Wat is een KOMO attest?

Een KOMO attest is een document waarin door SKG-IKOB verklaard wordt dat een product volgens de bouwvoorschriften geschikt is om toegepast te worden in de bouw, mits het product wordt gefabriceerd en toegepast zoals dat in het attest staat beschreven. Bij attestering beoordeelt SKG-IKOB uw product eenmalig en geeft in het attest aan wat de prestaties zijn.

Zo kan in een attest voor inbraakwerende kozijnen verklaard worden dat een kozijn dat opgebouwd is uit bepaalde profielen, hang- en sluitwerk en glas, voldoet aan een bepaalde inbraakwerendheidsklasse. Deze prestaties kunnen echter alleen in een attest opgenomen worden, als door middel van een test vastgesteld is dat het kozijn deze prestaties behaalt. In het attest wordt vervolgens aangegeven op welke wijze het kozijn opgebouwd en gemonteerd moet worden om in de praktijk deze prestaties ook te behalen.
Het attest bevat in principe:

  • de prestaties van het product dat onderzocht is;
  • de technische omschrijving van het product;
  • de uitvoeringsvoorschriften.

Heeft u vragen over KOMO attesten? Neem dan contact met ons op.