WoonKeuradviseur schakel tussen bewoner, eigenaar en overheid

We worden steeds ouder en blijven langer in ons eigen huis wonen, veel woningen zijn daarvoor niet geschikt. De bewoner kan zonder overbodige investeringen langer zelfstandig wonen indien hij zich er tijdig van bewust is dat dat kan. Als de schakel tussen bewoner, eigenaar en overheid introduceren WoonKeur en SKW Certificatie de WoonKeuradviseur. De adviseur werkt met de criteria van het Handboek WoonKeur Bestaande Woningen en helpt met bewuste keuzes om middelen gericht in te zetten. De eerste adviseurs zijn al actief en werkzaam bij woningcorporatie Actium in Assen en Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) uit Heemskerk.

Uit onderzoek blijkt dat het veranderen van de woonsituatie een enorme opgave is om mensen langer zelfstandig te laten wonen, al dan niet met toegesneden zorg. Tijdige actie is vereist want acute problemen leiden vaak tot beslissingen die geschikt zijn voor de korte, maar niet voor de lange termijn. Daarvoor is bewustwording nodig van bewoners, woningeigenaren en de overheid. Ook moeten de vragen en (lokale) mogelijkheden bekend zijn bij alle betrokken partijen. De WoonKeuradviseur is de schakel; hij (zij) is de deskundige die dicht bij de mensen staat en aan huis komt. Hij weet wat er in een woning nodig is om er met functiebeperkingen te kunnen wonen. Dat leidt tot bewuste keuzes met ingrepen die voor de bewoner relevant en haalbaar zijn zodat middelen gericht worden ingezet. 

Handboek WoonKeur Bestaande Woningen 

De adviseur werkt met de criteria van het Handboek WoonKeur Bestaande Woningen, ontwikkeld door woonconsumentenorganisaties, overheden en woningcorporaties. Kernpunt is dat de adviseur de advisering met de eigen dienstverlening combineert; hij of zij komt toch al bij de mensen thuis. De WoonKeuradviseur helpt bewoners en particuliere eigenaren bewuster met hun woning en verbouwingen om te gaan. Dit zorgt ook voor een goed onderbouwd advies indien voorzieningen vanwege ouderdomsgebreken via het WMO-loket toegekend moeten worden. Iedereen kan WoonKeuradviseur worden zolang aan de eisen wordt voldaan: medewerkers van woningcorporaties of van gemeenten, makelaars, aannemers, bouwkundig of energieadviseurs, architecten, vrijwilligers van ouderenbonden en VACpunt Wonen, enz. 

Woninginspecteurs Actium eerst gecertificeerden 

De eerst gecertificeerden zijn de woninginspecteurs van woningcorporatie Actium uit Assen. Adviseur strategie en beleid Ron Thijsen: “Corporaties kennen hun voorraad over het algemeen heel erg goed. Maar de toegankelijkheid kun je snel over het hoofd zien, terwijl het vaak zaken zijn die je met weinig middelen kunt oplossen. Zoals de drempel naar het balkon die net een centimeter te hoog is. Ik vind het heel waardevol dat we nu met WoonKeur werken. We lopen met de tablet door de woning en maken via de app foto’s, meten op en zetten tekst erbij. We halen het weg van de subjectieve waarneming van de individuele medewerker en werken met goedgekeurde rapportages op basis van een objectieve toets.” 

Onvoldoende WMO-middelen 

Omdat ouderen steeds langer in hun eigen huis wonen, moeten steeds meer woningen worden aangepast. Vanwege onvoldoende WMO-middelen zullen bewoners steeds vaker zelf gaan bijdragen aan noodzakelijke aanpassingen in woningen. Een effectieve inzet van budgetten is dus zeer noodzakelijk. De WoonKeuradviseur bespreekt de mogelijke aanpassingen met de bewoner en adviseert corporaties, beleggers, particuliere verhuurders en gemeenten over de aanpasbaarheid van de woningvoorraad. Diens inzet is de oplossing omdat gemeenten over steeds minder middelen beschikken en ze vaak niet weten hoe hun woningvoorraad er voor staat. Voor corporaties kan de adviseur hun bezit op mogelijke aanpassingen inventariseren. 

Werkwijze WoonKeuradviseur 

De WoonKeuradviseur onderzoekt en controleert op een groot aantal punten dat van belang is om langer thuis te wonen. Hij legt de bevindingen efficiënt via een digitale gestandaardiseerde methode vast in een heldere rapportage die gecontroleerd word door SKW Certificatie. Dat geeft inzicht in hoeverre een woning geschikt is en wat eventuele problemen zijn. Tijdens een opname kan hij in twijfelgevallen contact opnemen met deskundigen van SKW Certificatie over de interpretatie van een eis in een specifieke situatie. 

Cursus en certificaat 

De cursus WoonKeuradviseur bestaat uit drie lesdagen, een examendag, een terugkomdag en periodieke opfriscursussen. Tijdens de cursus wordt uitleg gegeven over en geoefend met het opnemen van een woning en van een woongebouw. Wie slaagt ontvangt het certificaat WoonKeuradviseur. Voor informatie over wie WoonKeuradviseur kan worden, over de cursus zelf en voor alle andere vragen neemt u contact op met Willem Englebert, projectmanager SKW Certificatie op 06 - 20 40 22 31 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..