Niet-dragende binnenwanden; de mogelijkheden voor attestering en certificering

Het attesteren en certificeren van niet-dragende binnenwanden maakt al sinds jaar en dag onderdeel uit van het dienstenpakket van SKG-IKOB. De richtlijn die hiervoor aangehouden wordt is BRL 1003. 

De producten die onder deze BRL geattesteerd en gecertificeerd worden betreffen veelal binnenwanden die opgebouwd zijn met gipsblokken, cellenbeton blokken of binnenwandsystemen opgebouwd uit profielen en (gipskarton)platen.

Onlangs heeft SKG-IKOB haar dienstenpakket uitgebreid met de publicatie van brl 7500. Na het loslaten van de erkenning op BRL 1003 is in overleg met de markt besloten om BRL 7500 te ontwikkelen om de markt te kunnen blijven bedienen met erkende kwaliteitsverklaringen voor niet-dragende binnenwanden. Onlangs is het eerste erkende BB-Aansluitdocument op basis van BRL 7500 verstrekt aan Siniat BV.