Geslaagde 2e bijeenkomst: "Wat zijn de gevolgen van EN 16034 voor brand- en rookwerende ramen en deuren voor uw bedrijf?"

Onder grote belangstelling vond 17 februari de 2e bijeenkomst voor leveranciers en producenten van brandwerende ramen en/of deuren plaats bij SKG IKOB in Geldermalsen: "Wat zijn de gevolgen van EN 16034 voor brand- en rookwerende ramen en deuren voor uw bedrijf?"

Alvorens fabrikanten gemachtigd zijn tot aanbrengen van CE-markering en verstrekken van een prestatieverklaring (DoP) dienen bedrijven aantoonbaar te voldoen aan de eisen conform EN 16034. Dit dient aantoonbaar te zijn middels een Certificate of constancy of performance dat afgegeven is door een Notified Body zoals SKG-IKOB Certificatie.