Belangrijke wijzigingen binnen het SNF-keurmerk

Per 1 september 2021 zijn een aantal wijzigingen ingegaan binnen Stichting Normering Flexwonen (SNF). Met het SNF-keurmerk wordt aangetoond of er is voldaan aan een aantal gestelde normen voor huisvesting van arbeidsmigranten. De 100%-controle wordt verplicht gesteld, er is een nieuw locatieregister en het wordt verplicht een jaarlijkse administratieve controle te laten plaatsvinden voorafgaand de inspecties. Onze collega Peterjan Rijs, coördinator SNF licht deze wijzigingen graag toe.  

Van steekproef naar 100%-controle 

De 100%-controle is een verplicht onderdeel van het SNF-keurmerk. Er vinden geen steekproeven meer plaats bij huisvestingslocaties. Alle ondernemingen worden jaarlijks gecontroleerd. Afhankelijk van het aantal locaties worden de controles in meerdere periodes opgedeeld. Hierdoor worden er efficiëntere routes gemaakt. 

Regelmatig werd er door meerdere ondernemingen gebruik gemaakt van één huisvestigingslocatie. Vanaf heden moet van elke locatie bekend zijn of een onderneming Eerst-Verantwoordelijke (EV) of een Andere-belanghebbende (AB) is. Door dit onderscheid te maken worden de gedeelde locaties enkel gecontroleerd bij de eerstverantwoordelijke onderneming. Bekijk hier het filmpje voor meer informatie omtrent het onderscheid in verantwoording. 

snf logo

Een nieuw locatieregister 

Om de 100%-controle regeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is er vanaf nu een nieuw locatieregister beschikbaar. Het uploaden van locaties alsmede het muteren van de locatielijst kan nu nog efficiënter door de koppeling met de eigen administratie. Alle locaties van de onderneming dienen in het locatieregister te worden ingevoerd. Dit geldt ook voor de locaties waar de onderneming als ‘’Andere-Belanghebbende’’ gebruik van maakt. De koppeling met de BAG-viewer van het kadaster zorgt ervoor dat er geen dubbele locaties meer kunnen worden ingevoerd. 

De inloggegevens zijn per mail verstuurd door SNF. Hiermee is er direct toegang tot het nieuwe locatieregister. Naast een locatieoverzicht wordt het nieuwe locatieregister tevens de basis van de inspecties. Per locatie wordt een dossier aangemaakt waarin dynamisch gewerkt wordt door de ondernemingen en inspecteurs. Rapportages, opmerkingen, corrigerende maatregelen e.d. worden online in de dossiers verwerkt. Deze zijn ten alle tijden beschikbaar voor beide partijen. 

Jaarlijkse administratieve inspectie 

Voorafgaand de inspecties gaat een jaarlijkse administratieve inspectie plaatsvinden. De volledigheid van het locatieregister wordt hiermee gecontroleerd. Ook wordt er gekeken of er aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan.

Net als voorgaande jaren werkt SKW Certificatie B.V. voor deze keuring samen met haar partner Bureau Cicero. Dit houdt in dat Bureau Cicero de administratieve inspectie uitvoert alvorens de inspecties op locatie gaan plaatsvinden. De administratieve inspectie vindt jaarlijks een aantal weken vóór de vervaldatum van het keurmerk plaats. 

Benieuwd wat dit voor uw onderneming gaat betekenen? Neem voor meer informatie contact op met onze coördinator Peterjan Rijs via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..