Wat is een KOMO attest-met-productcertificaat?

Fabrikanten kiezen veelal voor een attest met productcertificaat. Bij een KOMO attest-met-productcertificaat ziet SKG-IKOB toe op de wijze waarop producten geproduceerd worden en de manier waarop het bedrijf omgaat met kwaliteitsbewaking. SKG-IKOB controleert of de producten voldoen aan de eisen die gesteld worden in de bouwregelgeving en of de producten geschikt zijn voor het bouwwerk waarin zij worden toegepast. Daarbij beoordeelt SKG-IKOB tevens of de producten geproduceerd worden zoals dat beschreven staat in het bijbehorende attest.

Het nut van een attest met productcertificaat is dat de afnemer van uw product niet meer hoeft te controleren of het product aan de gevraagde eisen voldoet en zekerheid heeft over de prestaties van het product. Het geeft die duidelijkheid tevens aan de kopende partij. Een attest met productcertificaat betekent continue controle op uw product, het productieproces en de seriële productie. De kwaliteit van uw product is hiermee ook voor de toekomst gegarandeerd.

Heeft u vragen over een KOMO attest met productcertificaat? Neemt u dan contact met ons op.