SKG-IKOB maakt CE-markering mogelijk op brand- en/ of rookwerende stalen binnendeuren

Sinds 1 november 2019 is het verplicht om aan de EN 16034, de geharmoniseerde productnorm die CE-markering voor brand- en rookwerende ramen en deuren heeft gesteld te voldoen. De afgelopen jaren heeft SKG-IKOB als certificatie-instelling en Notified Body voor deze norm, gemerkt dat veel gevelbouwbedrijven deze verplichting hebben omarmd en zich inmiddels hebben laten certificeren. De producten met CE-markering mogen op de markt gebracht worden en daarmee wordt voldaan aan de verplichtingen die vanuit de Europese wetgeving (CPR) worden gesteld. Met uitzondering van stalen binnendeuren, maar voor deze producten is CE-markering via een alternatieve route mogelijk.


Wat er in de EN 16034 staat beschreven
In de EN 16034 staan de eisen beschreven die als grondslag gelden van het voeren van CE-markering en het afgeven van prestatieverklaringen (DoP’s) voor brand- en/of rookwerende ramen en deuren. De norm is materiaal onafhankelijk en is van toepassing op alle brandwerende en/of rookwerende producten die bedoeld zijn om te worden toegepast in brand- en/of rookcompartimentering en/of vluchtroutes in buitengevels. Een brede scope en geldt onder andere voor producten zoals: ramen, luiken, industrie- en garagedeuren, rolluiken en rolschermen.

Geharmoniseerde normen
De producteigenschappen die op een prestatieverklaring (DoP) volgens EN 16034 door de fabrikant gedeclareerd moeten worden zijn gerelateerd aan de brand- en/of rookwerendheid van het product. Het declareren van de basiseigenschappen van het product, zoals de waterdichtheid, de luchtdichtheid en de geluidwerendheid, wordt aangestuurd vanuit geharmoniseerde normen met een beperktere scope. Voor de producten die onder de scope van EN 16034 vallen zijn dat de volgende normen:


Afbeelding1

 

Geharmoniseerde normen kunnen basis vormen voor CE-markering
CE-markering voor brand- en rookwerende binnendeuren op EN 16034 is alleen verplicht als de geharmoniseerde productnorm bestaat én door de EU is aangewezen voor de basis-eigenschappen van het product. De norm EN 14351-2 die hiervoor bedoeld is, is al sinds 2018 door het Europees normalisatie instituut (CEN) in definitieve vorm gepubliceerd. Deze is alleen niet als geharmoniseerde productnorm door de EU aangewezen. Dat betekent dat het voor fabrikanten van binnendeuren met of zonder brand- en rookwerende eigenschappen niet toegestaan is om conform deze normen producten met CE-markering op de markt te brengen.

Alternatieve route CE-markering
De basis voor de wettelijke verplichting tot CE-markering is gelegd in de Construction Product Regulation (CPR). Het ontwikkelen van geharmoniseerde productnormen is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid en wordt gedaan door het CEN. Meestal worden alleen producten geïnitieerd uit industrieën van substantiële omvang.

Via een alternatieve route is het toch mogelijk om een CE-markering aan te brengen voor niche-producten. Deze route loopt niet via CEN, maar via EOTA. Voor deze producten kan een European Assessment Document (EAD) opgesteld worden. Dit is vergelijkbaar met een geharmoniseerde productnorm en bevat alle beoordelingscriteria waaraan voldaan moet worden om de producten met CE-markering op de markt te mogen brengen. De geharmoniseerde norm is verplicht en de publicatie van een EAD is een vrijwillige mogelijkheid om producten met een CE-markering op de markt te brengen.

Ogenschijnlijk vanwege de lange duur van het aanwijzen van EN 14351-2 als geharmoniseerde productnorm voor binnendeuren, is in Europa een alternatieve route mogelijk gemaakt voor CE-markering van stalen brand- en rookwerende binnendeuren. In 2021 is daarvoor de EAD 020062-00-1102 gepubliceerd.

SKG-IKOB behaalt accreditatie voor CE-markering voor stalen binnendeuren
De scope van deze EAD is in de basis “Internal fire resisting and/or smoke control single and double leaf doorsets made of special steel-frame profiles”. Zoals gebruikelijk geeft de EAD een uitgebreide omschrijving van het type producten waarvoor deze EAD gehanteerd kan worden en beschrijft hij de prestaties en bijbehorende test- en classificatiemethoden die vermeld kunnen worden op de CE-markering en de prestatieverklaring (DoP). Daarnaast zijn de eisen geformuleerd die gesteld worden aan de Factory Production Control (FPC) van de fabrikant. Deze eisen komen exact overeen met de eisen aan de Factory Production Control (FPC) volgens EN 16034.

Als een fabrikant zijn producten met CE-markering op de markt wil brengen dient allereerst op basis van beschikbare test- en classificatierapporten voor de te declareren eigenschappen een European Technical Assessment (ETA) geschreven te worden. Na een positieve beoordeling van de Factory Production Control van de fabrikant kan het certificaat verstrekt worden.

Om de markt van dienst te kunnen zijn heeft SKG-IKOB de aanwijzing als Technical Assessment Body en de accreditatie als Notified Body behaald, waardoor zij zowel het opstellen van een ETA als de certificatie van het FPC systeem mag uitvoeren. Op deze wijze blijft SKG-IKOB zich ontwikkelen om diensten aan te kunnen bieden aan de producenten van stalen brand- en/of rookwerende ramen en deuren.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over CE-markering voor stalen binnendeuren contact op met Harm van Dartel via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..