WoonKeuradviseur helpt bij langer thuis wonen

We worden steeds ouder en blijven langer in ons eigen huis wonen, al dan niet met toegesneden zorg. Veel woningen zijn hiervoor niet geschikt en moeten worden aangepast. De WoonKeuradviseur, een initiatief van WoonKeur en SKW Certificatie, is de aangewezen persoon om dat in goede banen te leiden. 

WoonKeuradviseur word je door het volgen van een cursus met examen en periodieke opfrisdagen via SKW Certificatie. Het is geen fulltime baan, maar een aanvullende rol die bijvoorbeeld een aannemer, makelaar, ambtenaar van de gemeente of medewerker van een corporatie vervult, naast de reguliere werkzaamheden. Tijdens een uitgebreid onderzoek beoordeelt de adviseur of de grondgebonden woning, het appartement of zelfs het volledige woongebouw voldoende begaanbaar en dus veilig is voor mensen met één of meer functiebeperkingen.

2021 07 14 woonkeuradviseur

Vakblad Corporatiebouw plaatste in hun juni editie een interessant artikel over de WoonKeur Adviseur.

Lees het volledige artikel