Een geslaagd seminar Na-isolatie

Het in samenwerking met Duurzaam Gebouwd georganiseerde seminar na-isolatie is inmiddels achter de rug. We kunnen terugkijken op een succesvolle middag met een interessante mix van zes sprekers. 

De aanwezige sprekers waren: Ellen van Acht, directeur Kuub Centrum Particuliere Bouw en Duurzame Bouwvrouw 2014, Wietse Walinga, directeur Duurzaam Gebouwd, Ariëtte Dommering, Manager Onderzoek bij Milieu Centraal, Mariëtte Willems, Technisch Product Manager bij Knauf Insulation, Ernst Vuyk, Adviseur themagroep NRP Spaar het Klimaat en Remco Kruit, Manager Procescertificatie Uitvoerende bouw SKG-IKOB Certificatie.

Een belangrijke rode draad door de middag was “Vertrouwen” op basis van kwaliteitsborging en het toezicht daarop in de vorm van certificatie en accreditatie. Met de stemming of accreditatie van toegevoegde waarde is op de kwaliteit van toezicht door certificatie-instellingen, bleek het oordeel van de deelnemers nagenoeg unaniem: “die toegevoegde waarde is er en moet behouden blijven”.

Een tweede signaal was ook duidelijk: “Na-isolatiebedrijven: zorg voor transparantie richting jullie klant. Geen technische verhalen, maar heldere voorstellen waar een particulier wat mee kan. En zorg ook voor aantoonbaarheid van je geleverde kwaliteit”.

De presentaties werden afgesloten met een rondleiding door ons laboratorium alwaar de deelnemers diverse beproevingen konden meemaken. Voor velen ging er een nieuwe wereld open, dus erg leerzaam. De dag werd afgesloten met een hapje en drankje tussen de diverse stands van producenten en andere belangengroepen.

Via deze weg danken wij alle deelnemers voor hun komst en inbreng !