Onze accreditaties en aanwijzingen

SKG-IKOB test en beoordeelt uw ontwerpen, producten, processen en systemen. Bij een goed resultaat ontvangt u van ons een rapport, attest of certificaat. Het geeft onze beoordeling waarde en maakt hem bruikbaar en betrouwbaar. Dat heeft betekenis omdat wij zelf ook op onze competenties worden beoordeeld. SKG-IKOB wordt getoetst door de Raad voor Accreditatie, wij zijn aangewezen als Notified Body (NoBo 0960).

Ook wij worden beoordeeld

Accreditatie is gebaseerd op een serie nationale (NEN), Europese (EN) en internationale (ISO en IEC) normen. Deze normen richten zich met name op aspecten als deskundigheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en continuïteit. Onze activiteiten worden regelmatig geanalyseerd om potentiële belangenconflicten te voorkomen en onze onpartijdigheid en objectiviteit blijvend te garanderen. 

Over deze accreditaties beschikken we

SKG-IKOB is overeenkomstig NEN-EN-ISO/IEC 17065 (pdfC003 / pdfC003 English), NEN-EN-ISO/IEC 17021 (pdfC063 / pdfC063 English) en EN ISO/IEC 17020 (pdfI332 / pdfI332 English) geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Voor onze laboratoriumactiviteiten zijn wij conform NEN-EN-ISO/IEC 17025 (pdfL406) / (pdfL406 English) geaccrediteerd voor diverse verrichtingen.

De lijst aan accreditaties onderschrijft onze onafhankelijkheid, kennis, objectiviteit, kunde en zorgvuldigheid.

Deze aanwijzingen hebben we

SKG-IKOB is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen als Notified Body (NoBo 0960). Op basis van deze aanwijzing mogen wij producten testen en verklaringen afgeven in het kader van CE markering. Daarnaast zijn wij licentiehouder van het KOMO-keurmerk en lid van EOTA.

 

rva logos