeven om een generiek protocol op te stellen voor de monitoring van Proeftuinprojecten.

Overige links

Wat is het protocol monitoring Proeftuinprojecten – BouwCirculair?

In het kader van circulair bouwen en hergebruik van grondstoffen heeft BouwCirculair B.V. aan SKG-IKOB certificatie de opdracht gegeven om een generiek protocol op te stellen voor de monitoring van Proeftuinprojecten. Het doel van dit protocol is vast te stellen of producten en grondstoffen die circulariteit bevorderen en/of bijdragen aan een beter milieuprofiel dezelfde of betere technische prestaties leveren dan de traditionele oplossingen. 

Proeftuinprojecten zullen zo uitgevoerd worden dat een vergelijk gemaakt wordt met de traditionele wijze van bouwen. Dit kan door een gedeelte van het project uit te voeren met gebruik van traditionele producten en/of grondstoffen en een deel van het project uit te voeren met gebruik van circulaire producten en/of grondstoffen. 

Het Proeftuinproject dient een potentiële bijdrage te leveren aan de (inter)nationale doelstelling voor circulariteit en reductie C02 emissie.

Lees meer in het artikel van BouwCirculair.

Circulair bouwen mockup

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Neem voor meer informatie contact op met

- Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Probeer onze slimme filter eens. Hier zoekt u in de website op elk gewenst onderwerp en komt u te weten wat SKG-IKOB hierbinnen doet en weet.

OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Laatste nieuws

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche

Nieuws

Uitbreiding werkgebied branchekeurmerken SKG-IKOB

15 januari 2023

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vraagt de markt nog beter inzichtelijk en aantoonbaar te maken dat er minimaal voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit. Een kwaliteitsborger controleert dit in opdracht van de opdrachtgever. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een borgingsinstrument op gebouwniveau. Aannemers krijgen door deze wet meer verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit. Het nieuwe stelsel eist dat deelnemers aan het bouwproces aantoonbaar kwaliteit leveren.

Nieuws

Uitgifte eerste certificaten Keurmerk Dak- en Gevelborg voor verwerkers

10 oktober 2022

Dumebo-DWS, de branchegroep van verwerkers van dak- en gevelsystemen van Koninklijke Metaalunie heeft in samenwerking met borger PlanGarant en certificerende instelling SKG Ikob het Keurmerk Dak- en Gevelborg gepresenteerd. Keurmerk Dak- en Gevelborg maakt voor verwerkers van dak- en gevelmateriaal de gerealiseerde kwaliteit op het gebied van dak- en gevelbouw aantoonbaar. Dit sluit heel goed aan op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die naar verwachting 1 januari 2023 in werking treedt.

Onze collega’s helpen u graag verder

Charles Wallert

Sector coördinator

Ard van de Meeberg

Sector Coördinator