Brochures en Leaflets

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

3 april 2024

In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn.

Download de pdf

Brochures en Leaflets

Specialist in isolatie onderzoek

9 mei 2022

Heeft u een nieuw en innovatief isolatiesysteem? Wilt u aantonen dat het product aan alle eisen voldoet en uw klanten overtuigen van de uitstekende eigenschappen?

Brochures en Leaflets

KOMO Certificatie Straatwerk

9 mei 2022

Wat is brl 9334 Straatwerk? De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 9334 is ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van het straatwerk in de breedste zin te verbeteren. 

Brochures en Leaflets

Procedure BRL 5019 Certificatie - Kwaliteitsborging voor het bouwen

9 mei 2022

Het certificeringproces start zodra de aanvrager aan SKG-IKOB Certificatie opdracht geeft tot certificering. Dit gebeurt door ondertekening en retournering van onze offerte. De getekende offerte wordt na positieve afronding van het onderzoek automatisch omgezet in de certificatieovereenkomst.

Het certificeringproces bestaat uit een onderzoek (audit) ten aanzien van het kwaliteitssysteem van de aanvrager, op het gebied van het proces van de BRL5019 “Kwaliteitsborging voor het Bouwen”.

Lees hier meer over het proces van uw certificering: Leaflet_proces_BRL5019

 

Brochures en Leaflets

Veiligheidsladder Stimuleert veilig werken

9 mei 2022

Een veilige bouwplaats. Dat begint met voldoende technische middelen. Maar er is meer nodig. 

Brochures en Leaflets

Oplossingen in kwaliteitsborging

9 mei 2022

SKG-IKOB Certificatie is dé Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector.

Brochures en Leaflets

Laboratorium en onderzoek

9 mei 2022

Een onafhankelijke en deskundige uitspraak

Brochures en Leaflets

SKG-IKOB certificeert ook NEN-EN 14351-1

9 mei 2022

SKG-IKOB certificeert ook NEN-EN 14351-1

Brochures en Leaflets

Op voorsprong met een NEN-EN 16034 certificering

9 mei 2022

CE-markering voor branden/ of rookwerende ramen en deuren

Brochures en Leaflets

SKG-IKOB certificeert ook EN 1090: Stap eenvoudig over naar SKG-IKOB

9 mei 2022

CE-markering voor aluminiumen staalconstructies

Brochures en Leaflets

Remote auditing

9 mei 2022

Eenvoudig onder alle omstandigheden voldoen aan de eisen van uw certificaat.