Wat is een KOMO procescertificaat?

Een KOMO procescertificaat is een kwaliteitsverklaring die duidelijk maakt dat een product, bouwdeel of installatie (na het uitvoeringsproces) overeenkomt met de productspecificaties en -prestaties die in de verklaring zijn vastgelegd. Ook geeft het procescertificaat aan dat het daarvoor benodigde proces overeenkomt met de processpecificaties die zijn vastgelegd in de verklaring.
Onder proces wordt verstaan:

  • Het aanbrengen, installeren, monteren, verwerken van producten, bouwdelen en installaties in bouwwerken.
  • Het gebruik en beheer van bouwwerken.
  • Het uitvoeren van diensten.

Bij een procescertificaat wordt de kwaliteit van het proces voortdurend door getoetst. Daarom bieden procescertificaten opdrachtgevers, voorschrijvers en aannemers veel toegevoegde waarde. Procescertificaten vereenvoudigen de directievoering van een bouwwerk aanzienlijk. Het is in de praktijk een effectief en efficiënt instrument om de faalkosten in de bouw te verminderen en de kwaliteit te verhogen. Heeft u vragen over KOMO procescertificaten? Neem dan contact met ons op.