Zilveren CSC-Certificaat uitgereikt aan Betoncentrale Hasselt BV

Tijdens Building Holland is op 18 april 2018 door SKG-IKOB het zilveren CSC-certificaat aan Betoncentrale Hasselt BV uitgereikt. Gert Molenaar kreeg uit handen van Harm van Dartel het certificaat uitgereikt.

Met het CSC-Certificaat draagt Betoncentrale Hasselt BV bij aan de duurzame productie van beton. Afnemers van beton kunnen erop rekenen dat de certificaathouder meedenkt, adviseert en een hoogwaardige bijdrage levert aan de duurzaamheid van de te realiseren projecten.

Voor meer informatie over het CSC-certificatieproces verwijzen wij u naar het onderdeel CSC-certificatie op onze website.