Testen

Een testrapport van SKG-IKOB geeft uw klanten en afnemers objectief bewijs over de kwaliteit van uw product, dat versterkt uw marktpositie. Wij zijn uw partner voor onderzoek bij productontwikkeling, bouwplaatsinspecties en arbitragezaken. SKG-IKOB voert testen uit in het eigen laboratorium en is hiervoor geaccrediteerd. Met onze meetwagen en mobiele testmiddelen beproeven wij ook op de locatie van uw keuze uit. Deskundig én objectief.

Goed bouwen begint bij SKG-IKOB

Kunststof ramen en deuren

Om vast te stellen of een kunststof gevelelement voldoet aan de eisen worden er bij SKG-IKOB testen uitgevoerd voor het vaststellen van de op te nemen windbelasting, het aantal keer dat een raam of deur open en dicht kan, of de gevel rookdicht is. Deze testen voeren we uit voor de KOMO certificering en de CE markering.

Testen

Belasting van ramen en deuren
EN 947 | EN 948 | 7
Lucht- en waterdichtheid, sterkte en stijfheid
NEN 3660 | EN 1026 | 3
NEN 3660 | EN 1026 | 13
Diverse sterkte beproevingen
Beproeving van kunststof profielen
EN 477 | ISO 2409 | 4
Thermische gradienttest
Inbraakwerendheid
NEN 5096 | EN 1627-1630 | 4
Cyclische beproeving
EN 1191 | EN 12605 |
Rookwerendheid
EN 1634-3 | EN 16034 | 6
Bedieningskrachten
EN 14351-1 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Guido Soontiëns - g.soontiens@skgikob.nl

Metalen gevelelementen

Om vast te stellen of een metalen gevelelement voldoet aan de eisen worden er bij SKG-IKOB testen uitgevoerd voor het vaststellen van de op te nemen windbelasting, het aantal keer dat een raam of deur open en dicht kan, of de gevel rookdicht is. Deze testen voeren we uit voor de KOMO certificering en de CE markering voor de EN 14351-1, EN 13241, EN 14963 en EN 1873.

Producten

Afschuif & trek/druk beproevingen
Lijmverbindingen
Corrosiewerendheid
EN 1670 | ISO 9227 | 8
Inbraakwerendheid
NEN 5096 | EN 1627-1630 | 4
Belasting van ramen en deuren
EN 947 | EN 948 | 7
Lucht- en waterdichtheid, sterkte en stijfheid
NEN 3660 | EN 1026 | 13
Cyclische beproeving
EN 1191 | EN 12605 |
Slingerproef
EN 1991-1-1 | EN 13049 | 5
Rookwerendheid
EN 1634-3 | EN 16034 | 6
Bedieningskrachten
EN 14351-1 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Marcel Peters - m.peters@skgikob.nl

Zonwering

Als deskundige en onafhankelijke partij kan SKG-IKOB ook beproevingen op zonweringen uitvoeren. Eén van de beproevingen die kan worden uitgevoerd, is het beproeven van zonweringen op sterkte. Dit volgens de norm EN 1932. Doorstaat uw product de beproeving? Dan resulteert dit in een waardevolle verklaring die kan worden omgezet in een HR-Ready verklaring. Een bevestiging van kwaliteit, ook voor uw klanten.

Producten

Zonweringbeproevingen
EN 1932 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Marcel Peters - m.peters@skgikob.nl

Veiligheid

Iedereen wil zich veilig voelen in zijn woning. Daarom voert SKG-IKOB testen uit die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld de inbraakwerendheid en doorvalveiligheid.

Producten

Explosiewerendheid
EN 13124-1 | EN 13124-2 | 3
Inbraakwerendheid
NEN 5096 | EN 1627-1630 | 4
Slingerproef
EN 1991-1-1 | EN 13049 | 5
Rookwerendheid
EN 1634-3 | EN 16034 | 6
Kogelvalbeproeving
EN 356 | EN 572-9: 2004 | 16

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Veiligheid - Harm van Dartel - h.vandartel@skgikob.nl
Uitbraakwerendheid - Charles Wallert - c.wallert@skgikob.nl
Glas en panelen - Frits Koldenhof - f.koldenhof@skgikob.nl
‘Rookwerendheid’ of ‘Doorvalveiligheid en stootbelasting’ - Marcel Peters - m.peters@skgikob.nl

Beton en betonmortel

SKG-IKOB test beton op de druksterkte aan geboorde cilinders en betonkubussen volgens EN 12504-1 en EN 12390-3. De volumieke massa bepalen wij volgens EN 12390-7.
Chloriden in beton kunnen corrosie veroorzaken van de wapening. Met een methode afgeleid van CUR aanbeveling 72 methode Volhard (Bouwdienst RWS BSW 96-01) en de NEN-EN 14629: 2007 bepalen wij het chloride gehalte van het monster dat u aanlevert.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Druksterkte
EN 12504-1 | EN 12390-3 | 3
Chloriden
EN 14629 |
Volumieke massa
EN 12390-7 |
Wateropneming
EN 12390-7 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Wist u dat wij beton, cement, mortels en lijmen ook kunnen certificeren?

Bekijk ook onze mogelijkheden om uw producten te voorzien van een beton, cement, mortels en lijmen productcertificaat.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bepaling van druksterkte en de bepaling van de volumieke massa - Jos van Schijndel - j.vanschijndel@skgikob.nl
Chloriden in beton die corrosie van de wapening kunnen veroorzaken - Erik Kampman - e.kampman@skgikob.nl

Cement

Bij het testen van cement kijkt SKG-IKOB naar bepaling van druksterkte, begin- en einde binding, gehalte aan chloride en sulfaten, onoplosbare bestanddelen, gloeiverlies, vormhoudendheid en fijnheid. Voor het bepalen van overige eigenschappen werken wij samen met gespecialiseerde erkende laboratoria.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Druksterkte
EN 196-1 | EN 197-1 |
Begin- en einde binding
EN 196-3 | EN 197-1 |
Gehalte aan chloride en sulfaten
EN 196-2 | EN 197-1 |
Onoplosbare bestanddelen
EN 196-2 | EN 197-1 |
Gloeiverlies
EN 196-2 | EN 197-1 |
Vormhoudendheid
EN 196-3 | EN 197-1 |
Fijnheid
EN 196-6 | EN 197-1 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Wist u dat wij beton, cement, mortels en lijmen ook kunnen certificeren?

Bekijk ook onze mogelijkheden om uw producten te voorzien van een beton, cement, mortels en lijmen productcertificaat.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over het testen van cement kunt u contact opnemen met:

- Jos van Schijndel - j.vanschijndel@skgikob.nl

Korrelvormige materialen

Van diverse toeslagmaterialen zoals zand en grind, die in mortels, beton, asfalt en in de wegenbouw worden toegepast, kunnen wij de korrelgrootteverdeling bepalen volgens EN 933-1.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Korrelgrootteverdeling
EN 933-1 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Jos van Schijndel - j.vanschijndel@skgikob.nl

Lijmen voor tegels

SKG-IKOB voert volgens EN 12004-2 beproevingen uit op hechtsterkte, afschuifsterkte, open-tijd, slip en vervorming op cementgebonden en dispersielijmen. De beproevingsresultaten zijn bruikbaar voor CE-markering volgens EN 12004.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Hechtsterkte
EN 12004-2 | EN 12004 |
Open-tijd
EN 12004-2 | EN 12004 |
Slip
EN 12004-2 | EN 12004 |
Afschuifsterkte
EN 12004-2 | EN 12004 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Wist u dat wij beton, cement, mortels en lijmen ook kunnen certificeren?

Bekijk ook onze mogelijkheden om uw producten te voorzien van een beton, cement, mortels en lijmen productcertificaat.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl

Rioolkernonderzoek

Volgens een vastgesteld protocol beproeven wij aangeleverde boorkernen op volumieke massa droog, wateropneming, carbonatatiefront en splijttreksterkte. Daarnaast berekenen wij conform CUR rapport 52 de afgeleide druksterkte. De resultaten van deze testen geven inzicht in de restlevensduur van het riool. Ze worden veel gebruikt door rioolonderhoudsbedrijven.

 

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Wateropneming conform EN 12390-7
EN 12390-7 |
Carbonatatiefront conform EN 14630
EN 14630 |
Splijttreksterkte conform EN 12390-6
EN 12390-6 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Erik Kampman - e.kampman@skgikob.nl

Cellenbeton

SKG-IKOB test diverse eigenschappen van cellenbeton, zoals het vochtgehalte, afmetingen, druksterke volumieke massa, wateropneming, vorst-dooi bestandheid en waterabsorptie. Wij voeren beproevingen uit volgens EN 771-4, EN 772-1, EN 772-9, EN 772-10, EN 772-13, EN 772-14, EN 772-16, EN 772-18.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Vochtgehalte
EN 772-10 |
Afmetingen
EN 772-16 |
Druksterke
EN 772-1 |
Volumieke massa
EN 772-13 |
Wateropneming
EN 772-11 |
Vorst-dooi bestandheid
NEN 2872 |
Waterabsorptie
EN 772-11 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl

Kalkzandsteen

Wij testen diverse eigenschappen van kalkzandsteen, zoals het vochtgehalte, afmetingen, druksterke volumieke massa, wateropneming, vorst-dooi bestandheid en waterabsorptie. De beproevingen voeren wij uit volgens EN 771-2, EN 772-1, EN 772-9, EN 772-10, EN 772-13, EN 772-14, EN 772-16, EN 772-18.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Vochtgehalte
EN 772-10 |
Afmetingen
EN 772-16 |
Druksterke
EN 772-1 |
Volumieke massa
EN 772-13 |
Wateropneming
EN 772-21 |
Vorst-dooi bestandheid
EN 772-18 |
Waterabsorptie
EN 772-21 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl

Mortels voor metselwerk

De diverse eigenschappen van mortels voor metselwerk beproeven wij volgens EN 1015-3, EN 1015-6, EN 1015-7, EN 1015-10, EN 1015-11. Denk aan het testen van de spreidmaat, hechtsterkte, volumieke massa, luchtgehalte en buigtrek- en druksterkte.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl

Raveel-/gordingschoenen

Producenten van raveel-/gordingschoenen moeten de prestaties van het draagvermogen en de vervorming onder belasting vaststellen met beproevingen. Dat maakt deze testen een essentieel onderdeel voor het opstellen van de prestatieverklaring voor de wettelijk verplichte CE markering. SKG-IKOB voert deze beproevingen graag voor u uit.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Draagvermogen en vervorming
EN 845-2 |

Wat is een raveel-/gordingschoen en welke beproevingen zijn er voor?

Een raveel-/gordingschoen, in het Engels ‘joist hanger’, is een ondersteuningsconstructie waarmee een houten balk, zoals een raveel- of gordingbalk op of aan metselwerk kan worden gemonteerd.
Onze accreditatie geldt voor beproevingen voor producten die onder de scope van de productnorm vallen NEN-EN 845-1+A1, Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 1: Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten.

De beproevingen voor het bepalen van het draagvermogen en vervorming onder belasting van raveel-/gordingschoenen worden, zoals vanuit deze productnorm voorgeschreven, uitgevoerd op basis van de beproevingsnorm NEN-EN 846-8+A1 Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 8: Bepaling van het draagvermogen en het lastvervormingsgedrag van balkdragers.

SKG-IKOB is ook geaccrediteerd voor het uitvoeren van testen op deze nevenproducten voor metselwerk: spouwankers, consoles (ondersteuningsproducten) en lateien.

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl

Spouw- en muurankers en lateien

Om de kwaliteit van spouw- en muurankers en lateien te bepalen testen wij diverse eigenschappen. Hiervoor nemen wij druk-, trek-, knik- en buigsterkte, verplaatsing onder belasting en bepaling van draagvermogen onder de loep, volgens EN 846-5, EN 846-6, EN 846-8, EN 846-9 en EN 846-10 ten behoeve voor de productnorm EN 845-1.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Druk-, trek-, knik- en buigsterkte, verplaatsing onder belasting en bepaling van draagvermogen
EN 845-1 |
Bepaling van de trek- en druksterkte en het last-vervormingsgedrag van spouwankers (tussen twee metselstenen) en muurankers (eenzijdig bevestigd)
EN 845-1 |
Bepaling van het draagvermogen en het lastvervormingsgedrag van balkdragers
EN 845-1 |
Bepaling van de buigsterkte en de afschuifsterkte van lateien
EN 845-2 |
Bepaling van het draagvermogen en de vervormingseigenschappen bij belasten van consoles
EN 845-1 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Matthijs Daatselaar - m.daatselaar@skgikob.nl

Hang- en sluitwerk

Naast de bedieningskracht en duurzaamheid beproeft SKG-IKOB ook de overige eigenschappen van uw hang- en sluitwerkproduct volgens de geldende Europese productnormen. Tevens kunnen wij CE Certificaten van prestatiebestendigheid of SKG-IKOB conformiteitscertificaten afgeven.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Inbraakwerendheid
Afschuif & trek/druk beproevingen
NEN-EN 14846 | NEN-EN 12209 | 5
Afschuif & trek/druk beproevingen
Bedieningskrachten hang- en sluitwerk
Bediening en veiligheid garagedeuren en hekwerken
Duurzaamheid hang- en sluitwerk
NEN-EN 14846 | NEN-EN 12209 | 3
Duurzaamheid hang- en sluitwerk
Elektrostatische ontlading (Electrostatic Discharge, ESD)
Hang- en sluitwerkbeproevingen
IP-testen (stof- en waterbestendigheid) volgens NEN-EN-IEC 60529
Beproevingen onder klimatologische omstandigheden
Oppervlaktebehandeling van metalen
Corrosiewerendheid
NEN-EN 14846 | NEN-EN 12209 | 3
Corrosiewerendheid
Hardware Performance Sheet (HPS)
EN 16035 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Charles Wallert - c.wallert@skgikob.nl

Mechanische beveiligingsmiddelen

Wij beproeven mechanische beveiligingsmiddelen van voertuigen conform het keuringsvoorschrift MP03 van de VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit). Dit zijn bijvoorbeeld caravan- en aanhangersloten, wielklemmen, versnellingsbaksloten, maar ook buitenboordmotoren en (zee)container sloten.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Keuringsvoorschrift MP03 van de VbV
SCM |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Charles Wallert - c.wallert@skgikob.nl

Tweewielersloten

De meeste verzekeringsmaatschappijen eisen bij het afsluiten van een diefstalverzekering een ART MBT-04 goedgekeurd slot. SKG-IKOB test tweewielersloten conform ART-keuringsvoorschrift MBT-04. De stichting ART zet zich in om diefstal van tweewielers te voorkomen door meer en betere preventie. ANWB, BOVAG, RAI en verzekeraars zijn er in vertegenwoordigd.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

ART keuringsvoorschrift MBT-04
ART MBT-04 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Charles Wallert - c.wallert@skgikob.nl

Gevelisolatiesystemen

Buitengevelisolatiesystemen worden met steeds meer verschillende materialen bekleed. Een goede hechting van deze afwerklaag is van groot belang. Wij kunnen uw systeem volgens diversen EAD's testen op hygrothermische weerstand, vorst-dooi bestandheid, mechanische belastbaarheid en hechtsterkte.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Hygrothermische weerstand
EAD 040083-00-0404 | EAD 040287-00-0404 |
Vorst-dooi bestandheid
EAD 040083-00-0404 | EAD 040287-00-0404 |
Mechanische belastbaarheid
EAD 040083-00-0404 | EAD 040287-00-0404 |
Hechtsterkte
EAD 040083-00-0404 | EAD 040287-00-0404 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Erik Kampman - e.kampman@skgikob.nl

PUR/PIR, EPS en minerale wol

SKG-IKOB voert diverse beproevingen uit op isolatiematerialen zoals PUR/PIR, EPS en minerale wol. Wij testen de warmteweerstand, vormstabiliteit, druksterkte, wateropname en waterdampdoorlatendheid. Op basis van EN-productnormen wordt er na goedkeuring ook CE-markering voor afgegeven.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Gesloten cellen in isolatiemateriaal
EN 14315-1 | EN 14318-1 |
Warmteweerstand
EN 12667 | EN 14315-1 | 4
Vormstabiliteit
EN 14315-1 | EN 14318-1 |
Druksterkte
EN 14315-1 | EN 14318-1 | 3
Wateropname
EN 14315-1 | EN 14318-1 | 4
Waterdampdoorlatendheid
EN 14315-1 | EN 14318-1 |

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Erik Kampman - e.kampman@skgikob.nl

Luchtdichtheid afdichtingsmaterialen

Met de BENG-eisen wordt de keuze van materialen belangrijker om de luchtdichtheid van het gebouw te kunnen garanderen. SKG-IKOB kan uw afdichtingsmaterialen testen volgens de relevante normen. Daarnaast geven wij KOMO productcertificaten af voor afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen volgens BRL 2804-1.

Welke onderzoeken en beproevingen doen wij?

Luchtdichtheid
Luchtdichtheidsmetingen voor woningbouw en utiliteit
Opname van beweging en hechting
Mechanische wisselbelasting

Testen prototype

Schakelt u SKG-IKOB in bij het testen van uw prototype, dan weet u al in een vroeg stadium of verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Dit geeft u de mogelijkheid het product te optimaliseren.

Bouwplaatsinspecties

Soms ontstaat er twijfel over bouwproducten of constructies als de bouw al een feit is. Ook dan kan SKG-IKOB een inspectie voor u uitvoeren. Daarbij toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen. Gemeentes, bouwbedrijven en architecten doen daarom met regelmaat een beroep op het onafhankelijke oordeel van SKG-IKOB om deze twijfel weg te nemen. We voeren ook testen op de bouwplaats uit, of testen bouwproducten in ons laboratorium.

Arbitragezaken

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat rond klachten over bouwproducten. De eigenaar, aannemer, fabrikant, adviseur, architect, advocaat, arbitrage-instelling of de rechtbank kan SKG-IKOB dan verzoeken om een objectieve en deskundige inspectie uit te voeren. Bij arbitragezaken toetsen wij de situatie aan relevante beoordelingsrichtlijnen en normen.
SKG-IKOB beoordeelt in een zo vroeg mogelijk stadium of een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een gespecialiseerde beproeving of berekening. Nadat de oorzaak van de klacht is geanalyseerd, denken wij graag met u mee over de technische randvoorwaarden voor de herstelwijze.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Guido Soontiëns - g.soontiens@skgikob.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Probeer onze slimme filter eens. Hier zoekt u in de website op elk gewenst onderwerp en komt u te weten wat SKG-IKOB hierbinnen doet en weet.

OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Laatste nieuws

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche

Nieuws

SKG-IKOB beschikt over nieuwe proefopstelling voor het testen van lateien voor metselwerk

1 december 2022

Sinds kort beschikt SKG-IKOB Certificatie over een nieuwe opstelling in het laboratorium voor het beproeven van lateien. Met deze opstelling kunnen lateien met een lengte tot 4,5 meter overspanning worden beproefd op buigsterkte en de afschuifkracht.

Nieuws

SKG-IKOB test lucht- en waterdichtheid van gevels op de bouwplaats met verschillende apparatuur

25 november 2021

Luchtdicht bouwen is een trend en draagt tegelijkertijd bij aan de bouwkwaliteit. Het terugdringen van het energiegebruik wordt belangrijker nu de overheid steeds strengere eisen stelt. Met de huidige technieken en controles wordt aan de eisen voldaan. Echter is het nu van groot belang dat er met de strengere eisen, ramen deuren en gevelelementen zorgvuldig geproduceerd en gemonteerd worden. Onvolkomenheden in productie of montage leiden tot luchtverliezen of waterlekkages in de praktijk.

Onze collega’s helpen u graag verder

Guido Soontiëns

Sector Coördinator

Jos van Schijndel

Coördinator