Procedure BRL 5019 Certificatie - Kwaliteitsborging voor het bouwen

Het certificeringproces start zodra de aanvrager aan SKG-IKOB Certificatie opdracht geeft tot certificering. Dit gebeurt door ondertekening en retournering van onze offerte. De getekende offerte wordt na positieve afronding van het onderzoek automatisch omgezet in de certificatieovereenkomst.

Het certificeringproces bestaat uit een onderzoek (audit) ten aanzien van het kwaliteitssysteem van de aanvrager, op het gebied van het proces van de BRL5019 “Kwaliteitsborging voor het Bouwen”.

Lees hier meer over het proces van uw certificering: Leaflet_proces_BRL5019