BRL 7500

Bij SKGIKOB begrijpen we het belang van het verwerken van verontreinigde grond en baggerspecie volgens de BRL 7500-richtlijnen. Deze richtlijnen waarborgen dat alle verwerkingsprocessen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Voordelen van BRL 7500 bij SKGIKOB:

Erkenning: Onze certificering zorgt ervoor dat uw verwerkingsprocessen worden erkend en geaccepteerd door regelgevende instanties.
Kwaliteitsborging: Wij zorgen voor strikte naleving van de BRL 7500-richtlijnen, wat resulteert in een hoogwaardig eindproduct.
Deskundig advies: Ons team van experts biedt begeleiding en advies om ervoor te zorgen dat uw processen efficiënt en effectief zijn.

Veelgestelde vragen over BRL 7500:

Wat is BRL 7500?

BRL 7500 is een beoordelingsrichtlijn die de werkwijze beschrijft bij het verwerken van verontreinigde grond en baggerspecie.

Waarom is BRL 7500 belangrijk?

Deze richtlijn zorgt ervoor dat het eindproduct van het verwerkingsproces kan worden aangemerkt en toegepast als grond, waarbij de kwaliteit en veiligheid worden gewaarborgd.

Hoe kan ik mijn processen laten certificeren volgens BRL 7500?

Neem contact met ons op voor een uitgebreide beoordeling en certificering van uw verwerkingsprocessen.


Richtlijn aansluiting bouwbesluit voor Afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor de toepassing van Niet-dragende binnenwanden. 

Download PDF