Wat zijn de gevolgen van EN 16034 voor uw bedrijf?

Onder grote belangstelling vond op 20 januari de 1e informatiebijeenkomst voor leveranciers en producenten van brandwerende ramen en/of deuren plaats bij SKG IKOB in Geldermalsen:

“Wat zijn de gevolgen van EN 16034 voor brand- en rookwerende ramen en deuren voor uw bedrijf?”

Als deskundige op het gebied van testen en certificeren van brand- en rookwerende ramen en deuren werd door SKG-IKOB antwoord gegeven op vragen zoals: Vanaf wanneer is EN 16034 wettelijk verplicht? Welke acties dien ik als bedrijf te nemen om te voldoen aan EN 16034? Wat wordt de rol van KOMO-attesten en KOMO-certificaten op brandwerende ramen en deuren, na de invoering van EN 16034?

De overgangstermijn van de coëxistentieperiode voor EN 16034 is vastgesteld op 1 september 2016. De coëxistentieperiode duurt 3 jaar en loopt tot 1 september 2019. Dat betekent dat vanaf 1 september 2016 CE-markering op brand- en rookwerende ramen en deuren op vrijwillige basis mogelijk is.

Alvorens fabrikanten gemachtigd zijn tot het aanbrengen van CE-markering en het verstrekken van een prestatieverklaring (DoP) dienen deze bedrijven aantoonbaar te voldoen aan de eisen die gesteld worden in EN 16034. Dit dient aantoonbaar te zijn middels een Certificate of constancy of performance dat afgegeven is door een Notified Body zoals SKG-IKOB Certificatie.

De 2e bijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 februari.