Ketenbenadering kwaliteitsborging in de kunststof gevelbranche telt

Voor veel bouwproducten geldt dat het eindresultaat een aaneenschakeling is van het werk van diverse bedrijven; van de keten. Voor de kwaliteit van het eindresultaat zijn alle schakels belangrijk. Om het kwaliteitsniveau te garanderen telt dat alle schakels in de gehele keten zich bewust zijn van het belang van kwaliteit en de borging ervan. 

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in 2022 wordt de keten nóg relevanter, want de wet vereist het aantonen van de kwaliteit van het eindproduct en het voldoen aan het Bouwbesluit. Met vier schakels is de kwaliteitsketen in de ramen- en deurenbranche gesloten.

Binnen de ramen- en deurenbranche is SKG-IKOB Certificatie vanaf haar oprichting in 1977 een toonaangevende certificatie-instelling en testlaboratorium op het gebied van de productie en de montage van metalen en kunststof gevelelementen. SKG-IKOB kan de gehele ramen- en deurenbranche bedienen en levert een waardevolle bijdrage aan branchespecifieke integrale kwaliteitsborging. De keten van kwaliteitsborging in de gevelbranche bestaat uit vier schakels. Afhankelijk van de kwaliteitsrisico’s verschilt het per branche op welke schakels extern toezicht door SKG-IKOB plaatsvindt.

 Kwaliteitsketen

Kwaliteitsketen kunststof ramen- en deurenbranche 

 

Profielen, de eerste schakel

Kunststof profielen zijn er voor zeer veel verschillende toepassingen. Indien ze gebruikt worden voor de constructie van kunststof kozijnen moeten ze essentiële kwaliteiten hebben. Bij de certificatie van kunststof profielen ligt de focus, naast de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de producent, op aspecten zoals:

Afmetingen en maatafwijkingen
Uiterlijk
Materiaal (receptuur)
Weerstand tegen veroudering
Weerstand tegen slag of stoot
Krimp en gedrag bij verwarming
Lasbaarheid
Hechting van toplagen
SKG-IKOB ziet bij certificatie op BRL 0702 toe op de beheersing van de kwaliteit van de kunststof profielen Dit legt een goede basis voor de verdere engineering en productie van kunststof ramen en deuren.

 

Kozijnsysteem

Kozijnsysteem voorzien van triple-glazing
Bron: GEALAN Fenster-Systeme GmbH 

Raam- en deursystemen, de tweede schakel

Met goede profielen alleen maak je nog geen goede kozijnen, ramen en deuren. De profielen zijn een belangrijk onderdeel van het systeem. Voor het juist functioneren van een raam- of deursysteem moet het systeem volledig ontworpen, ontwikkeld en beproefd zijn op het behalen van de gewenste prestaties. Daarvoor wordt in de fase van de engineering bijvoorbeeld nagedacht over de ontwaterings- en beluchtingsprincipes, de sterkte en de stijfheid, de inbraakwerendheid en de energetische prestaties van het systeem. Rekening houdend met het behalen van de benodigde prestaties op deze eigenschappen, worden keuzes gemaakt in bijvoorbeeld profielafmetingen, verstijvingen, profielverbindingen en dichtingsprincipes. SKG-IKOB geeft op basis van berekeningen en beproevingen conform BRL 0703 haar goedkeuring voor het toepassen van een systeem voor de productie van kozijnen, ramen en deuren.

Kozijnen, ramen en deuren, de derde schakel

Indien de specificaties en de instructies van de systeemhuizen gevolgd worden, presteren de eindproducten zoals tijdens de beproevingen op het systeem behaald. Door ontwikkelingen in de gevelindustrie op het gebied van hoekverbindingen, isolatiewaarden, triple glas en verstijvingen, veranderen de systemen en worden ze steeds complexer. Kleine afwijkingen in het productieproces kunnen al bepalend zijn voor de prestaties van het eindproduct. Door toezicht in fabrieken op de productie, de eindproducten en de interne kwaliteitsborging wordt met BRL 0703 beoordeeld en geborgd dat kozijnen geproduceerd worden volgens de specificaties en instructies van goedgekeurde systemen.

Montage van kozijnen, ramen en deuren, de vierde schakel

In de kwaliteitsproducten die de fabriek hebben verlaten kunnen door ondeskundige handling en montage problemen ontstaan in de gebruiksfase. Vaak komen problemen zoals lucht- en waterlekkage pas naar voren nadat het gebouw in gebruik genomen is. Herstel kan voor vervelende situaties zorgen, met name voor de gebruiker van het gebouw. Daarom maakt toezicht op de montage op de bouwplaats volgens BRL 0709 ook onderdeel uit van het certificatie- en keuringspakket van SKG-IKOB. Alleen dan is de kwaliteitsketen voor de ramen en deurenbranche gesloten. 

Integrale kwaliteitsborging

De eisen die van belang zijn voor alle afzonderlijke schakels in deze sector zijn vastgelegd in instrumenten zoals certificatieregelingen. Als onafhankelijke certificatie-instelling en testlaboratorium hanteert SKG-IKOB deze instrumenten tijdens het toezicht op de betreffende schakels. Daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage in het sluiten van de kwaliteitsketen voor de ramen en deurenbranche.
Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in 2022 wordt de ketenbenadering nóg relevanter, want deze wet vereist dat de kwaliteit van het eindproduct en het voldoen aan het Bouwbesluit worden aangetoond. Met vier schakels is de kwaliteitsketen in de ramen- en deurenbranche gesloten.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met certificatiemanager Harm van Dartel, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 088-2440100.