Ingangsdatum coëxistentieperiode vastgesteld voor NEN-EN 16034 - productnorm voor brand- en rookwerende ramen en deuren

Inmiddels is de overgangstermijn van de coëxistentieperiode voor EN 16034 vastgesteld op 1 september 2016. De coëxistentieperiode duurt 3 jaar en loopt tot 1 september 2019. Dat betekent dat vanaf 1 september 2016 CE-markering op brand- en rookwerende ramen en deuren op vrijwillige basis mogelijk is.

Certificatie

Alvorens fabrikanten gemachtigd zijn tot het aanbrengen van CE-markering en het verstrekken van een prestatieverklaring (DoP) dienen deze bedrijven aantoonbaar te voldoen aan de eisen die gesteld worden in EN 16034. Dit dient aantoonbaar te zijn middels een Certificate of constancy of performance dat afgegeven is door een Notified Body zoals SKG-IKOB Certificatie.