KOMO Certificatie Straatwerk

Wat is brl 9334 Straatwerk? De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 9334 is ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van het straatwerk in de breedste zin te verbeteren. 

Wat is brl 9334 Straatwerk

BRL 9334 is ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van het straatwerk in de breedste zin te verbeteren. Op basis van deze beoordelingsrichtlijn laten bestra tingsbedrijven zich certi-ficeren. Om het KOMO-procescertificaat Straat werk te verwerven moet het bedrijf aan de eisen uit de BRL 9334 voldoen, dat wil zeggen kwalitatief goed straatwerk leve ren met goede vaklieden, met aandacht voor arbeidsomstandigheden van de me dewerkers en respect voor de omgeving. Opdrachtgevers gebruiken de BRL 9334 gebruiken bij het selecteren van bestra tingsbedrijven voor een aanbesteding.

Download de pdf