Nieuws

Inbraakwerendheid vs. kogel- en/of explosiewerendheid

30 mei 2017

Een inbraakwerende constructie is niet per definitie gelijk aan een kogel- en/of explosiewerende constructie. Het komt steeds vaker voor dat fabrikanten van ramen, deuren en (rol)luiken zoeken naar een constructie die zowel inbraakwerend als kogel- en/of explosiewerend is. Dat is niet eenvoudig. De eisen aan de constructie en de vorm van de bescherming zijn verschillend.

Nieuws

Private kwaliteitsborging bouw: meer klantvriendelijkheid en snellere processen

16 mei 2017

Private kwaliteitsborging in de bouw leidt tot meer klantvriendelijkheid en snellere processen. In elk geval in Engeland, zo concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Ook in Duitsland, Ierland en Noorwegen zijn de ervaringen met private kwaliteitsborgers positief. 

Nieuws

Concept Algemene Maatregel van Bestuur van de Wkb gepubliceerd

4 mei 2017

Begin deze week in in het kader van de zogenoemde "voorhang" procedure de concept AMVB voor de Private Kwaliteitsborging voor het Bouwen gepubliceerd. De AMVB geeft een nadere invulling van de Wetsartikelen. Het is de bedoeling dat organisaties reageren op het concept waarna dit kan worden voorgelegd aan het parlement. 

Nieuws

Eerste certificaat Beton Bewust CSC uitgereikt aan Orcem B.V.

13 april 2017

Tijdens Building Holland is op 12 april 2017 het eerste certificaat aan Orcem B.V. uitgereikt voor Beton Bewust CSC dat door SKG-IKOB is beoordeeld. Orcem B.V. is in 2001 opgericht voor ontwikkeling en productie van milieuvriendelijk cement. In Moerdijk maalt Orcem B.V. gegranuleerd hoogovenslak voor de toepassing in beton of mortel.

Nieuws

Wederzijdse erkenning testrapporten SKG-IKOB en Efectis Nederland

4 april 2017

Als onderdeel van het CE-markeringsproces moet een fabrikant de prestaties van zijn product (laten) vaststellen door middel van testen. Regelmatig hebben die testen een relatie met elkaar, zoals ook in het geval van een open- en sluitcyclus voorafgaande aan brandwerendheidstesten van brandwerende deuren.

Nieuws

Munnik Brandadvies BV behaalt KOMO managementsysteemcertificaat Bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit (BRL 5019)

21 maart 2017

Op donderdag 16 maart jl. reikte de voorzitter van de Raad van Commissarissen van SKG-IKOB, de heer Jack de Leeuw tijdens de sessie over de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen het certificaat uit aan Harrie Munnik van Munnik Brandadvies BV.

Nieuws

SKG-IKOB Notified Body voor NEN-EN 16034 certificering

9 maart 2017

SKG-IKOB Certificatie kan als Notified Body certificaten afgeven op basis van de NEN-EN 16034. Daarmee kunnen fabrikanten van brand- en/of rookwerende ramen en deuren aantonen dat ze voldoen aan alle eisen en voorwaarden die gesteld worden in deze norm.

Nieuws

Artikel Vakblad Gevelbouw: Certificatie van afdichtingsmaterialen voor luchtdicht bouwen met BRL 2804-1 een feit

9 maart 2017

Luchtdicht bouwen is een hot item. De doelstellingen voor terugdringen van het energiegebruik worden steeds ambitieuzer. Zo zal de EPC in 2020 worden vervangen door de normen van Bijna Energieneutrale Gebouwen. 

Nieuws

Private kwaliteitsborging kan niet zonder toegelaten instrument. Met KiK van KOMO werken bouwpartijen soepel samen aan kwaliteit.

24 februari 2017

Onder het nieuwe stelsel van de bouw (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is het bij vergunningplichtige bouwwerken verplicht om een door de Toelatings Organisatie TO goedgekeurd ‘instrument’ in te zetten. Met zo’n instrument kan worden voldaan aan de vereisten van de wet én aan private kwaliteitseisen.