Nieuws

Munnik Brandadvies BV behaalt KOMO managementsysteemcertificaat Bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit (BRL 5019)

21 maart 2017

Op donderdag 16 maart jl. reikte de voorzitter van de Raad van Commissarissen van SKG-IKOB, de heer Jack de Leeuw tijdens de sessie over de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen het certificaat uit aan Harrie Munnik van Munnik Brandadvies BV.

Nieuws

SKG-IKOB Notified Body voor NEN-EN 16034 certificering

9 maart 2017

SKG-IKOB Certificatie kan als Notified Body certificaten afgeven op basis van de NEN-EN 16034. Daarmee kunnen fabrikanten van brand- en/of rookwerende ramen en deuren aantonen dat ze voldoen aan alle eisen en voorwaarden die gesteld worden in deze norm.

Nieuws

Artikel Vakblad Gevelbouw: Certificatie van afdichtingsmaterialen voor luchtdicht bouwen met BRL 2804-1 een feit

9 maart 2017

Luchtdicht bouwen is een hot item. De doelstellingen voor terugdringen van het energiegebruik worden steeds ambitieuzer. Zo zal de EPC in 2020 worden vervangen door de normen van Bijna Energieneutrale Gebouwen. 

Nieuws

Private kwaliteitsborging kan niet zonder toegelaten instrument. Met KiK van KOMO werken bouwpartijen soepel samen aan kwaliteit.

24 februari 2017

Onder het nieuwe stelsel van de bouw (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is het bij vergunningplichtige bouwwerken verplicht om een door de Toelatings Organisatie TO goedgekeurd ‘instrument’ in te zetten. Met zo’n instrument kan worden voldaan aan de vereisten van de wet én aan private kwaliteitseisen. 

Nieuws

Persbericht: Certificatie van afdichtingsmaterialen voor luchtdicht bouwen mogelijk

3 februari 2017

Afdichtingsproducten die gebruikt worden voor luchtdicht bouwen kunnen vanaf heden SKG-IKOB KOMO-gecertificeerd worden. Dit is mogelijk op basis van de BRL 2804-1 die eind vorig jaar van kracht ging. Hiermee hebben aannemers en opdrachtgevers de zekerheid dat de gekozen producten geschikt zijn voor hun toepassing.

Nieuws

Eerste Branchecertificaten VMS uitgereikt op Infratech

23 januari 2017

Op donderdag 19 januari zijn op de Infratech in Rotterdam de twee eerste branchecertificaten van de VMS uitgereikt. Het certificaat sluit aan op de eisen van brl 9334 en is daarmee een alternatief voor de bestaande opleidingseisen die in de BRL zijn genoemd. Vakmannen met een jarenlange ervaring hoeven hiermee geen kostbare scholingstrajecten te volgen om aan de eisen voor certificatie te voldoen.

Nieuws

SKG-IKOB heet IsoSun welkom terug

20 januari 2017

SKG-IKOB verwelkomt IsoSun terug als certificaathouder. Het isolatiebedrijf uit Best isoleert bestaande spouwmuren met steenwol, glaswol en EPS-parels. IsoSun is ook een VENIN-lid en is tijdelijk gecertificeerd geweest door een collega-instituut.

Nieuws

Als certificerende instelling voor MVO moet SKG IKOB zelf natuurlijk ook het goede voorbeeld geven!

19 januari 2017

Door te investeren in LED-verlichting, wat uiteraard energiezuiniger is dan de bestaande verlichting, genereren wij een energiebesparing van 8.018 kW per jaar. Buiten de besparing in kW komen de armaturen ook in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). Samen met Vindsubsidies en Mol Installatie Techniek is besloten om armaturen aan te schaffen welke voldoen aan de specifieke eisen binnen de EIA (minimaal 110 lumen per Watt).

Nieuws

Artikel vakblad Gevelbouw: CE-markering voor brand- en/of rookwerende ramen en deuren

13 januari 2017

Vanaf 1 november 2016 is CE-markering volgens NEN-EN 16034 mogelijk voor voetgangersdeuren, industriële, commerciële garagedeuren en ramen met brand en/of rookwerende eigenschappen. De overgangsperiode loopt af op 1 november 2019 en vanaf dan is het voeren van CE-markering op deze producten verplicht.