Nieuws

Uitbreiding beproevingen door nieuwe testwand SKG-IKOB

23 november 2015

SKG-IKOB Certificatie beschikt over een nieuwe testopstelling voor het beproeven van gevelelementen en vliesgevels op lucht- en waterdichtheid, sterkte en stijfheid. Door de ruime afmetingen van de testopstelling is het testen van grote gevelelementen mogelijk. 

Nieuws

Gratis KOMO-specificaties voor bestekschrijvers beschikbaar

30 oktober 2015

KOMO, dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen in de bouw- en installatiesector, stelt een catalogus met bestekspecificaties gratis beschikbaar aan voorschrijvers. Deze KOMObestekcatalogus integreert met het Open Specificatie Formaat (OSF) van de softwareleveranciers Kubus, Ibis, DUNCAN en De Twee Snoeken. 

Nieuws

TBA en SKG-IKOB werken samen aan de kwaliteit in de afbouwbranche

30 oktober 2015

Het Technisch Bureau Afbouw en SKG-IKOB Certificatie tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Het doel van deze overeenkomst is om onderscheid op kwaliteit voor afbouwbedrijven eenvoudiger te maken en een maximale efficiëntie te bereiken met kwaliteitscontroles die elkaar aanvullen.

Nieuws

Ingangsdatum coëxistentieperiode uitgesteld voor NEN-EN 16034 - productnorm voor brand- en rookwerende ramen en deuren

28 oktober 2015

Zoals reeds eerder gecommuniceerd is door de publicatie in de Official Journal of the European Union (OJEU C226/24 d.d. 10-07-2015) EN 16034:2014 formeel van kracht verklaard. 

Nieuws

Geheel vernieuwd Handboek WoonKeur

29 september 2015

Het geheel vernieuwde Handboek WoonKeur 2015 is verschenen. Het nieuwe handboek omvat naast de eisen voor WoonKeur Nieuwbouw nu óók de eisen voor Woonkeur Bestaande woningen. WoonKeur stelt eisen aan de gebruiksveiligheid, de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van woningen en woongebouwen.

Nieuws

Een geslaagd seminar Na-isolatie

28 september 2015

Het in samenwerking met Duurzaam Gebouwd georganiseerde seminar na-isolatie is inmiddels achter de rug. We kunnen terugkijken op een succesvolle middag met een interessante mix van zes sprekers. 

Nieuws

NEN-EN 16034, productnorm voor brand- en rookwerende ramen en deuren, officieel gepubliceerd

2 september 2015

Door de publicatie in de Official Journal of the European Union (OJEU C226/24 d.d. 10-07-2015) is EN 16034:2014 inmiddels formeel van kracht verklaard.

Nieuws

Uitreiking eerste certificaten kunststof profielen voor SKG-IKOB

24 juli 2015

Op 24 juli jl. reikten Olaf van Panhuys en Guido Soontiëns voor SKG-IKOB Certificatie de eerste KOMO productcertificaten op BRL 0702 voor kunststof profielen uit aan Mark Beukert en René van Genderen van GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Met deze certificaten toont Gealan aan dat zijn kunststof profielen geschikt zijn voor het construeren van kunststof ramen en deuren.

Nieuws

Minisymposium Aansprakelijkheid en verzekeringstechnische gevolgen voor de borgers binnen de nieuwe wet kwaliteitsborging in de bouw

11 juni 2015

Op 9 juni jl. heeft in ons nieuwe pand, dat daar uitermate geschikt voor is, een succesvol minisymposium plaatsgevonden over de aansprakelijkheid en verzekeringstechnische gevolgen voor de borgers binnen de nieuwe wet kwaliteitsborging in de bouw. Sprekers waren Haje van Egmond, Monika Chao-Duivis en Freek Schipper.