Wettelijke eisen BENG

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland, Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. Nieuwe overheidsgebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2019 een omgevingsvergunning aangevraagd wordt, moeten voldoen aan de BENG-eisen. De overheid vervult namelijk een voorbeeldrol.

In Nederland leggen we de energieprestatie voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen vast aan de hand van 3 eisen:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Een consequentie van deze eisen is dat gebouwen beter geïsoleerd en beter luchtdicht gebouwd worden. Hiervoor kan er gebruik gemaakt worden van geschikte bouwproducten die op correcte wijze aangebracht moeten worden in het gebouw. Om zowel de product- als proceskwaliteit te borgen beschikt SKG-IKOB Certificatie over diverse toetsingsinstrumenten voor betere isolerende en luchtdichte gebouwen, waaronder de SKG-IKOB KOMO certificering van afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen (BRL 2804-1), een permanente testopstelling voor het keuren van na-isolatie materiaal en de SKG-IKOB KOMO certificering van bedrijven voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen (BRL 5027).

pdfLees het volledige artikel uit Gevelbouw nr. 6, 2017 (pdf)