Nieuws

Nieuwe testwand voor na-isolatie

15 maart 2016

In het laboratorium van SKG-IKOB wordt hard gewerkt aan de nieuw testwand voor het na-isoleren met minerale wol. De engineeringsfase is afgerond en de voorzetwand is gereed. Om alle situaties welke we in de praktijk tegen komen te kunnen toetsen zijn de afmetingen groter dan die van de vorige testwand. 

Nieuws

Update nieuwe uitvoeringsrichtlijn: Gevelreiniging

10 maart 2016

In 2015 is SKG-IKOB in samenwerking met o.a. de VNV en enkele reinigingsbedrijven gestart met het opstellen van een nieuwe richtlijn voor het reinigen van gevels.

Nieuws

Geslaagde 2e bijeenkomst: "Wat zijn de gevolgen van EN 16034 voor brand- en rookwerende ramen en deuren voor uw bedrijf?"

23 februari 2016

Onder grote belangstelling vond 17 februari de 2e bijeenkomst voor leveranciers en producenten van brandwerende ramen en/of deuren plaats bij SKG IKOB in Geldermalsen: "Wat zijn de gevolgen van EN 16034 voor brand- en rookwerende ramen en deuren voor uw bedrijf?"

Nieuws

Wat zijn de gevolgen van EN 16034 voor uw bedrijf?

22 januari 2016

Onder grote belangstelling vond op 20 januari de 1e informatiebijeenkomst voor leveranciers en producenten van brandwerende ramen en/of deuren plaats bij SKG IKOB in Geldermalsen:

“Wat zijn de gevolgen van EN 16034 voor brand- en rookwerende ramen en deuren voor uw bedrijf?”

Nieuws

Uitgifte eerste Certificates of Constancy of Performance op EN 14846 en EN 1125 door SKG-IKOB

13 januari 2016

B&B Locks bvba uit Wijnegem in België heeft het Certificate of Constancy of performance behaald op EN 14846: 2008 (Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels - Elektromagnetisch bediende sloten en sluitplaten).

Nieuws

Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) bij SKG-IKOB in Geldermalsen

27 november 2015

Op donderdag 26 november vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) plaats bij SKG-IKOB in Geldermalsen.

Nieuws

Uitbreiding beproevingen door nieuwe testwand SKG-IKOB

23 november 2015

SKG-IKOB Certificatie beschikt over een nieuwe testopstelling voor het beproeven van gevelelementen en vliesgevels op lucht- en waterdichtheid, sterkte en stijfheid. Door de ruime afmetingen van de testopstelling is het testen van grote gevelelementen mogelijk. 

Nieuws

Gratis KOMO-specificaties voor bestekschrijvers beschikbaar

30 oktober 2015

KOMO, dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen in de bouw- en installatiesector, stelt een catalogus met bestekspecificaties gratis beschikbaar aan voorschrijvers. Deze KOMObestekcatalogus integreert met het Open Specificatie Formaat (OSF) van de softwareleveranciers Kubus, Ibis, DUNCAN en De Twee Snoeken. 

Nieuws

TBA en SKG-IKOB werken samen aan de kwaliteit in de afbouwbranche

30 oktober 2015

Het Technisch Bureau Afbouw en SKG-IKOB Certificatie tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Het doel van deze overeenkomst is om onderscheid op kwaliteit voor afbouwbedrijven eenvoudiger te maken en een maximale efficiëntie te bereiken met kwaliteitscontroles die elkaar aanvullen.

Nieuws

Ingangsdatum coëxistentieperiode uitgesteld voor NEN-EN 16034 - productnorm voor brand- en rookwerende ramen en deuren

28 oktober 2015

Zoals reeds eerder gecommuniceerd is door de publicatie in de Official Journal of the European Union (OJEU C226/24 d.d. 10-07-2015) EN 16034:2014 formeel van kracht verklaard. 

Nieuws

Geheel vernieuwd Handboek WoonKeur

29 september 2015

Het geheel vernieuwde Handboek WoonKeur 2015 is verschenen. Het nieuwe handboek omvat naast de eisen voor WoonKeur Nieuwbouw nu óók de eisen voor Woonkeur Bestaande woningen. WoonKeur stelt eisen aan de gebruiksveiligheid, de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van woningen en woongebouwen.

Nieuws

Een geslaagd seminar Na-isolatie

28 september 2015

Het in samenwerking met Duurzaam Gebouwd georganiseerde seminar na-isolatie is inmiddels achter de rug. We kunnen terugkijken op een succesvolle middag met een interessante mix van zes sprekers. 

Nieuws

NEN-EN 16034, productnorm voor brand- en rookwerende ramen en deuren, officieel gepubliceerd

2 september 2015

Door de publicatie in de Official Journal of the European Union (OJEU C226/24 d.d. 10-07-2015) is EN 16034:2014 inmiddels formeel van kracht verklaard.

Nieuws

Uitreiking eerste certificaten kunststof profielen voor SKG-IKOB

24 juli 2015

Op 24 juli jl. reikten Olaf van Panhuys en Guido Soontiëns voor SKG-IKOB Certificatie de eerste KOMO productcertificaten op BRL 0702 voor kunststof profielen uit aan Mark Beukert en René van Genderen van GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Met deze certificaten toont Gealan aan dat zijn kunststof profielen geschikt zijn voor het construeren van kunststof ramen en deuren.

Nieuws

Minisymposium Aansprakelijkheid en verzekeringstechnische gevolgen voor de borgers binnen de nieuwe wet kwaliteitsborging in de bouw

11 juni 2015

Op 9 juni jl. heeft in ons nieuwe pand, dat daar uitermate geschikt voor is, een succesvol minisymposium plaatsgevonden over de aansprakelijkheid en verzekeringstechnische gevolgen voor de borgers binnen de nieuwe wet kwaliteitsborging in de bouw. Sprekers waren Haje van Egmond, Monika Chao-Duivis en Freek Schipper.