Remote auditing

Eenvoudig onder alle omstandigheden voldoen aan de eisen van uw certificaat.

Net als u voelt ook SKG-IKOB grote verant- woordelijkheid voor de geldigheid van uw kwaliteitsverklaring. Om diverse redenen kan het voorkomen dat de noodzakelijke audits en controles niet bij u op locatie kunnen plaatsvinden. Door (delen van) de audit op afstand uit te voeren kunnen wij de geldigheid van uw kwaliteitsverklaring continueren. En voldoet u onder alle omstandigheden aan de eisen van uw certificaat. We noemen dit: remote auditing.

Download de Nederlandse, Engelse of Duitse versie.