Nieuws

Ingangsdatum coëxistentieperiode vastgesteld voor NEN-EN 16034 - productnorm voor brand- en rookwerende ramen en deuren

24 november 2014

Inmiddels is de overgangstermijn van de coëxistentieperiode voor EN 16034 vastgesteld op 1 september 2016. De coëxistentieperiode duurt 3 jaar en loopt tot 1 september 2019. Dat betekent dat vanaf 1 september 2016 CE-markering op brand- en rookwerende ramen en deuren op vrijwillige basis mogelijk is.

Brochures en Leaflets

Specialist in isolatie onderzoek

9 mei 2022

Heeft u een nieuw en innovatief isolatiesysteem? Wilt u aantonen dat het product aan alle eisen voldoet en uw klanten overtuigen van de uitstekende eigenschappen?

Brochures en Leaflets

KOMO Certificatie Straatwerk

9 mei 2022

Wat is brl 9334 Straatwerk? De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 9334 is ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van het straatwerk in de breedste zin te verbeteren. 

Brochures en Leaflets

Procedure BRL 5019 Certificatie - Kwaliteitsborging voor het bouwen

9 mei 2022

Het certificeringproces start zodra de aanvrager aan SKG-IKOB Certificatie opdracht geeft tot certificering.

 

Brochures en Leaflets

Veiligheidsladder Stimuleert veilig werken

9 mei 2022

Een veilige bouwplaats. Dat begint met voldoende technische middelen. Maar er is meer nodig. 

Brochures en Leaflets

Oplossingen in kwaliteitsborging

9 mei 2022

SKG-IKOB Certificatie is dé Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector.

Brochures en Leaflets

Laboratorium en onderzoek

9 mei 2022

Een onafhankelijke en deskundige uitspraak

Brochures en Leaflets

SKG-IKOB certificeert ook NEN-EN 14351-1

9 mei 2022

SKG-IKOB certificeert ook NEN-EN 14351-1

Brochures en Leaflets

Op voorsprong met een NEN-EN 16034 certificering

9 mei 2022

CE-markering voor branden/ of rookwerende ramen en deuren