Klachtenprocedure

Klachten

SKG-IKOB streeft naar klanten die tevreden zijn over de kwaliteit van onze diensten. Zowel onze dienstverlening naar onze directe klanten moet uitstekend zijn, maar ook de eindgebruiker moet vertrouwen hebben in, en gebaat zijn bij de door SKG-IKOB afgegeven certificaten. Wanneer wij onverhoopt niet aan uw verwachting voldoen, dan kan dat worden gemeld als klacht. Ons kwaliteitssysteem voorziet in een klachtenprocedure.

Wij onderscheiden twee soorten klachten:

  • Een klacht over SKG-IKOB. Bent u klant van SKG-IKOB en bent u niet tevreden over onze dienstverlening? U kunt uw klacht melden via Klacht indienen.
  • Een klacht over één van onze certificaathouders. Heeft het door u ingeschakelde bedrijf (SKG-IKOB certificaathouder) eerst de gelegenheid gekregen om uw klacht op te lossen? Komt u er samen met het bedrijf niet uit, dan kan SKG-IKOB uw klacht in behandeling nemen. Let op: indien u na onderzoek niet in het gelijk gesteld wordt, kunnen hieraan kosten verbonden zijn. Een klacht over één van onze certificaathouders kunt u indienen via Klacht indienen. U wordt gevraagd om bewijzen, dat u eerst met de certificaathouder geprobeerd heeft de klacht op te lossen, bij te voegen. Zonder deze documenten kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

Beroepsprocedure

SKG-IKOB streeft naar grote zorgvuldigheid bij het uitvoeren van haar activiteiten en bij het nemen van (certificatie)beslissingen. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen een uitspraak van SKG-IKOB, dan vragen wij u om dit schriftelijk aan ons te melden. Wij nemen binnen twee weken contact met u op om uw bezwaar te bespreken. Zie ook het Reglement voor Attestering, Certificatie en inspectie van SKG-IKOB Certificatie B.V. hoofdstuk 4, inzake beroep.