Stimuleer veilig werken met de Veiligheidsladder

Wat doet u aan de veiligheid op en rond uw bouwplaatsen? Verschaft u alleen de technische middelen, of maakt u werknemers ook bewust van de risico’s? Met de Veiligheidsladder wordt het veiligheidsbewustzijn onder personeel inzichtelijk en verbetert het. Dat verlaagt de kans op ongevallen. 

Vanaf 2022 stellen veel opdrachtgevers het instrument verplicht. SKG-IKOB helpt u om de Veiligheidsladder op een goede manier in uw bedrijf te introduceren.

Uit cijfers van Inspectie SZW blijkt dat gebrekkige communicatie, hoge tijdsdruk en onvoldoende alertheid veel voorkomende ongevalsoorzaken zijn. Zorg je alleen voor de technische middelen, dan is dat dus niet voldoende. Om bouwplaatsen echt veilig te maken, moeten werknemers zich bewust worden van de risico’s.

safety culture ladder

Om hier in de praktijk voor te zorgen, is de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) ontwikkeld. Dit is een certificatieschema om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Wordt er regelmatig over veiligheid gesproken? Is er voldoende gelegenheid om onveilige situaties aan te kaarten? Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen, hoe hoger de trede. Met de Veiligheidsladder worden dus andere aspecten belicht dan met systemen als ISO 45001 en VCA.

Half maart 2020 hebben SKG-IKOB en normalisatie-instituut NEN, beheerder van de Veiligheidsladder, een licentieovereenkomst getekend. Conform deze overeenkomst is SKG-IKOB bevoegd om bouw- en infrabedrijven voor de Veiligheidsladder te certificeren.

Toetsingsmomenten

De Veiligheidsladder omvat diverse producten met verschillende toetsingsmomenten:

SCL Original: SKG-IKOB voert elk jaar een volledige audit uit
SCL: in het eerste jaar wordt een volledige audit uitgevoerd en in het tweede en derde jaar een vervolgaudit van 40 procent
SCL Light: deze start met een audit van 40 procent in het eerste jaar, in het tweede en derde jaar vindt een check op het actieplan plaats
Approved Self Assessment: dit is een evaluatie die door het bedrijf zelf wordt uitgevoerd, SKG-IKOB controleert of dit procesmatig en op de afgesproken manier is gedaan
SCL Original en SCL verstrekken aan wie de audit met goed gevolg heeft afgesloten: een SCL Original- of een SCL-certificaat. Hierop staat de behaalde trede vermeld. SCL Light geeft geen recht op een certificaat, maar op een statement waarop de indicatie van de behaalde trede is vermeld. Bij de Approved Self Assessment wordt geen statement afgegeven en dus ook geen indicatie van de behaalde trede. SKG-IKOB geeft een verklaring af waarop staat dat de zelfevaluatie naar behoren is uitgevoerd.

veiligheidsladder

Verplicht vanaf 2022

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw- en infrasector. Dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ afgesproken. Vanaf 2021 gebruiken zij de Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van uitvoerende partijen meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Vanaf 2022 is trede 2 van de ladder vereist, vanaf 2024 zelfs trede 3. De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat veiligheidsbewustzijn leidt tot minder ongevallen. Door de Veiligheidsladder te gebruiken, laat u zien dat het thema ook bij u de hoogste prioriteit heeft.

Minder ongevallen, minder verzuim

Gebruik van de Veiligheidsladder zal doordringen in alle geledingen van de organisatie. Uw werknemers worden zich bewuster van de risico’s. Zij werken veilig en zullen onveilige situaties bij hun leidinggevende melden. Dat resulteert in een hoger veiligheidsniveau en minder ongevallen.

Daarmee voorkomt u veel persoonlijk leed, hoge verzuim- en faalkosten en onnodig oponthoud van de werkzaamheden.

Aan de slag

Bij SKG-IKOB bent u aan het goede adres om met de Veiligheidsladder aan de slag te gaan! Wilt u direct beginnen? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

pdfDownload onze leaflet.