Procedure BRL 5019 Certificatie - Kwaliteitsborging voor het bouwen

Het certificeringproces start zodra de aanvrager aan SKG-IKOB Certificatie opdracht geeft tot certificering.

 

 

Het certificeringsproces

Het certificeringproces start zodra de aanvrager aan SKG-IKOB Certificatie opdracht geeft tot certificering. Dit gebeurt door ondertekening en retournering van onze offerte. De getekende offerte wordt na positieve afronding van het onderzoek automatisch omgezet in de certificatieovereenkomst.

Download de pdf