Uitreiking eerste certificaten kunststof profielen voor SKG-IKOB

Op 24 juli jl. reikten Olaf van Panhuys en Guido Soontiëns voor SKG-IKOB Certificatie de eerste KOMO productcertificaten op BRL 0702 voor kunststof profielen uit aan Mark Beukert en René van Genderen van GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Met deze certificaten toont Gealan aan dat zijn kunststof profielen geschikt zijn voor het construeren van kunststof ramen en deuren.

Binnen de kunststof gevelelementen industrie is SKG-IKOB vanaf haar oprichting in 1977 een belangrijke certificatie-instelling op het gebied van de productie en de montage van kunststof gevelelementen. Door de uitbreiding van de scope van certificatie met kunststof profielen kan SKG-IKOB de gehele kunststof gevelelementen industrie bedienen en daarmee een bijdrage leveren aan integrale kwaliteitsborging.

Over SKG-IKOB Certificatie


SKG-IKOB Certificatie levert het totale certificeringspakket voor de bouw in één efficiënt traject, zowel KOMO-certificering als Bouwen aan MVO, ISO 9001-, VCA- en milieucertificering (ISO 14001).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. van Dartel, Certificatiemanager of de heer O. van Panhuys, Ddirecteur SKG-IKOB (tel.: 088 – 244 01 00).

Foto van links naar rechts: Olaf van Panhuys (Directeur SKG-IKOB), René van Genderen, (Sales Manager Gealan), Mark Beukert (Technisch Commercieel Manager Gealan) en Guido Soontiëns (Sector Coördinator Kunststof SKG-IKOB).