OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Branchekeurmerken en erkenningsregelingen

BRL 7010 "Biobased content en gerecycled materiaal" ter kritiek gepubliceerd

BRL 9041 "Vulstof voor asfalt" ter visie

Certificaat Anderhalve Meter Kantoor borgt nieuw werkprotocol

ERM - Onderhoud en restauratie monumenten

Introductie pilot BRL 5029 voor aannemersrol binnen de Wkb

Ketenbenadering kwaliteitsborging in de kunststof gevelbranche telt

KOMO keurmerk voor tegelzetbedrijven in vakblad BOVATINfo

KOMO-certificaat BRL 5029 biedt bouwers straks grote voordelen

KURO Kozijn BV gecertificeerd voor productie kunststof kozijnen

Kwaliteit

Masterclasses Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen met BRL 5019 / KIK / BRIS

Met remote audit permanent voldoen aan eisen certificaat

Metselen, lijmen, voegen en aanpalende werkzaamheden

Montage van gevelelementen

Nadere informatie inzake de eisen van de Safety Culture Ladder

Ontwerp BRL 1518 “Het storten van betonmortel op de bouwplaats” ter commentaar gepubliceerd

Over SKG-IKOB

Persbericht - SKG-IKOB reikt allereerste BRL 1317 certificaat uit aan ISOEnergy

Persbericht: Primeur! SKG-IKOB reikt allereerste KOMO-innovatiecertificaat uit aan Infinity Repair

Safety Culture Ladder (SCL-Certificering)

SKG-IKOB Certificatie BV reikt CSC-Goud uit aan BetonCenter Swinkels

SKG-IKOB maakt CE-markering mogelijk op brand- en/ of rookwerende stalen binnendeuren

SKG-IKOB onthult onzichtbare risico’s bij bedrijven voor het plaatsen van glas

Steenstrips

Stimuleer veilig werken met de Veiligheidsladder

Ter kritiek gepubliceerde BRL 1330-1 en BRL 1330-3

Ter kritiek gepubliceerde BRL 1332-02 voor het KOMO procescertificaat voor het thermisch isoleren de onderkant van daken met gespoten PUR-schuim

Ter kritiek gepubliceerde BRL 2111-01 en BRL 2111-55

Ter kritiek gepubliceerde BRL 2114 reflecterende isolatiesystemen voor het thermisch (na-)isoleren van vloeren, gevels en hellende daken

Ter kritiek gepubliceerde BRL-en 9600-01, 06 en 07

Uitbreiding toepassingsgebied testresultaten SKG-IKOB

Uitbreiding werkgebied branchekeurmerken SKG-IKOB

Uitgifte eerste certificaten Keurmerk Dak- en Gevelborg voor verwerkers

UKCA-markering voor metselbaksteen (EN 771-1) mogelijk via British Board of Agrément

URL 5013-09 ter visie

URL 5212-02 ter visie

Vanaf 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder verplicht

Wijziging Algemene Voorwaarden & Reglement voor attestering, certificatie en inspectie