CSC-goud voor Betonmortelcentrale Gorkum

SKG-IKOB heeft op 24 mei CSC-goud uitgereikt aan Jos van der Velden, directeur van Betonmortelcentrale Gorkum. Het CSC-certificaat (Concrete Sustainability Council) is een manier voor producenten om te bewijzen dat betonproducten, betonmortel en grondstoffen voor beton op een duurzame en verantwoorde manier geproduceerd worden.

Paul Ewald van CSC Nederland: “Betonmortelcentrale Gorkum krijgt een gouden certificaat omdat de centrale voldoet aan alle strenge eisen op het gebied van verantwoorde herkomst van materialen & grondstoffen, milieumanagement & reductie van milieubelasting, hergebruik, integriteit en veiligheid & arbeidsomstandigheden.” Betonmortelcentrale Gorkum scoort hoog op bedrijfsvoering en het gebruik van CSC gecertificeerd cement. “Dit geeft aan dat zij bewust met een duurzame bedrijfsvoering bezig is en deze met verschillende acties in de keten van toeleveranciers uitvoert.”

Certificeringstraject

Ton van Beek, Technisch manager bij SKG-IKOB: “Het doorvoeren van een nieuw certificatieschema voor toekomstige certificaathouders is altijd even een puzzel. Maar wij merken dat de bedrijven enthousiast zijn en aan het denken gezet worden. Ze doen al veel op het gebied van duurzaam ondernemen en zijn daar niet altijd bewust van. Door het vastleggen in het CSC systeem komen ook ideeën voor verbeteringen. Sommige worden meteen ingevoerd, andere komen in de beleidsplannen te staan voor de nabije toekomst. Het CSC certificeringstraject geeft een frisse blik op de bedrijfsvoering. Zo ging dat ook bij Betonmortelcentrale Gorkum.”

Voordelen CSC certificering

Het certificaat biedt de afnemer zekerheid over de verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. Voor de producent is het een stimulans om te blijven innoveren en actief bezig te zijn met productontwikkeling. Het maakt de CO2-reductie inzichtelijk die een afnemer kan verkrijgen door de gecertificeerde producten te gebruiken. Verder helpt het certificaat in het verbeteren van de duurzaamheid in de gehele bouwketen. Door de internationale erkenning geeft het CSC-certificaat voordeel bij het zaken doen op de internationale markt.

Voor meer informatie over het CSC-certificatieproces verwijzen wij u naar het onderdeel CSC certificatie op deze website.

 

Op de foto staan v.l.n.r. Ton van Beek (Technisch manager bij SKG-IKOB), Paul Ewalds (CSC-NL), Jos van der Velden (directeur Betonmortelcentrale Gorkum), Rianne Beijer (Certificaat coördinator).