OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Belangrijke wijzigingen binnen het SNF-keurmerk

Intrema behaalt certificaten NL EPBD BRL 9500-01 en 02

Introductie pilot BRL 5029 voor aannemersrol binnen de Wkb

Ketenbenadering kwaliteitsborging in de kunststof gevelbranche telt

Keurmerk Leegstand Beheer geaccrediteerd

Werkwijze SKW Certificatie in veranderde tijden

WoonKeur is nu ook online beschikbaar in BRISwarenhuis

WoonKeuradviseur helpt bij langer thuis wonen

WoonKeuradviseur schakel tussen bewoner, eigenaar en overheid