Nadere informatie inzake de eisen van de Safety Culture Ladder

19.11.2021

In aanvulling op en ter nuancering van ons eerdere bericht, willen wij u graag iets nader informeren inzake de eisen van de Safety Culture Ladder (SCL). Mocht u verdere informatie willen, dan kunt u hier bekijken of de Safety Culture Ladder voor uw bedrijf wellicht van toepassing is.

Voor wie is ViA van toepassing?

Dit is voor u van toepassing als u op alle onderstaande vragen ‘’ja’’ kunt antwoorden:

  • Zijn u, uw opdrachtgevers of de hoofdopdrachtgevers ondertekenaars van de Governance Code Bouw (ViA is namelijk in de complete opdrachtgeverslijn van toepassing)?
  • Heeft uw bedrijf 5 of meer medewerkers?
  • Bedraagt de contractwaarde tenminste € 100.000?

Ook opdrachtgevers zelf kunnen zich in het kader van ViA vrijwillig laten kwalificeren. In de Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen vindt u in bijlage 3 het schema ‘Hoe te voldoen aan de eisen vanuit ViA’. 


SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners