Gratis KOMO-specificaties voor bestekschrijvers beschikbaar

KOMO, dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen in de bouw- en installatiesector, stelt een catalogus met bestekspecificaties gratis beschikbaar aan voorschrijvers. Deze KOMObestekcatalogus integreert met het Open Specificatie Formaat (OSF) van de softwareleveranciers Kubus, Ibis, DUNCAN en De Twee Snoeken. 

Met deze stap speelt KOMO in op de behoeften van zowel de bestekschrijvers als de bouw- en installatiemarkt, waar de vraag naar objectieve, onafhankelijk getoetste (product)informatie onveranderlijk hoog blijft.

KOMO stelde inmiddels ruim 300 bestekspecificaties op, gebaseerd op haar BRL’en voor producten en processen. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de certificerende instellingen en vervolgens geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO. Vanuit iedere individuele bestekspecificatie kan direct doorgelinked worden naar de betreffende BRL én naar de betrokken certificaathouders. Wanneer deze certificaathouders voor hun specifieke( samengestelde) producten specificaties en detailleringen hebben opgesteld worden deze direct binnen OSF ontsloten en beschikbaar gesteld aan de markt. Op korte termijn zullen voor alle KOMO product en proces BRL’en bestekspecificaties zijn opgesteld. Bij de eerstvolgende update al zal het aantal specificaties belangrijk worden uitgebreid. Op de KOMO website staat aangegeven wat de laatste versie van de KOMO-bestekcatalogus is en welke wijzigingen in die release zijn doorgevoerd. De specificaties zijn v.a. 1 november te downloaden: http://www.openspecificaties.nl. De specificaties kunnen door producenten en bestekschrijvers voor eigen gebruik eventueel worden bewerkt en opgeslagen is het OSF (maar uiteraard niet in de KOMO-bestekcatalogus zelf).

Achtergrond: Open Specificatie Formaat (OSF)

Door de softwareleveranciers die software op de markt brengen voor het opstellen van bestekken van bouwprojecten is het Open Specificatie Formaat of OSF (zie bijvoorbeeld: http://www.hetnationaalbimplatform.nl/actueel/nieuws/nieuw-initiatief-voor-een-openspecificatie-formaat/) ontwikkeld en geïntroduceerd. De betreffende leveranciers werken daartoe samen met leveranciers van productinformatie (NBD, BouwConnect en ZeeBoer) en met KOMO in een open bestandsformaat voor de uitwisseling van bestekspecificaties. Het Open Specificatie Formaat ondersteunt zowel de STABU systematiek als andere systematieken. Het resultaat is een voor de markt geheel vrij toegankelijke database met steeds actuele bestekspecificaties en dus met alle informatie voor het specificeren van gebouwen en het aanbieden van objectief getoetste informatie ten behoeve hiervan. Kijk voor meer informatie op: http://www.komo.nl/bestekservice.