BRL 9041 "Vulstof voor asfalt" ter visie

05.08.2021

De conceptversie van BRL 9041 “Vulstof voor asfalt” is ter kritiek gepubliceerd.

De BRL is onder meer aangepast om de KOMO certificatie van vulstof voor asfalt nog beter aan te laten sluiten bij BRL 9320 voor het NL BSB® productcertificaat voor bitumineus gebonden mengsels.

De kritiekperiode loopt tot en met 20 september.
Uw kritiek kunt u aanleveren op onderstaand commentaarblad en mailen naar Matthijs Daatselaar m.daatselaar@skgikob.nl.

Download:
- BRL 9041 Kritiekversie
- Commentaarblad


SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners