Wat is een KOMO attest?

Een KOMO attest is een document waarin door SKG-IKOB verklaard wordt dat een product volgens de bouwvoorschriften geschikt is om toegepast te worden in de bouw, mits het product wordt gefabriceerd en toegepast zoals dat in het attest staat beschreven. Bij attestering beoordeelt SKG-IKOB uw product eenmalig en geeft in het attest aan wat de prestaties zijn.

Het Belang van KOMO Attesten

KOMO attesten, inclusief het komo certificaat, spelen een cruciale rol in de bouwsector. Ze bieden een garantie dat een product of bouwproces voldoet aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening. Dit geeft zowel bouwprofessionals als consumenten het vertrouwen dat de producten die ze gebruiken van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de wettelijke normen.

Het Proces van het Ontvangen van een KOMO Attest

Het Proces van het Ontvangen van een KOMO Attest

Het proces van het ontvangen van een KOMO attest begint met een grondige evaluatie van het product door SKG-IKOB. Dit omvat het testen van het product om zijn prestaties te beoordelen. Als het product aan de eisen voldoet, wordt een attest uitgegeven dat de prestaties van het product, de technische omschrijving en de uitvoeringsvoorschriften bevat.

Voorbeelden van Producten met een KOMO Attest

Een uitstekend voorbeeld van een product dat een KOMO attest kan ontvangen, is een inbraakwerend kozijn. In het attest kan worden verklaard dat het kozijn, dat is opgebouwd uit specifieke profielen, hang- en sluitwerk en glas, voldoet aan een bepaalde inbraakwerendheidsklasse. Dit illustreert de grondige aard van de komo procescertificaat en de waarde die het kan toevoegen aan bouwproducten.

  • Prestaties van het onderzochte product
  • Technische beschrijving van het product
  • Uitvoeringsvoorschriften voor het product.

Conclusie

KOMO attesten zijn een essentieel onderdeel van de bouwsector. Ze bieden zowel professionals als consumenten de zekerheid dat de producten die ze gebruiken voldoen aan de hoogste kwaliteits- en prestatienormen. Of u nu een bouwprofessional bent die op zoek is naar betrouwbare producten, of een consument die op zoek is naar gemoedsrust, KOMO attesten bieden de garantie die u nodig heeft. Ze zijn een bewijs van kwaliteit en betrouwbaarheid in de bouwsector.

Heeft u vragen over KOMO attesten? Neem dan contact met ons op.