Nieuws

Brancheorganisaties stimuleren ‘Bouwen aan MVO’

20 mei 2015

Bij de Noordelijke Vereniging voor de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (NVBU) en MKB INFRA zijn de eerste SKG-IKOB certificaten ‘Bouwen aan MVO’ uitgereikt aan twee van hun leden. Samen met de Vereniging fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS) vormen zij de koplopers in het MKB binnen de bouw waar het gaat om erkenning en stimulering van MVO. 

Nieuws

Eerste certificaat uitgereikt in Geldermalsen

18 mei 2015

Het Facamax spouwanker renovatiesysteem van Borgh ontving eind april van SKG-IKOB het certificaat voor de BRL 2826 en de URL 40.01. Naast de al verplichte CE-markering voor spouwankers, geven de aanvullende proeven van de twee richtlijnen extra zekerheid aan KOMO-gecertificeerde renovatiebedrijven. Facamax is ene systeem om bestaande gemetselde gevelconstructies opnieuw te verankeren.

Nieuws

Lancering BRL Bouwprojecten met duurzaam beton

12 mei 2015

Per 1 mei is de nieuwe BRL Bouwprojecten met duurzaam beton gelanceerd. Het geeft de mogelijkheid om de duurzame prestatie van beton meetbaar te maken en milieuambities in de bouwpraktijk te toetsen.

Nieuws

Persbericht: Gezamenlijke huisvesting voor SKG-IKOB Certificatie

8 mei 2015

SKG-IKOB Certificatie, ontstaan uit een fusie tussen certificeringsbedrijven SKG en IKOB-BKB, bezegelt de samenwerking door het gezamenlijk betrekken van een bedrijfspand.

Nieuws

Ingangsdatum coëxistentieperiode vastgesteld voor NEN-EN 16034 - productnorm voor brand- en rookwerende ramen en deuren

24 november 2014

Inmiddels is de overgangstermijn van de coëxistentieperiode voor EN 16034 vastgesteld op 1 september 2016. De coëxistentieperiode duurt 3 jaar en loopt tot 1 september 2019. Dat betekent dat vanaf 1 september 2016 CE-markering op brand- en rookwerende ramen en deuren op vrijwillige basis mogelijk is.