SKG-IKOB certificeert ook NEN-EN 14351-1

SKG-IKOB certificeert ook NEN-EN 14351-1

CE-markering voor vluchtdeuren

CE-markering volgens NEN-EN 14351-1 is verplicht voor vluchtdeuren die toegepast worden in een uitwendige scheidingsconstructie. Als uw productie en uw kwaliteitssysteem onder toezicht staat van een Europees erkend instituut, dan kan uw bedrijf beschikken over een Certificate of constancy of performances. Als onafhankelijke, door Europa aangewezen Notified Body kan SKG-IKOB met een Certificate of constancy of performances officieel verklaren dat uw bedrijf en uw product aan alle eisen voldoet die in het kader van CE-markering gesteld worden.

Download de pdf