Op voorsprong met een NEN-EN 16034 certificering

CE-markering voor branden/ of rookwerende ramen en deuren

Vanaf 1 november 2016 is CE-markering volgens NEN-EN 16034 mogelijk voor voetgangersdeuren, industriële, commerciële garagedeuren en ramen met brand en/of rookwerende eigenschappen. De overgangsperiode loopt af op 1 november 2019 en vanaf dan is het voeren van CE-markering op deze producten verplicht. Als uw productie en uw kwaliteitssysteem onder toezicht staan van een Europees erkend instituut, dan kan uw bedrijf beschikken over een Certificate of constancy of performances. Als onafhankelijke, door Europa aangewezen Notified Body kan SKG-IKOB met een Certificate of constancy of performances officieel verklaren dat uw bedrijf en uw product aan alle eisen voldoet die in het kader van CE-markering gesteld worden.

Download de pdf

%MCEPASTEBIN%