Wat is een KOMO attest-met-productcertificaat?

Een KOMO attest met productcertificaat is een document waarin SKG IKOB verklaart dat een product volgens de bouwvoorschriften geschikt is om toegepast te worden in de bouw, mits het product wordt gefabriceerd en toegepast zoals dat in het attest staat beschreven.

Waarom producenten kiezen voor een attest met productcertificaat

Producenten kiezen voor een KOMO attest met productcertificaat omdat het een garantie biedt dat hun producten voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening. Dit geeft zowel bouwprofessionals als consumenten het vertrouwen dat de producten die ze gebruiken van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de wettelijke normen.

Hoe SKG IKOB de productie van de producten controleert

SKG IKOB controleert de productie van de producten door middel van een grondige evaluatie. Dit omvat het testen van het product om zijn prestaties te beoordelen. Als het product aan de eisen voldoet, wordt een komo certificaat uitgegeven dat de prestaties van het product, de technische omschrijving en de uitvoeringsvoorschriften bevat.

De voordelen van het hebben van een attest met productcertificaat

Het hebben van een KOMO attest biedt verschillende voordelen. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van het hebben van een KOMO attest met productcertificaat:

  • Kwaliteitsgarantie: Het attest biedt een garantie dat het product voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.
  • Voldoet aan wettelijke normen: Het attest geeft aan dat het product voldoet aan de wettelijke normen en prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening.
  • Vertrouwen voor consumenten: Consumenten kunnen erop vertrouwen dat de producten die ze gebruiken van hoge kwaliteit zijn.
  • Vertrouwen voor bouwprofessionals: Bouwprofessionals kunnen erop vertrouwen dat de producten die ze gebruiken betrouwbaar zijn en voldoen aan de normen.

KOMO attest met productcertificaat

Voorbeelden van producten met een KOMO Attest Met Productcertificaat

Een uitstekend voorbeeld van een product dat een KOMO attest met productcertificaat kan ontvangen, is een inbraakwerend kozijn. In het attest kan worden verklaard dat het kozijn, dat is opgebouwd uit specifieke profielen, hang- en sluitwerk en glas, voldoet aan een bepaalde inbraakwerendheidsklasse. Dit illustreert de grondige aard van de komo procescertificaat en de waarde die het kan toevoegen aan bouwproducten.

Conclusie

KOMO attesten met productcertificaat zijn een essentieel onderdeel van de bouwsector. Ze bieden zowel professionals als consumenten de zekerheid dat de producten die ze gebruiken voldoen aan de hoogste kwaliteits- en prestatienormen. Of u nu een bouwprofessional bent die op zoek is naar betrouwbare producten, of een consument die op zoek is naar gemoedsrust, KOMO attesten met productcertificaat bieden de garantie die u nodig heeft. Ze zijn een bewijs van kwaliteit en betrouwbaarheid in de bouwsector.

Heeft u vragen over een KOMO attest met productcertificaat? Neemt u dan contact met ons op.