Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dit geldt voor SKG-IKOB Certificatie BV en de aan haar gelieerde merken.

Bekijk hieronder de volledige verklaring of download de privacy- en cookieverklaring als PDF.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake certificatie diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw gegevens en onze verantwoordelijkheid

Uw gegevens worden alleen in persoonlijke context gebruikt als u zelf een verzoek indient en ons toestemming geeft wanneer dit noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u online een order wilt plaatsen. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan een overheidsorganisatie of –instituut, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Gegevens die u in één van onze online formulieren invult worden elektronisch door ons opgeslagen. Indien u uw persoonlijke gegevens graag wilt aanpassen, corrigeren of verwijderen, laat u dit ons dan vooral weten.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van certificatie en bouw, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

(Intellectueel) eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten op deze website en de inhoud die daarop wordt weergegeven liggen bij SKG-IKOB Certificatie en zijn bij de wet beschermd. De beschikbare informatie en inhoud mag niet gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming, behalve voor privé of ander eigen gebruik zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De artikelen die op onze website gepubliceerd worden, mogen door uitgevers in dagbladen en tijdschriften zonder onze voorafgaande toestemming gepubliceerd worden, op voorwaarde dat er een duidelijke bronvermelding is opgenomen. Daarnaast dient de uitgever een exemplaar van het tijdschrift of dagblad, waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.

Uitsluiting aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

SKG-IKOB Certificatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van gegevens, noch voor schade, storingen of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door SKG-IKOB Certificatie. Tevens aanvaardt SKG-IKOB Certificatie geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens voor informatie of reclame, verstrekt via de website www.skgikob.nl. SKG-IKOB Certificatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

SKG-IKOB Certificatie garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteedt. SKG-IKOB Certificatie aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Verdere informatie over ons handelen vindt u in ons vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies om gegevens op uw lokale computer op te slaan zodat wij uw gebruikservaring kunnen blijven verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser(s) wijzigen zodat u een melding ontvangt wanneer er cookies worden verzonden. U kunt cookies van bepaalde (of alle) websites dan weigeren. U kunt cookies ook uit uw browser verwijderen of geheel uitschakelen, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post SKG-IKOB Certificatie BV, Postbus 202, 4190 CE Geldermalsen. 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.