Beoordelingsrichtlijnen in ontwikkeling

Wij hebben diverse beoordelingsrichtlijnen in ontwikkeling. Wilt u weten of er voor uw product ook een beoordelingsrichtlijn in ontwikkeling is? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen CE-markering en KOMO kwaliteitskeurmerk

Over de verhouding tussen CE-markering en het KOMO kwaliteitskeurmerk bestaat veel onduidelijkheid. Via deze FAQ’s worden de belangrijkste vragen beantwoord.

pdfFrequently Asked Questions (FAQ) CE-markering en het KOMO kwaliteitskeurmerk

pdfFrequently Asked Questions (FAQ) CE-marking and the KOMO quality mark (ENG)

Wat is een KOMO procescertificaat?

Een komo procescertificaat is een kwaliteitsverklaring die duidelijk maakt dat een product, bouwdeel of installatie (na het uitvoeringsproces) overeenkomt met de productspecificaties en -prestaties die in de verklaring zijn vastgelegd. Ook geeft het procescertificaat aan dat het daarvoor benodigde proces overeenkomt met de processpecificaties die zijn vastgelegd in de verklaring.
Onder proces wordt verstaan:

  • Het aanbrengen, installeren, monteren, verwerken van producten, bouwdelen en installaties in bouwwerken.
  • Het gebruik en beheer van bouwwerken.
  • Het uitvoeren van diensten.

Bij een procescertificaat wordt de kwaliteit van het proces voortdurend door getoetst. Daarom bieden procescertificaten opdrachtgevers, voorschrijvers en aannemers veel toegevoegde waarde. Procescertificaten vereenvoudigen de directievoering van een bouwwerk aanzienlijk. Het is in de praktijk een effectief en efficiënt instrument om de faalkosten in de bouw te verminderen en de kwaliteit te verhogen. Heeft u vragen over KOMO procescertificaten? Neem dan contact met ons op.

Wat is een KOMO attest-met-productcertificaat?

Een KOMO attest met productcertificaat is een document waarin SKG IKOB verklaart dat een product volgens de bouwvoorschriften geschikt is om toegepast te worden in de bouw, mits het product wordt gefabriceerd en toegepast zoals dat in het attest staat beschreven.

Waarom producenten kiezen voor een attest met productcertificaat

Producenten kiezen voor een KOMO attest met productcertificaat omdat het een garantie biedt dat hun producten voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening. Dit geeft zowel bouwprofessionals als consumenten het vertrouwen dat de producten die ze gebruiken van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de wettelijke normen.

Hoe SKG IKOB de productie van de producten controleert

SKG IKOB controleert de productie van de producten door middel van een grondige evaluatie. Dit omvat het testen van het product om zijn prestaties te beoordelen. Als het product aan de eisen voldoet, wordt een komo certificaat uitgegeven dat de prestaties van het product, de technische omschrijving en de uitvoeringsvoorschriften bevat.

De voordelen van het hebben van een attest met productcertificaat

Het hebben van een KOMO attest biedt verschillende voordelen. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van het hebben van een KOMO attest met productcertificaat:

  • Kwaliteitsgarantie: Het attest biedt een garantie dat het product voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.
  • Voldoet aan wettelijke normen: Het attest geeft aan dat het product voldoet aan de wettelijke normen en prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening.
  • Vertrouwen voor consumenten: Consumenten kunnen erop vertrouwen dat de producten die ze gebruiken van hoge kwaliteit zijn.
  • Vertrouwen voor bouwprofessionals: Bouwprofessionals kunnen erop vertrouwen dat de producten die ze gebruiken betrouwbaar zijn en voldoen aan de normen.

KOMO attest met productcertificaat

Voorbeelden van producten met een KOMO Attest Met Productcertificaat

Een uitstekend voorbeeld van een product dat een KOMO attest met productcertificaat kan ontvangen, is een inbraakwerend kozijn. In het attest kan worden verklaard dat het kozijn, dat is opgebouwd uit specifieke profielen, hang- en sluitwerk en glas, voldoet aan een bepaalde inbraakwerendheidsklasse. Dit illustreert de grondige aard van de komo procescertificaat en de waarde die het kan toevoegen aan bouwproducten.

Conclusie

KOMO attesten met productcertificaat zijn een essentieel onderdeel van de bouwsector. Ze bieden zowel professionals als consumenten de zekerheid dat de producten die ze gebruiken voldoen aan de hoogste kwaliteits- en prestatienormen. Of u nu een bouwprofessional bent die op zoek is naar betrouwbare producten, of een consument die op zoek is naar gemoedsrust, KOMO attesten met productcertificaat bieden de garantie die u nodig heeft. Ze zijn een bewijs van kwaliteit en betrouwbaarheid in de bouwsector.

Heeft u vragen over een KOMO attest met productcertificaat? Neemt u dan contact met ons op.

Wat is een KOMO productcertificaat?

Bij het beantwoorden van de vraag "Wat is een komo certificaat?" moeten we in het bijzonder aandacht besteden aan het KOMO productcertificaat. Erkend en hoog aangeschreven in de bouw- en infrasector, kiezen fabrikanten wereldwijd voor het KOMO productcertificaat. En dat heeft een reden: een KOMO productcertificaat biedt een onafhankelijke, objectieve garantie van kwaliteit.

In de context van het KOMO productcertificaat zorgt SKG-IKOB, een geaccrediteerde certificatie-instelling, ervoor dat de productie van producten onder toezicht staat. Deskundigen van deze instelling bewaken niet alleen de kwaliteit van de producten, maar kijken ook nauwlettend naar de processen binnen het bedrijf. Dit betekent dat elk KOMO attest met productcertificaat een bewijs is van grondige kwaliteitscontrole, van productie tot eindproduct.

SKG-IKOB controleert of de producten voldoen aan de eisen die gesteld worden in de bouwregelgeving. De controle houdt echter niet op bij het simpelweg naleven van de regels. SKG-IKOB beoordeelt ook of de producten geschikt zijn voor het bouwwerk waarin zij worden toegepast en of ze worden geproduceerd zoals beschreven in het bijbehorende procescertificaat.

De Voordelen van KOMO Productcertificaten voor Bouw en Infra

KOMO productcertificaten bieden talrijke voordelen, met name voor de bouw en infra. Het grootste voordeel is de zekerheid die het biedt. Met een KOMO-gecertificeerd product hoeft de afnemer niet meer zelf te controleren of het product aan de gevraagde eisen voldoet. Hierdoor wordt het aankoopproces aanzienlijk vereenvoudigd en versneld.

Een KOMO productcertificaat houdt ook in dat er voortdurend toezicht is op uw product, het productieproces en de seriële productie. Dit garandeert de kwaliteit van het product, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Het is hét bewijs van beloofde kwaliteit.

Een KOMO productcertificaat is dus niet zomaar een certificaat. Het is een bewijs van kwaliteit, een teken van betrouwbaarheid en een garantie voor de toekomst. Heeft u vragen over een KOMO productcertificaat of wilt u meer weten over hoe een KOMO attest waarde kan toevoegen aan uw projecten? Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

FAQs KOMO productcertificaat

Hoe krijg je een KOMO Productcertificaat?

Een KOMO productcertificaat kan verkregen worden door uw producten of processen te laten controleren door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificatie-instelling, zoals SKG-IKOB. Deze controleert of uw product aan de bouwregelgeving voldoet.

Waar staat de afkorting KOMO voor?

KOMO staat voor Kwaliteitsverklaringen Onderhoud en Milieu in de bouw. Het is een keurmerk dat de kwaliteit van producten, realisatieprocessen en diensten in de bouw- en infrasector waarborgt.

Is een KOMO Productcertificaat verplicht?

Hoewel een KOMO productcertificaat niet wettelijk verplicht is, kan het wel verplicht worden gesteld in bestekken en bouwvoorschriften van bepaalde projecten. Het biedt een extra garantie op de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw producten en processen.

Wat is een KOMO attest?

Een KOMO attest is een document waarin door SKG-IKOB verklaard wordt dat een product volgens de bouwvoorschriften geschikt is om toegepast te worden in de bouw, mits het product wordt gefabriceerd en toegepast zoals dat in het attest staat beschreven. Bij attestering beoordeelt SKG-IKOB uw product eenmalig en geeft in het attest aan wat de prestaties zijn.

Het Belang van KOMO Attesten

KOMO attesten, inclusief het komo certificaat, spelen een cruciale rol in de bouwsector. Ze bieden een garantie dat een product of bouwproces voldoet aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening. Dit geeft zowel bouwprofessionals als consumenten het vertrouwen dat de producten die ze gebruiken van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de wettelijke normen.

Het Proces van het Ontvangen van een KOMO Attest

Het Proces van het Ontvangen van een KOMO Attest

Het proces van het ontvangen van een KOMO attest begint met een grondige evaluatie van het product door SKG-IKOB. Dit omvat het testen van het product om zijn prestaties te beoordelen. Als het product aan de eisen voldoet, wordt een attest uitgegeven dat de prestaties van het product, de technische omschrijving en de uitvoeringsvoorschriften bevat.

Voorbeelden van Producten met een KOMO Attest

Een uitstekend voorbeeld van een product dat een KOMO attest kan ontvangen, is een inbraakwerend kozijn. In het attest kan worden verklaard dat het kozijn, dat is opgebouwd uit specifieke profielen, hang- en sluitwerk en glas, voldoet aan een bepaalde inbraakwerendheidsklasse. Dit illustreert de grondige aard van de komo procescertificaat en de waarde die het kan toevoegen aan bouwproducten.

  • Prestaties van het onderzochte product
  • Technische beschrijving van het product
  • Uitvoeringsvoorschriften voor het product.

Conclusie

KOMO attesten zijn een essentieel onderdeel van de bouwsector. Ze bieden zowel professionals als consumenten de zekerheid dat de producten die ze gebruiken voldoen aan de hoogste kwaliteits- en prestatienormen. Of u nu een bouwprofessional bent die op zoek is naar betrouwbare producten, of een consument die op zoek is naar gemoedsrust, KOMO attesten bieden de garantie die u nodig heeft. Ze zijn een bewijs van kwaliteit en betrouwbaarheid in de bouwsector.

Heeft u vragen over KOMO attesten? Neem dan contact met ons op.

Wat is een beoordelingsrichtlijn?

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een genormaliseerd document aan de hand waarvan SKG-IKOB een bepaald product of proces beoordeelt. Is de beoordeling positief dan wordt er gecertificeerd. Een BRL wordt vastgesteld door een College van Deskundigen. Hierin zijn belanghebbende bouwpartijen uit de betrokken sector vertegenwoordigd. In de BRL zijn niet alleen de wettelijke van toepassing zijnde eisen opgenomen, maar ook de technische en esthetische eisen die de marktpartijen stellen. KOMO-kwaliteitsverklaringen gaan dus verder dan de (prestatie-)eisen van het Bouwbesluit alleen.

Heeft u vragen over KOMO-beoordelingsrichtlijnen? Neem dan contact met ons op.