Laten we samen merkmisbruik tegengaan

01.10.2020

Bij het aangaan van een certificatie-overeenkomst met SKG-IKOB Certificatie krijgen beide partijen diverse rechten en plichten. Helaas wordt hiervan met enige regelmaat misbruik gemaakt: ook niet-gecertificeerden gebruiken onze logo’s. Dit schaadt ons, maar u ook. Help ons dit te voorkomen!

Eén van de rechten van de certificaathouder is het gebruik van de logo’s van SKG-IKOB en KOMO om extern uit te dragen dat hij zijn kwaliteitsstandaard op hoog niveau onderhoudt. Helaas worden met name de logo’s met enige regelmaat misbruikt door niet-gecertificeerde bedrijven.

Door het plaatsen van de logo’s op briefpapier, website en in e-mailberichten wordt de potentiële klant misleid. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en ondermijnt de verworven rechten die toebedeeld zijn aan certificaathouders. Er wordt immers de indruk gewekt dat de niet-certificaathouder ook werkt volgens de hoge kwaliteitsstandaard waarvoor certificaathouders hard werken om deze op peil te houden.

Het actuele overzicht van certificaathouders is gepubliceerd is op www.komo.nl en op www.skgikob.nl/certificatenattesten. U kunt op onze site ook zoeken op geschorste, opgeschorte en ingetrokken attesten.

Verklaringen van Erkenning voor de ERM-regelingen zijn eveneens te vinden op onze website en op www.stichtingerm.nl.

Vermoedt u ook merkmisbruik? Doe een check via deze websites of meld uw vermoeden bij één van onze medewerkers. Indien nodig zullen er gepaste stappen worden ondernomen.


SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners